Mε δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 11,6(!!) η Frigoglass…

Mε δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 11,6(!!) η Frigoglass…H καθαρή θέση των μετόχων της μειώθηκε για πολλοστή φορά σε… 24,8 εκατ. ευρώ 

Και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε στα 288 εκατ. ευρώ…Δηλαδή οφείλει στις τράπεζες 11,6 φορές τα ίδια κεφάλαιά της!!!.

ΒΕΒΑΙΑ τώρα με την συμφωνία ο δανεισμός της θα μειωθεί κατά πολύ, αλλά το ζητούμενο είναι και το τι θα έχει απομείνει στην εταιρεία…

Ποια θα είναι δηλαδή η δυναμική της μετά την πώληση του κλάδου υαλουργίας, που παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών της…

3μηνο– 2015: Ζημίες 3,87 εκατ. ευρώ από 3,4 εκατ. στο 2014, με πωλήσεις 120 εκατ. από 124,2 εκατ. του 2014. Με ebitda θετικά 12 εκατ. από τα 16 εκατ. στο 2014.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονταν αρνητικές κατά 37 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν βρεθεί στα 32 εκατ. ευρώ. 

Με τον δείκτη P/BV στο 4,9 και με τον ΔΔΜ στο 11,6 (εξαιρετικά ανησυχητικός, εξ ου και η πώληση).

Σύνολο ενεργητικού 581,6 εκατ. (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 207 εκατ. άυλα περιουσιακά 19,2 εκατ., αποθέματα 110,4 εκατ. Διάφοροι χρεώστες 32,7 εκατ. ευρώ.

Σε 149,4 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά σε 44,8 εκατ. (ταμείο). Eπενδύσεις σε ακίνητα 4,8 εκατ.

Στα 520,1 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 245,3 εκατ. – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 36,6 εκατ.ευρώ. 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 87,3 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 4,6 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 15,4 εκατ. από τα 22 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2014.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 24,77 εκατ. ευρώ από 28,2 εκατ. στις 31.12.2014 και 39,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. 

Με την λογιστική αξία της στα 0,4900 ευρώ [στο ταμπλό… 2,4000 ευρώ!!] και την ονομαστική στα 0,3000… Στο -31,03% η τιμή της μετοχής στο 12μηνο.

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών στο 3μηνο κατέβαλε το ποσό των 1,01 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 5531 ατόμων έναντι των 5872 πέρυσι.