IATΡIKO ΑΘΗΝΩΝ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

THΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

Στις 29 – 6 – 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 8 μέτοχοι κομιστές 67.034.049 μετοχών, επί συνόλου 86.735.980 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 77,285% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 

1.   Ενέκρινε παμψηφεί (100,00% υπέρ)  την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης  01/01/2014 – 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2.   Απήλλαξε παμψηφεί (100,00% υπέρ) τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.

3.   Ενέκρινε με ποσοστό (99,99% υπέρ και 0,01% κατά) τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4.  Ενέκρινε με ποσοστό (99,99% υπέρ και 0,01% κατά), την αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.

5.  Εξέλεξε με ποσοστό (99,99% υπέρ και 0,01% κατά) την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ,Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, με αριθμό ΣΟΕΛ 114, για την Εταιρική Χρήση 01-01/2014 – 31/12/2014.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210.68.62.454 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο