MOH: Η βασική χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου ...από το καλύτερο στο ...καλυτερότερο - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

MOH: Η βασική χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου …από το καλύτερο στο …καλυτερότερο

25.05.2016 19:22

MOTOR OIL

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 651 εκατ. ευρώ από τα 602,3 του 2015…
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 1,11 δισ.  από …1,11 δισ.
Δάνεια (ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ)  241,2 εκατ. από  244,2 εκατ. ευρώ
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες : 153,9 εκατ. ευρώ από -37,8 εκατ.
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου 813,2 εκατ. από 521 εκατ. ευρώ
Κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας είναι η “Petroventure Holdings Limited” με ποσοστό 40% και η “Doson Investments Company” με ποσοστό 7,6%.
O αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2016 ανερχόταν σε 2.006 και 1.188 άτομα αντίστοιχα (31/3/2015: Όμιλος : 1.993 άτομα, Εταιρία : 1.181 άτομα).
Κέρδη κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρίας (σε χιλ. Ευρώ) 48,7 εκατ. από 41,7 εκατ. ευρώ
EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 115,4 εκατ. έναντι 104,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2015.
Κέρδη ανά μετοχή βασικά και απομειωμένα σε € 0,44 από 0,38 ευρώ το 2015…
Η Διοίκηση της Εταιρίας, προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2016 την διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2015 ποσού € 72.008.937 (ή ποσού € 0,65 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2015 ποσό € 16.617.447 (ή ποσό € 0,15 ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ το υπόλοιπο € 0,50 ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2016
Υπεραξία Επιχείρησης:
O λογαριασμός της υπεραξίας επιχείρησης του Ομίλου, στις 31 Μαρτίου 2016 ανέρχεται σε 19,77 εκατ. ευρώ και αφορά την εξαγορά των θυγατρικών “ΑvinOil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.” για ποσό € 16.200 χιλιάδες και “CORAL GAS A.E.B.E.Y.” για ποσό € 3.105 χιλιάδες. Ποσό € 467 χιλιάδες αφορά την υπεραξία που μεταφέρεται από τον όμιλο της “L.P.C. Α.Ε.’’ που προέκυψε από τον μετασχηματισμό (διάσπαση) της “CYCLON ΕΛΛΑΣ A.E.”. Διενεργείται από τον Όμιλο έλεγχος, για τυχόν ενδείξεις απομείωσης, ετησίως από τον οποίο δεν έχει προκύψει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας.
Ανάλυση δανείων ανά νόμισμα στις 31/3/16 και 31/12/15: (Ποσά σε χιλ.Ευρώ)
Νόμισμα δανείων
ΕΥΡΩ 1.293.097  έναντι 1.293.331
ΔΟΛΑΡΙΑ 55.951 έναντι 58.510
Σύνολο 1.349.048 από 1.351.841
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ., που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, για την περίοδο 1/1–31/3/2016 και 1/1–31/3/2015 ανέρχονται σε € 1.940 χιλιάδες και € 1.677 χιλιάδες αντίστοιχα
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 
Δάνεια τραπεζών 1.349.048 από 1.351.841
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (813.219) από (670.559)
Καθαρό χρέος 535.829 από 681.282
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 652.470 από 603.814
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 0,82 από 1,13
ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (στοιχεία από inbroker)
  Τελευταίων 7 ημερών 10,030 10,750 4,21 607.028 2.380 6.352.166
  Τελευταίων 30 ημερών 9,640 10,750 8,68 2.466.766 9.205 25.410.646
  Τελευταίων 3 μηνών 8,940 10,750 15,65 11.087.239 34.096 107.029.598
  Τελευταίων 6 μηνών 8,130 11,400 -5,42 17.690.394 57.865 171.538.920
  Τελευταίων 12 μηνών 6,510 11,600 28,81 31.317.708 101.134 303.727.038

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017