ΙΑΣΩ: Με P/BV 0,42 και δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 1,7. - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΙΑΣΩ: Με P/BV 0,42 και δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 1,7.

24.09.2015 17:09
 ΙΑΣΩ: Αποτιμάται σε 37,89 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,5790 ευρώ. Με χαμηλό – υψηλό 12Μ στα 0,4300 και 0,8940.
Με σύνολο ενεργητικού 349,8 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 250,6 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,73 εκατ. ευρώ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,24 εκατ. ευρώ, αποθέματα 3,2 εκατ. ευρώ.
  • Σε 67,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες. Στα ταμεία 9,2 εκατ. ευρώ).
ΙΑΣΩ(Ι): Στα 253,1 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών του. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 0 – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 30 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 162,96 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 60,1 εκατ. ευρώ.
Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 89,7 εκατ. ευρώ από 85,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Κέρδη 6μήνου 5,03 ευρώ από 3,68 εκατ. ευρώ πέρυσι και πωλήσεις 61,2 εκατ. ευρώ από 64,4 εκατ. ευρώ.
ΙΑΣΩ(ΙΙ): Kαι τα ebitda από τα 15,14 εκατ. του 2014 μειώθηκαν στα 13,07 εκατ. στο 6μηνο του 2014.
  • Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 5,96 εκατ. ευρώ, ενώ στο 2014 ήταν αρνητικές κατά 7,31 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,42 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 1,7.
Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε +10,53 εκατ. ευρώ από +13,29 εκατ. στο 2014. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 488 χιλ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 1732 ατόμων από 1742 το 2013.

 ΑΠΟ το σημερινό “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017