Reds: Κι άντε να βρεις το δίκηο σου με αντίπαλο το... Σύστημα - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Reds: Κι άντε να βρεις το δίκηο σου με αντίπαλο το… Σύστημα

08.12.2015 12:49

REDS και ιστορίες δικαστικής παράκρουσης: Απλά, φαντασθείτε αν στην θέση της εταιρείας βρισκόταν το κράτος τι θα είχε συμβεί, ενώ τώρα…   

Από το φύλλο της Δευτέρας 7/12 – “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 6458/2011 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που αφορά αίτηση της Εταιρίας κατά του ∆ήµου Παλλήνης για τον καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος απαλλοτριωθείσης εδαφικής έκτασης της Εταιρίας στο «Τρίγωνο Καµπά», επιδικάστηκε ποσό αποζηµίωσης ευρώ 3,98 εκ. περίπου. 

 
Η Εταιρία κατέθεσε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής και εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ, 12303/2012 διαταγή πληρωµής, κατά της οποίας ο ∆ήµος Παλλήνης άσκησε ανακοπή και αίτηση αναστολής η οποία προσδιορίστηκε για την 31.10.2012…
 
Το δε αίτηµα προσωρινής διαταγής αναστολής της εκτέλεσης το οποίο κατέθεσε ο ∆ήµος απορρίφθηκε κατά τη δικάσιµο της 24.07.2012. 
 
Την 31/10/2012 αναβλήθηκε η εκδίκαση της ανακοπής για την 16/01/2013, οπότε στην τελευταία αυτή δικάσιµο η υπόθεση συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 1474/2013 απόφαση η οποία έκανε δεκτή την ανακοπή και ακύρωσε την διαταγή πληρωµής…
 
Ενώ η αίτηση αναστολής συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 3578/2012 απόφαση η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης διαταγής πληρωµής. 
 
Η Εταιρία έχει καταθέσει έφεση κατά της υπ’ αριθµ. 1474/2013 απόφασης που εκδόθηκε επί της ανακοπής του α. 632 ΚΠολ∆ κατά της 12303/2012 διαταγής πληρωµής η οποία συζητήθηκε την 14/01/2014…
 
Και εκδόθηκε προδικαστική απόφαση που αναβάλλει την πρόοδο της δίκης λόγω µη προσήκουσας νοµιµοποίησης της πληρεξουσίας δικηγόρου του ∆ήµου Παλλήνης. 
 
Η υπόθεση επανήλθε µε κλήση και νέα δικάσιµος ορίστηκε η 11.11.2014 οπότε και συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 7002/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την ασκηθείσα από την Εταιρία έφεση, εξαφάνισε την υπ’ αριθµ. 1474/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών…
 
Απέρριψε την ανακοπή του ∆ήµου Παλλήνης και επικύρωσε την υπ’ αριθµ. 12303/2012 ∆ιαταγή Πληρωµής, σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος Παλλήνης υποχρεούται να καταβάλλει στην Εταιρία το ποσό των 4.634.782,42
 
Η Εταιρία, δυνάµει της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, επέδωσε στο ∆ήµο Παλλήνης την από 22.01.2015 Επιταγή προς πληρωµή ενώ ο ∆ήµος Παλλήνης εκ νέου άσκησε ανακοπή και αίτηση αναστολής…
 
Κατά της υπ’ αριθµ. 12303/2012 ∆ιαταγής Πληρωµής και της από 22.01.2015 Επιταγής προς πληρωµή, οι οποίες πρόκειται να συνεκδικασθούν στις 23.10.2018. 
 
Επίσης, ο ∆ήµος Παλλήνης κατέθεσε και αίτηµα προσωρινής διαταγής ως προς την ανωτέρω ανακοπή και αναστολή, η οποία εκδικάσθηκε την 02.02.2015 και απερρίφθη. 
 
H Εταιρία προχώρησε σε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος του οφειλοµένου ποσού (04.02.2015) και εν συνεχεία ο ∆ήµος Παλλήνης άσκησε κατά της ανωτέρω αναγκαστικής κατάσχεσης, ανακοπή & αναστολή, οι οποίες θα εκδικαστούν 20.11.2018.
 
Με αίτηµα προσωρινής διαταγής, η οποία συζητήθηκε την 19.02.2015, έγινε δεκτή, ενώ η αίτηση αναστολής, µετά από αίτηση προτίµησης, συζητήθηκε την 17.03.2015 και χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης. 
 
Επί της αιτήσεως αναστολής που συζητήθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιµο, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 6576/2015 απόφαση, η οποία απορρίπτει την αίτηση αναστολής του ∆ήµου Παλλήνης.
 
H Εταιρία επίσης κατέθεσε αίτηση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προκειµένου να έχει την άδεια να προβεί στην ανάληψη του κατασχεθέντος και δεσµευθέντος από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (σύµφωνα µε την Ε 1397/2015 ∆ήλωση Τρίτου που η Ε.Τ.Ε κατέθεσε) ποσού των 4.634.782,42
 
Η αίτηση αυτή επρόκειτο να εκδικασθεί την 03.04.2015, αλλά λόγω υπάρξεως της ως άνω προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως που χορηγήθηκε στις 17.03.2015, µαταιώθηκε και επανήλθε µε κλήση…
 
Κατόπιν και της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης του ΜΠΑ η οποία απέρριψε την αίτηση αναστολής του ∆ήµου Παλλήνης (6576/2015) και η ανωτέρω αίτηση επρόκειτο να συζητηθεί στις 18.09.2015. 
 
Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015 η δικάσιµος της 18.09.2015 µαταιώθηκε.
 
Επιπροσθέτως, η Εταιρία παραιτήθηκε από την ανωτέρω αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων και την κατέθεσε εκ νέου κατά του ∆ήµου Παλλήνης, µε νέα ορισθείσα δικάσιµο την 09.10.2015, οπότε και έλαβε χώρα η συζήτηση και αναµένεται η έκδοση απόφασης.
 
Απίστευτα αλλά 100% αληθινά τα προαναφερθέντα και τι να σχολιάσει κανείς γι αυτά τα απαράδεκτα τεχνάσματα που ουσιαστικά καθιστούν αδύνατη την απονομή δικαιοσύνης όταν εναγόμενο είναι το Σύστημα..

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017