RBS: Στα 227 δισ. ευρώ το ελάχιστο κόστος ενός Grexit – Συμφέρουσα λύση η αναδιάρθρωση χρέους | Mikrometoxos.gr

RBS: Στα 227 δισ. ευρώ το ελάχιστο κόστος ενός Grexit – Συμφέρουσα λύση η αναδιάρθρωση χρέους

05.07.2015 22:26
Μολονότι ένα Grexit θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμο, δεν θα είναι η βέλτιστη έκβαση για τους πιστωτές
Στα 227 δισ. ευρώ υπολογίζει το ελάχιστο κόστος από μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, η Royal Bank of Scotland, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 2,3% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.
Στην τελευταία 24σέλιδη ανάλυσή της με τίτλο «The future of Greece, the future of Europe» (Το μέλλον της Ελλάδας, το μέλλον της Ευρώπης), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Royal Bank of Scotland επισημαίνει ότι «το ποσό είναι υψηλότερο από ένα haircut ώστε να καταστεί το ελληνικό χρέος βιώσιμο (140 δισ. ευρώ), εξαιρουμένου του πλήρους κόστους μετάδοσης της κρίσης, του γεωπολιτικού κόστους από πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, αλλά και του αντίκτυπου από την δημιουργία ενός προηγούμενου εξόδου χώρας από την Ε.Ε.».
Παράλληλα, προσθέτει ότι για την Ελλάδα το οικονομικό κόστος θα ήταν δραματικό: η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα μπορούσε να υποχωρήσει σε πάνω από 6%, βάσει παλιών σεναρίων εξόδου σε άλλες χώρες, ενώ η ανεργία και ο πληθωρισμός θα αυξάνονταν σημαντικά.
Το χειρότερο σενάριο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Royal Bank of Scotland, θα μπορούσε να μετατραπεί σε ανθρωπιστική κρίση, όπου τα IOUs θα απέτρεπαν τις εισαγωγές προϊόντων – κλειδιών και θα μπορούσε να επακολουθήσει κοινωνική αναταραχή.
Το πραγματικό ζήτημα, φυσικά, θα είναι ο ηθικός κίνδυνος και για άλλες χώρες, οι οποίες μπορούν επίσης να δοθούν κίνητρα για την ελάφρυνση του χρέους.
Αυτό το ζήτημα μπορεί να αποφευχθεί με μια υπό όρους μορφή αναδιάρθρωσης του χρέους, όπως η Royal Bank of Scotland υποστήριξε στο παρελθόν, η οποία θα περιλαμβάνει ευέλικτα ομόλογα που συνδέονται με τους ρυθμούς ανάπτυξης.
Από την άλλη πλευρά, η έξοδος θα βλάψει τη μη αναστρεψιμότητα του ευρώ σε μόνιμη βάση, και μπορεί να θέσει την ένταξη των άλλων χωρών υπό αμφισβήτηση στο μέλλον.
Σε κάθε περίπτωση, οι απλοί υπολογισμοί δείχνουν ότι, μολονότι ένα Grexit θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμο, δεν θα είναι η βέλτιστη έκβαση για τους πιστωτές.

Embedded image permalink

Η Royal Bank of Scotland υποθέτει ότι το νέο ελληνικό νόμισμα θα αξίζει κατά 40% λιγότερο από το ευρώ σε ένα σενάριο εξόδου, σύμφωνα με έρευνα του ΔΝΤ.

Ποιες είναι οι άμεσες πιθανές απώλειες σε περίπτωση Grexit;

– Οι απαιτήσεις από το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 426 δισ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρέους κατέχεται από τους δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ και του EFSF.
Τα κράτη της Ευρωζώνης έχουν άμεση έκθεση στη χώρα μέσω του EFSF και των διμερών δανείων, καθώς και έμμεσα μέσω των ελληνικών ομολόγων που κατέχει, στο πλαίσιο των προγραμμάτων SMP και ANFA, και μέσω δανεισμού στις ελληνικές τράπεζες.
– Η έκθεση σε ιδιώτες πιστωτές ανέρχονται σε περίπου 130 δισ. ευρώ.
Αυτά περιλαμβάνουν απαιτήσεις από ξένες τράπεζες σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.
Η πραγματική όμως έκθεση είναι πιθανόν υψηλότερη, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και τον διατραπεζικό δανεισμό, για τα οποία θα υπάρχουν απώλειες σε περίπτωση Grexit.
– Το κόστος εξασφάλισης της μετάδοσης προς την περιφέρεια, με την προϋπόθεση άλλων χωρών της περιφέρειας (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία), οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος για το υπόλοιπο του 2015 και το 2016.
Με βάση τα παραπάνω το συνολικό κόστος θα είναι υψηλότερο σε περίπτωση Grexit, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της δημιουργίας «προηγουμένου», η οποία θα σπάσειτη μη αναστρεψιμότητα της Ευρωζώνης, και άλλου έμμεσου οικονομικού κόστους για το τραπεζικό σύστημα.

Η κρίση ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν διπλασιάσει την εξάρτησή τους από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ το 2015.
Μέχρι τα μέσα Μαΐου του 2015, η συνολική χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος για τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες αυξήθηκε σε 113,8 δισ. ευρώ από 55,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.
Από τότε, η ΕΚΤ έχει αυξήσει το συνολικό ανώτατο όριο του ELA σε περίπου 89 δισ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος ισοδυναμεί τώρα με το 34% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών, ή 44% της συνολικής χρηματοδότησης.
Σύμφωνα με την Royal Bank of Scotland η ΕΚΤ είναι απίθανο να τραβήξει «την πρίζα» πριν από το δημοψήφισμα, αλλά θα μπορούσε να το πράξει μετά από ένα «Όχι».

Πόσο μπορούν να επιβιώσουν οι ελληνικές τράπεζες;

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν συνολικά περίπου 113 δισ. ευρώ εγγυήσεων για τον ELA.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν περιθώρια για περίπου ακόμη 24 δισ. ευρώ εξασφαλίσεις.
Ωστόσο, η ασφάλεια δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών.
Αν η ΕΚΤ αυξήσει το κούρεμα στα εχέγγυα, στην περίπτωση του «Όχι», ορισμένες τράπεζες είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εγγυήσεων.
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το συνολικό έλλειμμα ασφάλειας θα μπορούσε να ανέλθει σε 7 δισ. ευρώ, αν το haircut αυξηθεί από περίπου 23% που είναι σήμερα στο 44%, όπως αναφέρθηκε από τον Τύπο τις τελευταίες ημέρες.

Embedded image permalink

Ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων βρίσκονται σε ισχύ, μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει κάποια διαρροή καταθέσεων όπως έδειξε πρόσφατα το παράδειγμα της Κύπρου.
Αλλά τελικά μια κρίση ρευστότητας μπορεί να συμβεί με την επιβολή αυστηρότερων κανόνων για τον ELA.

Embedded image permalink

Σε αυτή την περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδας ή το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να υποχρεωθεί να εκδώσει IOUs ή ένα παράλληλο νόμισμα.
Παρ’ όλα αυτά οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών φαίνονται πολύ δυνατοί, δεδομένων των πρόσφατων προσπαθειών ανακεφαλαιοποίησης.
Αλλά η ποιότητα των κεφαλαίων είναι αμφίβολη.
Ο μέσος όρος των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες ανέρχεται σε 12,8% το 1ο τρίμηνο του 2015.
Ωστόσο, τα κεφάλαια από την αναβαλλόμενη φορολογία εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των κεφαλαίων της κάθε τράπεζας.
Η ελληνική κυβέρνηση το 2014 πέρασε μια νομοθεσία για τη μετατροπή των DTAS που προέκυψαν από τις απώλειες του PSI και τις συσσωρευμένες προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες από τα δάνεια προς απαίτησης (έκπτωση φόρου) από το ελληνικό κράτος.

Το χειρότερο σενάριο: Εθνικοποίηση των τραπεζών

Οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει την πλήρη εθνικοποίηση από την επιτυχή έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης με πάνω από 10% συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Επί του παρόντος, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) εξακολουθεί να κατέχει το 67% της Τράπεζας Πειραιώς, το 66% της Alpha Bank, το 57% της Εθνικής Τράπεζας και το 35% της Eurobank.
Στη χειρότερη περίπτωση, δηλαδή με ένα Grexit, ο κίνδυνος της εθνικοποίησης των τραπεζών φαίνεται να είναι υψηλός, λόγω της επιδείνωσης της ρευστότητας και των κεφαλαίων.
Αυτό θα μπορούσε να βλάψει τους ιδιώτες επενδυτές από τις τράπεζες, καταλήγει η Royal Bank of Scotland.

www.bankingnews.gr

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017