Viohalco: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Αύξηση των EBITDA κατέγραψε ο όμιλος της Viohalco, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε 2%, στα 2,94 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων στους περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους, που μερικώς αντισταθμίστηκε από τις χαμηλότερες τιμές του χαλκού, καθώς και τις μειωμένες τιμές κατεργασίας στον κλάδο χαλκού και καλωδίων. 

Σχετικά με τα EBIDTA, αυτά ανήλθαν σε 120 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ το 2013, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) σε 4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 109 εκατ. ευρώ το 2013, λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών, των βελτιώσεων στην κοστολογική βάση, της θετικής επίδρασης που είχε στα αποθέματα η χαμηλότερη πτώση στην τιμή του χαλκού σε σχέση με το 2013, καθώς και των θετικών μη επαναλαμβανομένων αποτελεσμάτων 2 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι ζημιών από μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα ύψους 91 εκατ. εκατ. το 2013.

Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 192 εκατ. ευρώ το 2013, οι ζημίες χρήσης 88 εκατ. ευρώ σε σχέση με 224 εκατ. ευρώ το 2013, οι οποίες έχουν επηρεαστεί σημαντικά από το μικρότερο φόρο εισοδήματος το 2014, λόγω επαναϋπολογισμού της αναβαλλομένης φορολογίας το 2013.

Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυτές υποχώρησαν στα 59 εκατ. ευρώ (0,2941 ευρώ ανά μετοχή) έναντι των 173 εκατ. ευρώ το 2013 (0,8583 ευρώ ανά μετοχή). Την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 1,484 δισ. ευρώ από 1,274 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Αναφορικά με τις προοπτικές, ο όμιλος σχολιάζει ότι οι συνεχείς διαπραγματεύσεις το 2015, σχετικά με την επαναξιολόγηση των όρων του εγχώριου χρηματοδοτικού προγράμματος, συνέτειναν στην επικράτηση της αστάθειας στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα. 

Αυτή η αβεβαιότητα στο οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου και οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση πιθανότατα θα επηρεάσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Viohalco στην Ελλάδα, καθώς και την οικονομική της επίδοση και θέση. 

Παρόλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή πελατειακή βάση των θυγατρικών εταιρειών της Viohalco εκτός Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου στο εξωτερικό, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρευστότητας, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ο δανεισμός των εταιρειών του ομίλου Viohalco ανέρχεται σε 1,583 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 60% είναι μακροπρόθεσμος και 40% βραχυπρόθεσμος δανεισμός, ο οποίος σε ποσοστό 90% έχει χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό και 10% από αλλοδαπές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τα βραχυπρόθεσμα διαθέσιμα όρια αντιπροσωπεύουν πρωτίστως ανακυκλούμενες πιστώσεις, οι οποίες ανανεώνονται ετησίως, με τις ημερομηνίες ανανέωσης να είναι διεσπαρμένες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εντός των ανακυκλούμενων αυτών ορίων, και όταν αντλούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια διαφόρων λήξεων, αυτά ανανεώνονται αυτόματα στη λήξη τους εφόσον αυτό απαιτείται.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία αξιολογεί συνεχώς τις δυνητικές συνέπειες, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί εγκαίρως όλα τα απαραίτητα και δυνατά μέτρα και ενέργειες που ελαχιστοποιούν τυχόν επίδραση των παραπάνω στη λειτουργία και δραστηριότητες της Viohalco.

* ,