To Top21 του ελληνικού χρηματιστηρίου…

FF Group: Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τις θετικές εκτιμήσεις για το σύνολο του 2014. Θετικές επιδόσεις σε όλες τις αγορές και κλάδους. Η επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης έχει προστατέψει την κερδοφορία της επιχείρησης από την κάμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πανίσχυρος όμιλος και πανάξιος εκπρόσωπος της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό… Η αγορά αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών, τα EBITDA και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή την περίοδο 2014-2016 θα αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 11%, 15% και 29% ετησίως αντίστοιχα.
 
JUMBO: Oι πωλήσεις του διαστήματος Ιουλίου-Νοεμβρίου αυξήθηκαν κατά 9% και έτσι ο επίσημος στόχος για άνοδο κύκλου εργασιών κατά 4%-6% μέσα στη δωδεκάμηνη χρήση που λήγει τον προσεχή Ιούνιο είναι επιτεύξιμος ακόμα και με το κακό σενάριο. Πανίσχυρος όμιλος και πανάξιος εκπρόσωπος της ελληνικής επιχειρηματικότητας και στο εξωτερικό… Στις 30/09/2014 τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων του, κατά το ποσό των 140,87 εκατ. ευρώ με συνέπεια ο καθαρός δανεισμός να είναι αρνητικός.
ΜYTIΛHNAIOΣ: Οι προοπτικές του ομίλου διαγράφονται θετικές, καθώς επωφελείται από την μείωση των τιμών του φυσικού αερίου και την σταθεροποίηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εξελίξεις που μπορούν να διαμορφώσουν τα EBITDA στα 66 εκατ. ευρώ το 2015. Η διαφορά στα αποτελέσματα έγινε από το Αλουμίνιο το οποίο βοηθήθηκε α) από την ελκυστικών τιμών, β) την αποδυνάμωση του ευρωδολαρίου και γ) από την μεγάλη μείωση στο κόστος παραγωγής.
ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Για πρώτη φορά μετά από χρόνια τα έσοδα της ελληνικών συμφερόντων εταιρείας ξεπέρασαν αυτά των πολυεθνικών. Σημαντική στήριξη από τις εξαγωγές σε μια περίοδο όπου φουντώνει το πρόβλημα του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Με γεμάτα τα ταμεία της, χωρίς δανεισμό και υψηλή μερισματική απόδοση από την υπ.αρ. 1 του ελληνικού χρηματιστηρίου… Χωρίς τραπεζικό δανεισμό ο όμιλος, με γεμάτα τα ταμεία του (245 εκατ. ευρώ…) Πωλήσεις 541 εκατ. ευρώ, κέρδη 39,6 εκατ. και ebitda 54,2 ευρώ. Θετικές κατά 109,7 εκατ. ευρώ οι ταμειακές ροές του από λ.δρ. Κι όλα αυτά στο 9μηνο…
 
ΜΕΤΚΑ: Παραμένει στα top picks λαμβάνοντας υπόψη την δυναμική των ταμειακών ροών, αλλά και τις δυνατότητες διανομής μερίσματος. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 90% αφορά ενεργειακά projects και το 75% έργα εκτός Ελλάδας. Για το 2014 τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προβλέπεται να ανέλθουν στα 92 εκατ. ευρώ.
AEGEAN AIRLINES: Η μετοχή της [top σε απόδοση στο FTSE25] μπορεί να φτάσει σε νέα υψηλά, καθώς αναμένεται να λάβει ώθηση από την μείωση στην τιμή του πετρελαίου και την αυξημένη επιβατική κίνηση. Για το 2014 η αγορά αναμένει κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,96 ευρώ. Για το 2015 προβλέπεται αύξηση στα 1,14 ευρώ και για το 2016 στα 1,22. Και αποτιμάται με έκπτωση 43% έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της όσον αφορά το λόγο EV/EBITDA (σημαντικότατος δείκτης).ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Στέκεται πάντα στο ύψος του, μπορεί και κοιτάζει τους επενδυτές μετόχους του κατάματα. Υπόδειγμα αξιοπρέπειας σε όλα τα ταμπλό… Ο όμιλος εμφανίζει ελκυστικές προοπτικές αύξησης των κερδών ανά μετοχή, έναν ισχυρό ισολογισμό και το ενδεχόμενο νέων ευκαιριών ανάπτυξης μέσω εξαγορών. Η αγορά αναμένει για το σύνολο της χρήσης αύξηση των πωλήσεων κατά 6% στα 250 εκατ. ευρώ και των κερδών κατά 10% στα 17 εκατ. ευρώ.

ΟΛΘ: Περίπου ένα μήνα πριν το τέλος του 2014 το λιμάνι της Θεσσαλονίκης «έπιασε» τον στόχο στη διακίνηση των κοντέινερς, καταγράφοντας μεγαλύτερη αύξηση από τις εκτιμήσεις που υπήρχαν στις αρχές του χρόνου. Με ταμειακά διαθέσιμα 69,4 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό… Είναι σε θέση να διανείμει ξανά πλούσιο μέρισμα, με τα χρηματατοοικονομικά του μεγέθη να διατηρούνται εν πλήρη ευρωστία…

ΠΛΑΙΣΙΟ: Αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, θα έχουμε άλλη μία χρήση ρεκόρ για τα λειτουργικά και τα καθαρά κέρδη. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία υποχωρεί από το 2008, φαίνεται να σημειώνει φέτος νέο ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας, καταρρίπτοντας το προηγούμενο, που είχε σημειωθεί πέρυσι. Με δείκτη δανειακής μόχλευσης κυριολεκτικά ανύπαρκτο, αφού το ταμείο του (43 εκατ. ευρώ) είναι υπερτετραπλάσιο του δανεισμού των 10,6 εκατ. ευρώ!!

=============================================

ΕΥΑΠΣ: Κέρδη 12,5 εκατ. στο 9μηνο (πέρυσι: 9,5 εκατ.) και ebitda 19,2 εκατ. ευρώ από εκατ. ευρώ 14,7 εκατ. ευρώ (Εξαιρετικό το τρίτο τρίμηνο). Αποτιμάται κάτω των 100 εκατ. ευρώ και αφαιρέσει κανείς τα 46 εκατ. μετρητά διαθέσιμά της τότε αντιλαμβάνεται το μέγεθος της στρέβλωσης. Με τα ίδια κεφάλαια να έχουν ανέλθει στα 145,3 εκατ, ευρώ. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μία αποτίμηση της τάξης των 50 εκατ. ευρώ (ανύπαρκτες γαρ υποχρεώσεις)!

 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κρήτης: Η κρίση ήρθε, ανδρώθηκε και παραμένει, όμως ο όμιλος όχι μόνον ανταπεξέρχεται αλλά κατορθώνει να βελτιώνει διαρκώς τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και όλες τις τελικές γραμμές τους. Βάσει των επιχειρηματικών κινήσεων και επιδόσεων άνετα συγκαταλέγεται στις Top ελληνικές επιχειρήσεις με ξεχωριστή μάλιστα παρουσία στις ξένες αγορές…

QUEST Holdings: Σε 4,24 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Quest στο 9μηνο του 2014 έναντι μόλις 213.000 ευρώ στο αντίστοιχο του 2013. Με την καθαρή θέση 2,5 φορές την τρέχουσα αποτίμησή της στο ταμπλό… Με P/bv στο 0,40 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης ανύπαρκτο, αφού τα ταμειακά διαθέσιμα υπερτερούν του δανεισμού κατά 3,8 εκατ. ευρώ. Στα πέριξ των 5 ευρώ στο ταμπλό και στα 13,2000 το Book value!!

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: O όμιλος διανύει το 17ο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικής κερδοφορίας ενώ οι εξαγωγές στο 9άμηνο έφθασαν πλέον το 76% στο σύνολο του κύκλου εργασιών. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις στην ιστορία της εταιρίας καθώς έφθασαν οριακά το 80%, με την Ασία να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος (σχεδόν 90%). Κατά τα λοιπά ισολογισμός για σεμινάριο λογιστικής, αλλά του κοστίζει πλέον αρκετά η υποχώρηση της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που διατηρεί.

ΚΑΡΑΤΖΗΣ: Πρόκειται για μία αμιγώς εξαγωγική επιχείρηση, κορυφαία στο αντικείμενό της παγκοσμίως, με πολύ καλές προοπτικές κερδοφορίας και υγιέστατη χρηματοοικονομική διάρθρωση. Διαθέτει σημαντικής αξίας πάγια και καθαρή θέση 97 εκατ. (πραγματική καθαρή θέση 110 εκατ., λόγω χαμηλότερης αποτίμησης ακινήτων). Η μετοχή είναι ελκυστικότατα αποτιμημένη, τόσο από πλευράς κερδοφορίας (Ρ/Ε 14: κάτω του 7), όσο και σαν αξία (P/BV: 0,45).

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Εξαιρετικό το γ΄τρίμηνο που εμφάνισε ο όμιλος, γεγονός που συνετέλεσε στην εμφάνιση ενός πολύ καλού – αν μη τι άλλου – 9μήνου… Ιδια κεφάλαια 115,7 εκατ. από 112,24 εκατ. ευρώ στο 2013 και ο ΔΔΜ στο 0,31. Αποτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,35. Διαπραγματεύεται τώρα στα 0,8500 με 0,9000 ευρώ, με την λογιστική αξία της μετοχής στα 2,5600 ευρώ. Τον βοηθούν η εξασθένηση του ευρώ σε σχέση με το αμερικάνικο δολάριο και η πτώση της τιμής του πετρελαίου…

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: Εχει διευρύνει το μερίδιο αγοράς της, σημειώνοντας αξιοσημείωτη κερδοφορία και χωρίς να υποχρεωθεί να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (παρά το κούρεμα των ελληνικών κρατικών ομολόγων). Αύξηση της κερδοφορίας καθώς και βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών στο εννεάμηνο του 2014, με το σύνολο της Ασφαλιστικής Αγοράς να παρουσιάζει περαιτέρω μείωση της παραγωγής του. Να σημειωθεί ότι η εταιρία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό και καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή. Αρκετά κάτω του 7 το P/e της μετοχής…

ΜΕΡΚΟ: Αν υπήρχε αποτελεσματική αγορά, αυτή η εταιρία θα έπρεπε να αποτιμάται τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ σχεδόν 70% περισσότερο από την τρέχουσα κφση. Χωρίς ουσιαστικό καθαρό τραπεζικό δανεισμό αφού η εταιρία έχει ταμειακή θέση (5,5 εκατ. ευρώ) σχεδόν ισόποση με τα δάνεια της (6,4 εκατ. ευρώ). Η εντυπωσιακή επίδοση των λειτουργικών κερδών (8,5 εκατ. ευρώ) συνοδεύεται από μια σχεδόν εξωπραγματική επίδοση ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 6,5 εκατ. ευρώ. Και με άνοδο 60% από την έναρξη της χρονιάς, οπότε τα σχόλια περιττεύουν…
 
FLEXOPACK: Πρέπει να ανατρέξει κανείς πολύ πίσω για να βρει αρνητικό τρίμηνο στην εταιρεία… Μάλιστα στην περίπτωση που το αρχείο σας έχει μόνο διεθνή λογιστικά πρότυπα, τότε «μείον» δεν θα βρείτε ποτέ!!! Κι αυτό γιατί απλούστατα η εταιρία δεν έχει δημοσιεύσει ποτέ λειτουργικές ζημιές ή μετά από φόρους. O καθαρός τραπεζικός δανεισμός είναι αρνητικός και βελτιώθηκε περαιτέρω στα 5,1 εκατ. ευρώ.  Στο 9μηνο όπως και πέρυσι διατηρείται ο υψηλός εξαγωγικός προσανατολισμός αφού το 76% των πωλήσεων πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας. Mε το προσδοκώμενο ΡΕ είναι ξεκάθαρα μονοψήφιο…
 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κάπως έτσι κτίζονται τα… Ονόματα στο ταμπλό και κατ΄επέκταση στις συνειδήσεις των επενδυτών…  Εξαιρετικά διευθυνόμενη εταιρεία από το ικανότατο management που διαθέτει και το οποίο κατάφερε όχι μόνο να αντισταθεί στη κρίση, αλλά και να την υπερκεράσει. Ο τζίρος εννεαμήνου στα 46,4 εκατ. ευρώ (+22,58%), τα EBITDA στα 3 εκατ., από 2,3 εκατ. και τα κέρδη 1,37 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5 φορές πάνω από τα αντίστοιχα περυσινά.
AS Company: Κέρδη 9μήνου 1,7 εκατ. ευρώ (από 0,83 εκατ. ευρώ), δανεισμός μόλις 2,75 εκατ. ευρώ και στο ταμείο 4,45 εκατ. ευρώ. Με πολλαπλασιαστή κερδών κάτω του 5 μόνον με βάση τα κέρδη 9μήνου της… Και P/bv 0,40 με την κεφαλαιοποίηση λίγο πάνω από τα 8 εκατ. ευρώ. Στο ταμπλό 0,3100 ευρώ και book value στο 0,7800 ευρώ.
PAPERPACK: Η εταιρεία αποτιμάται από την… διορατικότατη αγορά κάτω από τα 3,5 εκατ. ευρώ, όταν στο εννεάμηνο του 2014 έχει σημειώσει καθαρή κερδοφορία σχεδόν ενός εκατ. ευρώ. εκατομμύριο ευρώ. Μόνον με τα κέρδη του 9μήνου της εμφανίζει πολλαπλασιαστή κερδών στη περιοχή του 3,5(!!!) δηλ. στο διπλασιασμό τιμής της θα έχει P/e κάτω του 7…  Εμφανίζει λίαν ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας και διαθέτει ταμείο που καλύπτει το 80%  της κφσης της….Υλοποίησε επενδύσεις 1,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας παράλληλα θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές
ΑΠΟ την εφημερίδα το ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”