TRASTOR: Τίποτα το αξιοσημείωτο από το δικό της 6μηνο – κάτω του μετρίου…

Τα έσοδα του Ομίλου ΤΡΑΣΤΟΡ  από μισθώματα ανήλθαν σε 1,9 εκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο, έναντι 2,1 εκ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2015, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης.

Τα λειτουργικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 2,9 εκατ. ευρώ για πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων, ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2015.

Ο Όμιλος για το 1ο εξάμηνο του 2016 παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, αντί ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.

Αντίστοιχα, οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2015.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου αποτιμήθηκε την 30.06.2016 σε 62 εκατ. ευρώ, έναντι 63,1 εκατ. ευρώ την 31.12.2015, με αποτέλεσμα να προκύψει αρνητική αναπροσαρμογή ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι 3,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2015.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30.06.2016 ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ της 31.12.2015, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ, όσες και την 31.12.2015.

Η μετοχή της Τrastor στις 30.06.2016 διαπραγματευόταν προς 0,802 ευρώ, δηλαδή με έκπτωση (discount) της τάξης του 27,73% σε σχέση με την εσωτερική της αξία.