OTE και η χρηματοοικονομική εικόνα του στις 31.03.2016

OTE – Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016: 

Σας παραθέτουμε ανάλυση του Ενεργητικού και του Παθητικού του ομίλου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7,424 δισ. (7,46 δισ. στις 31.12.2015 )

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 2,89 δισ. ευρώ – Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 1,57 δισ. ευρώ – Επενδύσεις σε ακίνητα: -.

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 531 εκατ.- Αποθέματα: 105,2 εκατ. – Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 725,5 εκατ. ευρώ από 728,6 εκατ. τo 2015

– Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 271,4 εκατ. – Ταμειακά διαθέσιμα: 1,329,7 δισ. από 1,322.5 δισ. ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Μετοχικό Κεφάλαιο: 1,387 δισ. ευρώ. Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο: – Ίδιες μετοχές: -.

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων: 0,897 δισ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 2,284,2 δισ. (2,2257 δισ. στις 31.12.2015)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 348,7 εκατ.  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 2,632.9 δισ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1,756 δισ. – Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 620 εκατ. –

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 433,7 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 1,982 δισ. ευρώ. Σύνολο υποχρεώσεων (δ): 4,791 δισ. ( 4,851 δισ. στις 31.12.2015)

OTE(Ι): 

Ο όμιλος αποτιμάται σε 4,06 δισ. ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 1,78 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης έχει κατέβει στο 0,38 (από 2 που είχε πριν μόλις λίγα χρόνια…)

Η μετοχή του στα 8,2900 ευρώ ενώ εφέτος εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης 6,5500 και 9,1900. Στο -10,28% από την τιμή του στα 9,2400 ευρώ (31.12.2015).

OTE(ΙΙ): 

Στα 33,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στο α΄τρίμηνο του 2016 έναντι 40,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 928,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 12,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Μειωμένα τα Ebitda στα 0,305 δισ. ευρώ από 0,32 δισ. ευρώ πέρυσι.

Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 185 εκατ. ευρώ από 205,1 εκατ. πέρυσι.

Απασχολεί προσωπικό 21.563 ατόμων έναντι των 22.089 το 2015, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε 1,1 εκατ. ευρώ.

* ,