X.A: Η µεγάλη εικόνα δείχνει ότι οδεύουµε σε σχηµατισµό µακροπρόθεσµης αντιστροφής τάσης - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

X.A: Η µεγάλη εικόνα δείχνει ότι οδεύουµε σε σχηµατισµό µακροπρόθεσµης αντιστροφής τάσης

31.12.2016 04:54

Toυ Μάνου Χατζηδάκη 

BETA SECURITIES

Το 2016 ήταν άλλη µια χρονιά µεταβλητότητας όπου το πολιτικό στοιχείο ήταν κυρίαρχο στην διαµόρφωση της τάσης.

Οι βασικοί οικονοµικοί αριθµοδείκτες στην Ελλάδα έδειξαν βελτίωση στο δεύτερο µισό της χρονιάς και σε συνδυασµό µε τα θετικά µηνύµατα από την εκτέλεση του προϋπολογισµού έδωσαν ώθηση στο Γενικό ∆είκτη µε σχετικά περιορισµένο συναλλακτικό ενδιαφέρον, κλείνοντας περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση µε πέρυσι.

Η χρονιά έδειξε ότι παρά τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται µε την ροή των µνηµονιακών δόσεων υπάρχει πλέον σαφής διαχωρισµός µεταξύ των εταιριών που διακρίθηκαν στο ταµπλό.

 • Ακόµα, σε µια χρονιά όπου η ζήτηση ήταν αναιµική και η φορολογικοί συντελεστές αυξηµένοι, υπήρξαν εταιρίες (Motor oil, Jumbo, Πλαστικά Θράκης, κλπ) που πέτυχαν ιστορικά υψηλά καθαρά κέρδη λόγω της επιτυχούς αλλαγής του επιχειρηµατικού τους µοντέλου, των πειθαρχηµένων εξόδων ή αναδιαρθρώσεων που πλέον έχουν αποδώσει.
 • Παράλληλα η βελτίωση των προοπτικών σε άλλους κλάδους (Λιανική, Ενέργεια, τυχερά παιχνίδια) λόγω εξαγωγών ή σταθεροποίησης του εποπτικού περιβάλλοντος έφερε ενδιαφέρον το οποίο µεταφράστηκε σε πολύ αξιόλογες αποδόσεις.

Συµπερασµατικά το 2016 ήταν µια χρονιά µετοχών και όχι ∆είκτη. Από το ξεκίνηµα του το 2017 έχει ήδη µια πολύ φορτωµένη ατζέντα θεµάτων.

 • Οι τέσσερις εκλογικές αναµετρήσεις για την ανάδειξη νέων πολιτικών ηγεσιών σε Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία και Γερµανία δεσπόζουν σαν κυρίαρχα θέµατα στο Ευρωπαϊκό προσκήνιο.
 • Η προεδρία Trump στην Αµερική αναµένεται να δώσει νέες κατευθυντήριες γραµµές στο οικονοµικό και γεωπολιτικό πεδίο της άσκησης της πολιτικής.
 • Στα παραπάνω θα πρέπει να συνεκτιµηθούν οι εκκρεµότητες ανακεφαλαιοποίησης κυρίως για τις Ιταλικές τράπεζες, η ενεργοποίηση της συνθήκης εξόδου της Μ. Βρετανίας από την Ε.Ε καθώς και η προοπτική αύξησης των επιτοκίων στην Αµερική.

Η εκκρεµότητα της δεύτερης αξιολόγησης παραµένει καθώς και οι ουρές των εξελίξεων που αφορούν τις εκθέσεις για ην βιωσιµότητα του χρέους, τα βραχυπρόθεσµα µέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, η ένταξη των ελληνικών οµολόγων στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ και πιθανόν η δοκιµή µιας µικρής έκδοσης οµολόγων αποτελούν τους εγχώριους βασικούς καταλύτες.

 • Η µείωση των µη εξυπηρετούµενων εκθέσεων αποτελεί το βασικό θέµα στον τραπεζικό κλάδο, η συνέχιση της προσπάθειας στο µέτωπο των αποκρατικοποιήσεων (Ελληνικό, ∆ΕΣΦΑ, Α∆ΜΗΕ κλπ) θα έχει αντίκτυπο στην έξωθεν καλή µαρτυρία της χώρας προς την διεθνή επενδυτική κοινότητα, τα επιµέρους εγχειρήµατα ανοίγµατος της ενεργειακής αγοράς, η εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιοµηχανών του ΟΠΑΠ είναι τα θέµατα αιχµής σε επιχειρηµατικό επίπεδο.
 • Προσφυγικό και Κύπρος συµπληρώνουν την εικόνα των ζητηµάτων που θα απασχολήσουν έµµεσα ή άµεσα την αγορά και θα έχουν τις προβολές τους στην επενδυτική ψυχολογία.

Related image

Στην σηµαντικότερη τεχνική εξέλιξη για το 2016, ο Γενικός ∆είκτης είδε στις 11 Φεβρουαρίου τις 420,82 µονάδες τα οποία αποτελούν χαµηλά 26 ετών (11/9/1989: 420 µονάδες), ξεκινώντας από εκεί µια προσπάθεια αργής αλλά σταθερής ανοδικής κίνησης.

 • Η µεγάλη συσσώρευση του καλοκαιριού δηµιούργησε αλλεπάλληλα επίπεδα στήριξης στα οποία ο Γενικός ∆είκτης ανάλωσε αρκετό χρόνο µε µικρές σχετικά συναλλαγές. Η µεγάλη εικόνα δείχνει ότι οδεύουµε σε σχηµατισµό µακροπρόθεσµης αντιστροφής τάσης και σε αυτό συνηγορεί και η µακροπρόθεσµη χρονοσειρά τάσης των 200 ηµερών η οποία µετά από τις 4 Οκτωβρίου παραµένει σταθερά αγορασµένη έχοντας µάλιστα γυρίσει µε ανοδική φορά.
 • Ο σχηµατισµός αντιστροφής που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει αρκετά φιλόδοξους στόχους κοιτώντας ως τις 860 µονάδες, επίπεδα στα οποία διαπραγµατεύονταν ο Γενικός ∆είκτης το Φεβρουάριο του 2015. Προς το παρόν τα δύσκολα σηµεία των 650 µονάδων έχουν δοκιµαστεί αρκετές φορές, οι αγοραστές έχουν φθείρει σηµαντικά την αντίσταση των πωλητών, όµως λείπει το καύσιµο των συναλλαγών που θα δώσει την κίνηση διαφυγής.
 • Επισηµαίνεται ότι σε εβδοµαδιαία και µηνιαία διαγράµµατα τιµών ο MACD έχει δώσει σήµατα αγορών αρκετά νωρίς (από τον Ιούνιο) τα οποία έχει διατηρήσει χωρίς διακοπή. Το αρνητικό σενάριο θα ενεργοποιηθεί σε αλλαγή της µακροπρόθεσµης τάσης σε καθοδική διάσπαση των 590 µονάδων στο οποίο η πρώτη στάση τιµών βρίσκεται στα χαµηλά του δηµοψηφίσµατος για το Brexit, λίγο πάνω δηλαδή από τις 500 µονάδες.
 • Το σενάριο αυτό δεν είναι πρωτεύων ωστόσο οι µεγάλες διακυµάνσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά τα τελευταία χρόνια επιβάλλουν την επισήµανση του. Σε ένα περιβάλλον σηµαντικών εξελίξεων που µπορούν να προκαλέσουν ισχυρές αναταράξεις συνεχίζουµε να εκτιµούµε ότι το 2017 οι επιλεκτικές κινήσεις θα έχουν τον πρώτο λόγο.

Η εµπειρία από το 2012 και µετά έδειξε ότι όσες εταιρίες έχουν ισχυρά θεµελιώδη έχουν λόγους να επιστρέψουν σε «δίκαια» επίπεδα αποτίµησης. Έχοντας αυτό κατά νου οι ΟΤΕ, Μυτιληναίος, Jumbo, ΟΠΑΠ, Motor oil, Aegean και FFGroup έχουν προβάδισµα στις προτιµήσεις µας ενώ οι τραπεζικές µετοχές έχουν το µεγαλύτερο δυνητικό περιθώριο αντανακλώντας το υψηλό ρίσκο του κλάδου.

______________

643,64 Εβδοµάδα: +2,12%

Έτος: +1,95%

Min (Εβδ.): 631,56

Max (Εβδ.): 643,47

Min 2016: 420,82 (11 Φεβ.)

Max 2016: 656,15 (31 Μαι.)

Συνολική Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς: 44,4 δισ. ευρώ

Μέση ηµερήσια αξία συναλλαγών (εβδοµάδα): 26,5 εκατ. ευρώ

∆(%) εβδοµάδα: -37,64%

Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αµοιβαία Εσωτερικού εβδ.: -1,0 εκατ. ευρώ

Εισροές/ Εκροές Μετοχ. Αµοιβαία Εσωτερικού έτος: -24,9 εκατ. ευρώ

______________

Καλή χρονιά µε υγεία!

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017