OTE – 9μηνο 2015: Ανάλυση Ενεργητικού και Παθητικού του ομίλου | Mikrometoxos.gr

OTE – 9μηνο 2015: Ανάλυση Ενεργητικού και Παθητικού του ομίλου

07.11.2015 18:29

OTE – 9μηνο 2015: Σας παραθέτουμε ανάλυση του Ενεργητικού και του Παθητικού του ομίλου προς ενημέρωση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7,282 δισ. (7,8 δισ. στις 31.12.2014 )

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 2,921 δισ. ευρώ – Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 1,623 δισ. ευρώ – Επενδύσεις σε ακίνητα: -.Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 527,1 εκατ.- Αποθέματα: 100,3 εκατ. – Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 771,4 εκατ. – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 287 εκατ. – Ταμειακά διαθέσιμα: 1,052 δισ.. ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Μετοχικό Κεφάλαιο: 1,387 δισ. ευρώ. Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο: – Ίδιες μετοχές: -.Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων: 0,836 δισ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 2,223 δισ. (2,122 δισ. στις 31.12.2014) [αυτό είναι που λαμβάνεται υπόψη…]

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 365,6 εκατ.  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 2,588 δισ. [ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ τα δικαιώματα μειοψηφίας]

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,482 δισ. – Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 626,1 εκατ. -Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 667,7 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 246,45 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων (δ): 4,693 δισ. ( 5,305 δισ. στις 31.12.2014)

Ο όμιλος αποτιμάται σε 4,34 δισ. ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 1,95 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανέρχεται στο 0,495. Η μετοχή του στα 8,8500 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 5,7500 και 10,49οο ευρώ ενώ εφέτος εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης 5,7500 και 9,4700.  Στο -0,45% από την τιμή του στα 8,8900 ευρώ (9.11.2014). Στο -24,79% ο γ.δ. στο 12μηνο… Και -31,07% ο 25άρης.

Στα 115,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 9μηνο του 2015 έναντι 194,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,866 δισ., παρουσιάζοντας μείωση 36 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μειωμένα τα Ebitda στα 890,5 εκατ. ευρώ από 1,04 δισ. ευρώ πέρυσι. Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 569,1 εκατ. ευρώ από 519,6 εκατ. στο περυσινό 9μηνο. Απασχολεί προσωπικό 21.609 ατόμων έναντι των 22.093 πέρυσι, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε 5,44 εκατ. ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017