TENERG: Με ev/ebitda 6,8 – ΔΔΜ: 0,76 και p/bv: 0,73…

ΤΕΝΕΡΓ– το 12μηνο: Πωλήσεις 158,25 εκατ. ευρώ (από 139,6 εκατ.), κέρδη 5,55 εκατ. (από 4,1 εκατ.) και λειτουργικά κέρδη 74 εκατ. ευρώ (από 63,4 εκατ.).Απασχολεί προσωπικό 157 ατόμων από τα 181 πέρυσι. Για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 1,29 εκατ. ευρώ. Σημαντική ενίσχυση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες που ξεπέρασαν τα 59,3 εκατ. ευρώ. (πέρυσι στα 44,1 εκατ.)

ΤΕΝΕΡΓ: Αποτιμάται σε 246 εκατ. ευρώ στη τιμή των 2,2500 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται σε 335,2 εκατ. ευρώ (από 348,4 εκατ.), ο δανεισμός της στα 423,4 εκατ. ευρώ (πέρυσι: 366,8 εκατ.) και τα ταμειακά διαθέσιμά της σε 168,8 εκατ. (ΔΔΜ: 0,76 και p/bv:  0,73).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 628 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 386 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 74 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.

ΤΕΝΕΡΓ(ΙΙ): Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 238 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 882 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.