TITAN: Η ανάλυση Ενεργητικού και Παθητικού του ομίλου

TΙΤΑΝ: Σας παραθέτουμε ανάλυση του Ενεργητικού και του Παθητικού του ομίλου προς ενημέρωση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2,774 δισ. (2,66 δισ. στις 31.12.2013 )

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 1,614 δισ. ευρώ – Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 431,8 εκατ. ευρώ – Επενδύσεις σε ακίνητα: 13,2 εκατ. ευρώ.

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 104,6 εκατ.- Αποθέματα: 263 εκατ. – Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 96 εκατ. – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 79 εκατ. – Ταμειακά διαθέσιμα: 173 εκατ. ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:  Μετοχικό Κεφάλαιο: 338,5 εκατ. ευρώ. Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο: 22,8 εκατ. – Ίδιες μετοχές: -82,9 εκατ. ευρώ.

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων: 1,2 δισ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 1,48 δισ. (1,41 δισ. στις 31.12.2013)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 126,2 εκατ.  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 1,61 δισ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 639,5 εκατ. – Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 252,8 εκατ. -Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 62,9 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 210,9 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων (δ): 1,17 δισ. ( 1,12 δισ. στις 31.12.2013)

* ,