[email protected] Εισηγμένες: Ο «χάρτης» των αποτελεσμάτων 2015

Εισηγμένες: Ο «χάρτης» των αποτελεσμάτων 2015
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα οικονομικά αποτελέσματα. Ποιες εισηγμένες εμφάνισαν αρνητικά ίδια κεφάλαια και ποιες θετικό καθαρό ταμείο. Οι εταιρίες που «γύρισαν» από τις ζημίες στα κέρδη. Αναλυτικός πίνακας.
Εισηγμένες: Ο «χάρτης» των αποτελεσμάτων 2015

Αύξηση λειτουργικών επιδόσεων (EBITDA) κατά 17,7% και κερδών πριν τη φορολογία κατά 116% σημείωσαν οι 180 εισηγμένες εταιρείες (εκτός τραπεζών, ΑΕΕΧ και των Κούμπας, Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες και Μάρακ, που δεν διαπραγματεύονται), οι οποίες δημοσίευσαν έως χθες το βράδυ (τελευταία ημέρα της προθεσμίας) τις λογιστικές τους καταστάσεις.

Βέβαια, αν εξαιρεθούν τα δύο διυλιστήρια που το 2015 σημείωσαν ιδιαίτερα υψηλές κερδοφορίες λόγω των πολύ μεγάλων περιθωρίων διύλισης, τότε οι αθροιστικές επιδόσεις κυμαίνονται αρκετά κοντά (ελαφρά ανώτερες) στις αντίστοιχες περυσινές.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερο δημοσίευμα, οι κλάδοι που εμφάνισαν σαφώς καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με το 2014 ήταν αυτοί των διυλιστηρίων, της εμπορίας πετρελαιοειδών, της ακτοπλοΐας, των οχημάτων, του τουρισμού, της ιχθυοκαλλιέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως επίσης και οι εταιρείες του Ομίλου Viohalco και πολλών άλλων εξαγωγικών εταιρειών (π.χ. Πλαστικά Κρήτης, Πλαστικά Θράκης, Coca-Cola HBC, ΜΕΤΚΑ, Follie-Follie, Sarantis, Ικτίνος και Καράτζης).

Αντίθετα, οι περισσότερες εταιρείες συνέχισαν να υποφέρουν από την πολυετή οικονομική κρίση, που πέρυσι επιβαρύνθηκε από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.

Ειδικότερα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι:

• Από τις 180 εταιρείες, οι 23 εμφάνισαν στις 31/12/2015 αρνητικά ίδια κεφάλαια, οι 33 αρνητικό EBITDA και οι 88 (πάνω από τις μισές) ζημία σε προ φόρων επίπεδο. Οι εταιρείες με τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ήταν οι Μπουτάρης, Frigoglass, ΒΙΟΤΕΡ, Τρόπαια, Sato, ΣΑΟΣ, Τζιρακιάν, Νίκας, Pasal, Dionic, Δημητρίου, Σφακιανάκης, PC Systems, Πήγασος, Yalco, Compucon, ΑΝΕΚ, Βαράγκης, Lavipharm, Forthnet, Alpha Grissin, ΣΙΔΜΑ και Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

• Η μέση (προ φόρων) αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων κυμάνθηκε στο 5,7%.

• Ο μέσος δείκτης ρευστότητας «Καθαρό χρέος προς EBITDA» διαμορφώθηκε στο 2,86. Αν και η μέση τιμή του δείκτη φαίνεται ικανοποιητική, στην πράξη παρατηρείται πορεία δύο ταχυτήτων, με άλλες εταιρείες να έχουν υπερεπάρκεια μετρητών (θετικό καθαρό ταμείο για 30) και τις περισσότερες να υποφέρουν από εμφανή έλλειψη διαθεσίμων.

Στις εταιρείες με το θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα μεγαλύτερα από το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων) συγκαταλέγονται οι: Grivalia, Entersoft, Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, Alpha Αστικά Ακίνητα, Πλαίσιο, ΕΧΑΕ, ΜΕΤΚΑ, Αεροπορία Αιγαίου, ΕΚΤΕΡ, Ευρωπαϊκή Πίστη, Κανάκης, ΕΥΑΘ, Optronics, Κύριακίδης Μάρμαρα, AS Company, ΟΠΑΠ, PROFILE, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, Πλαστικά Κρήτης, Βογιατζόγλου Systems, Mediterra, Ideal, ΟΛΘ, Καρέλιας, ΓΕΚΕ (President), Kleeman, Epsilon Net, Sarantis, Q&R και JUMBO.

• Αθροιστικά, το 2015 οι εταιρείες παρήγαγαν θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 5,26 δισ. ευρώ, όταν οι αρνητικές επενδυτικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 3 δισ. ευρώ, αφήνοντας 2,26 δισ. ευρώ για μείωση του καθαρού δανεισμού, για διανομές μερισμάτων και για επιστροφές κεφαλαίου.

• Σε σημαντικό αριθμό εταιρειών τα αποτελέσματα του 2015 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με εκείνα του 2014, λόγω μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων που έλαβαν χώρα είτε τη μία, είτε την άλλη πλευρά. Στα αξιοπρόσεκτα, η συνέχιση των απομειώσεων των εύλογων αξιών στα ακίνητα.

• Παρά τη συνεχιζόμενη δυσμενή οικονομική συγκυρία, δεν έλειψαν και οι εισηγμένες που προχώρησαν σε turn around, μετατρέποντας τις ζημίες του 2014 σε κέρδη το 2015.

Ανάμεσά τους αναφέρουμε τα δύο διυλιστήρια (ΕΛΠΕ, Motor Oil), Fourlis, Σωληνουργεία Κορίνθου, Ελληνικά Καλώδια , Μοτοδυναμική, Λάμψα, FG Europe, Dionic (ενστάσεις από τον ορκωτό ελεγκτή), Intertech, Κυριακούλης, Λογισμός, ΑΝΕΚ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και Τρόπαια (μη επαναλαμβανόμενα κέρδη).

* ,