KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε: Αμκ και νέα ονομαστική αξία μτχ 0,3600 ευρώ | Mikrometoxos.gr

KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε: Αμκ και νέα ονομαστική αξία μτχ 0,3600 ευρώ

15.02.2016 07:47

Ανακοινώνεται από την εταιρεία KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.01.2016 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ  (474.144,00€), με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ». Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη τμήματος της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στα πλαίσια του Ν.3299/2004.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03€, ήτοι από 0,33€ σε 0,36€.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (5.689.728€), διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια (15.804.800) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36€ εκάστη.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με την αριθ. Καταχώρησης 545397-28/01/2016 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 11 Φεβρουαρίου 2016 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,36 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017