Piraeus Bank: 10 εκατ. ευρώ δόθηκαν για διαφήμιση στο 6μηνο (ανάλυση)

Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο ποσά σε χιλιάδες ευρώ

1984 PRODUCTIONS A.E. 15,00 24 MEDIA M.E.Π.Ε. 30,00 2K PROJECT Ε.Π.Ε. 3,00 96 ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΚΕ Ρ/ΣFLASH 96.0 25,00 A.S.A.P ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 12,50 ACTIVE BUSINESS – EΚ∆ΟΤΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 1,10 ADWEB LTD ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 4,50 AGRO BROKERS LTD 6,00 AKTH ΜΙΑΟΥΛΗ PUBLICATIONS ΙΚΕ 6,00 ALFA EΠΙΧ/ΚΟΣ ΟΡΓ. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗΡ. Α.Ε. 24,19 ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 239,34 ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. 57,51 ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 2,62 ANNA ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 0,68 APOSPASMA IKE 3,00 ART TV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ Α.Ε. 4,05 ASM PUBLICATION Π. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 11,11 AUTOFOCUS – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,60

AUTOΤΡΙΤΗ Α.Ε. 22,00 BAV MEDIA – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 12,00 BEE CHANNEL – RADIO ATHOS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. 4,32 BOULEVARD FREE PRESS ΙΚΕ 15,75 CITY NEWS Α.Ε. 36,65 CODEX ΥΠΗΡ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΕΛΙΖΕ 5,60 CREATIVE INTERNET SERVICES MON E.Π.Ε. 9,00 CRETALIVE Ε.Π.Ε. ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ 12,00 CRETAPOST.GR 4,00 D. A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 73,50 DIRECTION BUSINESS NETWORK 9,00 DITIONE LIMITED E.E. 18,00 DMT Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2,50 DOUSIS COM E.E. – ∆ΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2,00

DPG DIGITAL MEDIA Α.Ε. 187,50 FAN & COMMUNICATION Α.Ε. 4,00 FINANCIAL MARKETS VOICE 4,00 FINANCIAL PRESS ΙΚΕ 6,00 FORTHNET MEDIA HOLDINGS Α.Ε. 105,48 FREE SUNDAY ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 16,00 FREENET A.E. 29,00 GREEN AGENDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 3,60 GREEN BOX ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 69,58 HAPPY PUBLICATIONS – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΝΑΛΗΣ ΜΙΚΕ 5,00 HT PRESS ONLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 12,00 IDENTITY Α.Ε. 8,08 INFOMARKET IKE 12,00 INTERNATIONAL PUBLICATIONS 0,13 INTERNATIONAL SHIPPING MEDIA PC 3,90 INTERNET COMMERCIAL A.E. 94,50 INTERNET MEDIA SERVICES Ο.Ε. 0,70 INTRACORD Ε.Π.Ε. 1,40 K S D BUSINESS SOLUTIONS 5,50 KINISIS ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. 0,70 KISS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧ. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 140,00 KONTRA IKE 2,50 KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 72,00

KOOL WORKS A.E. 13,50 LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ-ΤΕΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 30,00 LEPANTO – R.TV 6,05 LIQUID MEDIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 56,00 M MEDIA A.E. 8,00 MARKETING AND MEDIA SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 7,00 MEDIA CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10,87 MEDIA & ART – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3,00 MEDIA2DAY ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 83,75 MEDIAVIEW ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 12,38 MEDIA – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε./ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 1,50 MEDIHOLD ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 0,12 METAMEDIA ΜΟΝ. ΙΚΕ 2,50 METRON ARISTON 7,50 MORAX MEDIA A.E.E. 8,64 NEW COMMUNICATION 6,25 NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS S.A. 53,80 NEW POST PRIVATE COMPANY – ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 24,00

NEWSIT Ε.Π.Ε. 50,00 NEWSMEDIA E.E. 2,40 NIKO ADVERTISING 1,00 NK MEDΙA GROUP Ε.Π.Ε. 10,00 OLIVE MEDIA Α.Ε. 10,50 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E. 5,45 PLAN A ΤΗΛ/ΚΕΣ & ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΙΚΕ 14,00 PONTEMEDIA IKE 0,50 PREMIUM A.E. ΕΠΙΚΟΙΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ.& ΕΡΕΥΝΩΝ 60,00 PRIME APPLICATIONS A.E. 50,00 PRISMA 91,6 – ENERGY MEDIA GROUP IKE 0,80 RADIO TIMES Ε.Π.Ε. 4,00 REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 122,01 REAL PRESS ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3,00 REPORT PRIVATE COMPANY 7,50 SABD ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ A.E. 155,50 SAMBO EVENTS ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Ο.Ε. 2,00 SARONIC PRESS ΛΑΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4,65 SATKO MEDIA TV 1,23

SBC SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY 20,00 SOLAR MEDIA Α.Ε. 0,04 SPORT TV ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε. 150,00 SPORTNEWS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε. 7,02 SYSTEM MEDIA ART Α.Ε. 4,00 THE ATHENS PAPER ΙΚΕ 5,00 THE MONOCLE MEDIA LAB 2,00 THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡ. ΕΝΗΜ. Α.Ε. 24,00 TICKET 365 50,00 TNC GROUP ΙΚΕ 6,00 TODAY WORLD PUPLICATION ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. Α.Ε. 25,00 TRAVELWORKS A.E. 2,11 TRIBUNE ΙΚΕ 5,00 UNIQUE MEDIA A.E. 2,00 USAY M.Ε.Π.Ε. 6,25 VOTE POSITIVE CRITERION ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. 11,00 WAVE MEDIA OPERATIONS Ε.Π.Ε. 2,25 WEBCENTER – ΡΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0,70 YELLOWFIELDS NΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΛΕΜΟΝΗΣ 5,00 YPSILON ΕΠΙΣΤΗΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1,20 YSTEROGRAFO MEDIA ΙΚΕ 10,80

ZOYGLA G.R.A.E. 76,75 Α&Κ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ Ο.Ε. 1,00 Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,00 3 Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο ποσά σε χιλιάδες ευρώ Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,50 ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε. 4,78 Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΚΕ 12,50 Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ Μ.Ε.Π.Ε. 2,20 ΑΘ. ΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 8,00 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 1,80 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆. ΕΦΗΜ. 40,00 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ 1,50 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 0,50 ΑΘΕΝΣ ΒΟΙΣ ΑΝ.ΕΚ∆. & ∆ΙΑΦΗΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33,00 ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. 125,00

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤ.ΕΙ∆ΗΣ.- ΜΑΚΕ∆ΟΝ.ΠΡΑΚΤ.ΕΙ∆ΗΣ.Α.Ε. 50,50 ΑΪΣΟΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Ε.Π.Ε. 7,50 ΑΚΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 0,01 ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΟΣ 1,81 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ.GR 125,00 ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ Α.Ε. – ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 165,36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 53,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. 8,00 ΑΝΤ1 RADIO ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 67,53 ΑΝΤΑΡΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6,00

ΑΝΤΕΝΝΑ TV A.E. 497,08 ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3,00 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΒΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 0,50 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ 7,50 ΑΡΑΤΟΣ ΝΤΟΤ ΝΕΤ E.Π.Ε. 3,00 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1,50 ΑΡΓΩ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. 0,36 ΑΡΕΤΗ – ΑΝΝΑ Ε. ΤΖΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,50 ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ ΘΕΟΦ.ΙΩΑΝΝΗΣ 1,00 ΑΡΚΑ∆ΙΚΗ TV AE/ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 4,05 ΑΤΜΑΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 9,00 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝ.ΕΚ∆ΟΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,50 ΑΦΟΙ Π.ΧΟΥΤΖΟΥΜΗ Ε.Π.Ε. 1,50 ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝ. ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,50 ΑΧΑΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1,90 Β. ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ Α.Ε. 40,00 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ 1,50

ΒΑΣ.Η.ΚΑΡΥ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 2,20 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΦΕΞΗ – ΤΗΛ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,60 ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. 6,00 ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 1,65 ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. 6,00 ΒΟΥΖΑ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΑ 0,70 Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε. 4,95 Γ.Ι.ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 4,00 Γ.ΜΠΟΚΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε. – ΑΧΕΛΩΟΣ TV 4,50 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΓΑΒΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1,00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. Α.Ε. 7,20 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2,10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1,60 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΚΑΡΑΪΒΑΖ 5,00

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1,25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΪ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2,50 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑ. ΣΤΑΥΡΟΣ 1,22 ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Κ. ΜΙΚΕΣ 1,20 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ WOMANDOL 3,20 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ – Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 1,20 ΓΚΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 5,00 4 Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,80 ΓΝΩΜΗ Μ.Ε.Π.Ε. 1,00 ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε. 4,80 ∆. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1,00 ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,50 ∆. ΤΖΕΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 0,25 ∆ΑΦΝΗ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ – MEDIA GROUP 8,00 ∆ΑΦΝΟΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 15,00 ∆ΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 5,97 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΖΟΥΓΡΗΣ 6,00

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. 100,00 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ ΚΟΝ∆ΥΛΗ Α.Ε. 3,65 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 411,75 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. 1,50 ∆ΙΑΚΟΦΩΤΗΣ Α ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ 0,50 ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕΣΤ ΑΛΦΑ TV Α.Ε. 4,95 ∆ΙΟΓΕΝΗΣ Μ.Κ.Ο 1,35 ∆ΙΦΩΝΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. 22,50 ∆ΟΛ DIGITAL Α.Ε. 11,67 ∆ΥΟ ∆ΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 37,00 Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2,10 Ε.ΣΠΥΡΟΥ-Κ.ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4,43 ΕΙΡ.∆ΡΑΚΑΤΟΥ – Μ.∆ΡΑΚΑΤΟΥ Ο.Ε. 8,47 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. 15,00 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ <<ΜΥΡΤΙΑ>> ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 0,25 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Ε.Π.Ε. 1,80

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε. 532,40 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε. 84,00 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΑΣΤΑ Ε.Π.Ε. 0,80 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΟ ΧΡΗΜΑ Α.Ε. 32,00 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 671,60 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ A.E. 3,00 ΕΚΡΕΜΕΣ Α.Ε. 4,00 ΕΛΕΝΗ Ι. ∆ΙΑΦΩΝΙ∆ΟΥ 2,00 ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 0,24 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. 18,45 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. 3,50 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΚΕΝΑΤΖΗ ΝΟΜΙ∆Η & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,50 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΪΜΟΙΡΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 20,54 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ.ΒΑΡΟΥΞΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 6,00 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΕΛΕΣΗ 0,75 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 0,17 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 4,10 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 4,80 ΕΝΑ Α.Ε. 27,14 ΕΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 40,00

ΕΝΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. 10,50 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 4,80 ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε. 156,61 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. 6,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 9,72 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – 6ο ΠΕΡΙΦ.ΤΜ.ΗΠΕΙΡΟΥ – Ε∆ΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1,50 ΕΡΖ Α.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 25,20 ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΡΑ∆ΙΟΤΗΛ/ΚΗ – ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 24,00 ΕΡΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΕΑ 3,11 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Ε.Π.Ε. 5,03 ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΜΠΑΜΠΙΛΗ 6,00 ΕΥΡΙΠΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 1,01 ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ 1,50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8,00 5 Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΖΕΡΒΑ ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ 1,50 ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 25,00 ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥ∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 1,20

Η ΑΥΓΗ Α.Ε. ΕΚ∆.& ∆ΗΜΟΣ ΟΡΓ. 100,00 Η ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠ Κ ΜΜΕ 1,50 Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0,50 ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ/ΤΗΛΕΟΠ. ∆ΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝ/ΚΗΣ ΜΑΚ. Α.Ε. – WEST TV 4,95 ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. 48,02 ΘΑΡΡΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 2,10 ΘΕΜΑ ΡΑ∆ΙΟ Α.Ε. 16,00 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 0,80 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,50 ΘΕΣΣΑΛΙΑ T.V. A.E. 4,73 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 30,09 ΘΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. (Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ) 1,80 ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ 0,72 ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. 1,00 ΘΡΑΚΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 3,60 ΘΩΜΑ ∆.ΑΝΤΩΝΙΑ 3,50 ΘΩΜΑ ΘΕΟ∆.- ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 1,00 Ι & Ε ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. 9,00 Ι.∆ΙΟΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 7,50 Ι.ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε. 4,00 ΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6,00 ΙΑΤΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. 0,60 ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡ.ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0,60 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε. 3,75 ΙΚΑΡΟΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 99,60

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ 0,94 ΙΡΙ∆Α ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ Α.Ε. 22,33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ TV A.E. 4,00 Κ.Γ.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 1,50 Κ.ΤΣΙΓΚΑ &ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ 14,00 ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2,96 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 323,53 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 18,25 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2,40 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΖΥΡΗ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΖΥΡΗΣ ΟΕΕ 1,30 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1,50 ΚΑΝΤΑΣ Η. ΙΩΑΝΝΗΣ 1,50 ΚΑΝΤΙΑΝΙΟΥΖ ΙΚΕ 3,00 ΚΑΠΙΤΑΛ.GR A.E. 152,15 ΚΑΣΜΙΡΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,90 ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ 1,00

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 0,80 ΚΑΤΣΙΠΑΝΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 1,50 ΚΑΤΩΠΟ∆Η ΑΡΓΥΡΗ 1,00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 1,13 ΚΟΚΚΙΝΟ ΙΚΕ – ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 0,50 ΚΟΛΗΜΕΝΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1,50 ΚΟΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1,50 ΚΟΜΗΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,10 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (ΗΜΕΡ ΤΟΠ ΕΦΗΜΕΡ) 1,50 ΚΟΣΜΟΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 24,20 ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 1,80 ΚΟΥΡΗΣ MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 29,27 ΚΟΥΤΣΗΣ Ι ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1,87 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0,70 6 Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ-ΒΑΡΒΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2,40

ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. 52,00 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Ο ΧΡΟΝΟΣ 1,50 ΚΩΣΤΑΣ ∆. ΚΟΚΚΟΝΟΣ 0,50 ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. 1,50 ΛΕΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 0,80 ΛΙΘΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 0,30 ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ – Κ.ΜΠΟΥΘΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2,00 ΛΟΓΟΣ Α.Ε.Ε. 2,00 Μ. ΧΑΛΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. 9,00 Μ.ΜΑΝΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΤΑΡ ΕΦ ΕΜ 0,50 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 61,47 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ 0,80 ΜΑΚΚΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ 0,10 ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Ι.ΚΩΣΤΑΣ 16,00 ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΡΑ∆ΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗ 0,25 ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΡΑ∆ΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ 0,25

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 18,25 ΜΑΡΙΝΑ Γ.ΤΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2,40 ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 1,20 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ∆ΗΜ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1,50 ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 10,50 ΜΑΥΡΟΦΡΥ∆Η ΒΑΡΒΑΡΑ 0,60 ΜΑΧΗΤΗΣ Ε.Π.Ε. 2,10 ΜΕΛΙΝΑ ΧΛΩΡΟΥ 3,00 ΜΕΜΜΟΣ Χ.- Α.& ΣΙΑ Ο.Ε. 6,00 ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 0,50 ΜΕΤΟΚΗΣ Β. ΜΕΤΟΚΗ ∆. Ο.Ε. 0,70 ΜΕΤΡΟΝΤΗΛ ΜΟΝ ΙΚΕ 15,79 ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ 0,15 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,80 ΜΟΥΚΑΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0,83 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Μ.Ε.Π.Ε. 1,00 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ FM STEREO E.Π.Ε. 1,20 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,60 ΜΠΑΛΗ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑ 4,53 ΜΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11,00 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 6,40

ΜΠΟΝΙΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8,00 ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. 1,00 Ν.ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,65 ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΧΡΗΣΤΟΣ 0,80 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 166,99 ΝΙΚ.ΛΕΩΝ.ΝΙΚΗΤΕΑΣ – ΛΕΩΝ ΝΙΚ.ΝΙΚΗΤΕΑΣ Ο.Ε. 4,80 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ 2,00 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ZΑΡΜΠΑΛΑΣ 1,50 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 16,50 ΝΙΚΟΛΤΣΑΝΗΣ ∆ΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1,50 ΝΙΚΟΣ Α. ΚΑΝΗΣ 1,70 ΝΙΟΥΖ ΛΙΝΚ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Π.Ε. 7,50 ΝΚ HOLDING IKE 9,00 ΝΤΑΗ ΒΑΣ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1,22 ΝΤΟΚΟΥ ΚΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΑ/ΕΦΗΜΕΡ.ΕΠΑΘΛΟ 5,50 ΝΤΟΥΜΝΙΤΖΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. 3,60 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΟΡΤ 4,50 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ ΤΟΤΣΗ Α.Ε.Β.Ε. 0,18

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΩΝ THΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 58,26 7 Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ε.Π.Ε. 1,50 Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2,50 Π. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 48,00 Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 58,80 Π.∆.ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. – DEAL NEWS 64,17 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 12,00 ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Π.Ε. 5,00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΟΣ 1,20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 12,50 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠ.ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤ.ΣΥΝΕΤ.(ΠΑΣΕΓΕΣ) 4,00 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛ. Α.Ε. 3,75 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 4,05 ΠΑΝΜΑΡ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. 7,00 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Γ.ΜΙΧΑΛΗΣ 2,00 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 0,75 ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 0,21 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1,50 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0,50 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι. ΦΩΤΗΣ 1,50

ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ Ε.Π.Ε. 75,00

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 179,50 ΠΑΡΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΕΡΒΟΥ 0,60 ΠΑΤΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2,50 ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. 4,41 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 13,00 ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 0,38 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2,00 ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,50 ΠΟΛΥΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1,50 ΠΟΥΓΑΡΙ∆ΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΗΣ 2,20 ΠΟΦΑΝΤΗ Μ.ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2,00 ΠΡΙΣΜΑΝΕΤ Α.Ε. 5,00

ΠΡΟΤΑΓΚΟΝ Α.Ε.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ 50,00 ΠΡΩΙΝΟΣ FM Ε.Π.Ε. 0,50 ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε. 1,20 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Α.Ε. 1,00 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 60,60 ΡΑ∆/ΚΕΣ ΕΠΙΧ.ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. – ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1 4,50 ΡΑ∆ΙΟ – ΑΙΟΛΟΣ 92,80 0,14 ΡΑ∆ΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΠΑΠΑΣΠΥΡΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,80 ΡΑ∆ΙΟ ΒΕΡΑ Μ.Ε.Π.Ε. 1,48 ΡΑ∆ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. 10,00 ΡΑ∆ΙΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ – Μ ΚΟΚΚΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 0,50 ΡΑ∆ΙΟ ΠΑΛΜΟΣ Ο.Ε. 0,70

ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 33,00 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ASTRA A.E. 4,05 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. TV 10 3,30 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3,89 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε. 1,81 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 79,41 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 3,75 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. 1,65 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε. 4,95 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – ART STUDIOS – ΚΑΝΑΛΙ 4,65 ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 5,00 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΑΝΤΕΝΝΑ Ε.Π.Ε. 1,20

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ RADIO NORTH 98 FM E.Π.Ε. 17,43 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΧ/ΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM Α.Ε. 60,33 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε./OASIS 88 FM 91,60 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ Α.Ε. 24,00 ΡΕΤΖΕΠΟΓΛΟΥ ΤΑΜΕΡ 1,50 ΡΗΓΑΣ ΛΥΣΑΝ∆ΡΟΣ 1,50 ΡΟ∆ΟΣ-ΚΟΣΜΟΣ ΑΝ.ΤΗΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3,75 ΡΟΥΧΩΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 8,72 Σ. ΒΑΓΟΥΡ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,67 Σ. ΖΗΝΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 0,50 Σ.ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 2,30 Σ.∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ – Ε.ΣΠΑΝΟΥ∆Η Ο.Ε. 4,88 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 0,50 ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 0,50 ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 1,65 ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΑΝ.ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΡΤΕΜΙΣ 6,40 ΣΑΡΙΣΑ Ε.Π.Ε. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 45,00 ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 2,04

ΣΚΑΪ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 200,33 ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΡΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗ 92,4 0,83 ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ IKE – ZOOMNEWS 25,00 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ν. ΜΠΟΥΛΗΣ 0,70 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 26,40 ΣΤΑΜΑΤΗ Λ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1,50 ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 2,50 ΣΤΑΜΠΕΡΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ – TRIKALANEWS 0,80 ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ Ι. ΣΤΕΛΛΑ 2,00 ΣΤΙΓΜΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 4,08 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 107,70 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ ∆. ΕΛΕΝΗ 0,50 ΣΤΟΪΚΟΣ ΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 1,00 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 7,00 ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ Α.Ε. 2,50 ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΛΑΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6,50 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γ. ΣΤΕΛΛΙΟΣ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΙΧΜΗ 2,70 ΤHESTIVAL ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,00

ΤΒ NEWS ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΤΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 12,82 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. 6,50 ΤΕΡΖΕΝΙ∆ΗΣ ΑΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,50 ΤΖΕΚΑ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1,80 ΤΖΕΚΑΣ Π ΧΑΛΑΡΑΜΠΟΣ 2,05 ΤΖΟΥΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 9,00 ΤΖΩΝΟΥ Θ. ΖΩΗ 1,00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ & ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. STAR TV 4,05 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. 5,25 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. 4,20 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΤΙΟ∆ΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 6,01 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε. – STAR TV ∆ΡΑΜΑΣ 4,95 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. – CENTER TV 4,95

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 181,45 ΤΟΠ TΣΑΝΝΕΛ Α.Ε. 3,30 ΤΟΥΤΟΥ∆ΑΚΗΣ Η. & ΣΙΑ Ε.Ε. 7,50 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΒΗΜΑ 2,00 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ – Ι.ΤΟΜΕΛΙΤΟΥ -ΚΑΣΤΟΡΙΝΗ 7,40 ΤΡΙΓΩΝΗ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΙΑ 0,50 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3,50 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Μ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. – ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1,50 9 Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο ποσά σε χιλιάδες ευρώ ΤΣΟΜΠΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ MON E.Π.Ε. 1,05 ΤΣΟΧΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,07 ΥΙΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ε.Ε. 1,00 ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ – Η.ΚΩΤΙΑ∆ΗΣ Ο.Ε. 2,10 ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ Α.Ε. 65,60 Φ. ΤΣΙΜΕΛΑΣ – Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 4,00 ΦΑΙ∆ΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ 1,00 ΦΑΝΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΣ 6,97 ΦΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,22

ΦΕΛΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. 70,50 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 50,00 ΦΙΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. 1,20 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3,00 ΦΛΟΥΝΕΤ Ο.Ε. 10,00 ΦΟΞ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 4,56 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ Ο.Ε. 2,30 ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ Ε.Π.Ε. 3,00 ΦΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 4,00 ΦΩΤΕΙΝΗ ∆. ΛΑΙΟΥ 0,40 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Α.Ε. 3,00 ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 1,50 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 1,50 ΧΙΩΤΗ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΑΝΝΑ <<ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ>> 2,40 ΧΡ. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,50 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 8,30 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,00 ΨΙΘΥΡΟΙ 90,3 – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ 0,50

ΣΥΝΟΛΟ 9.882,69

δηλ. 10 εκατ. ευρώ περίπου