IAΣΩ: Μοιράζει δωρεάν μετοχές…

ΙΑΣΩ: Θα διανεμηθούν δωρεάν μετοχές στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρίας με αναλογία 0,231136 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 5.405.868,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ποσού των 6.006.520,99 που προέρχεται από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρίας της χρήσης 2010 και 2011, €3.029.838,02 και €2.976.682,97 αντίστοιχα.

 

Ειδικότερα το αποθεματικό των €3.029.838,02 σχηματίστηκε στις 29/06/2011 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2010 και το ποσό των €2.976.682,97 σχηματίστηκε στις 21/06/2012 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2011.

 

Από το ανωτέρω ποσό των αποθεματικών θα παρακρατηθεί ο φόρος επί των μερισμάτων ύψους 10% και ως εκ τούτου θα διαμορφωθεί σε €5.405.868,89, ενώ για την έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών ποσό €0,29 από τα μη διανεμηθέντα κέρδη του οικονομικού έτους 2011 θα παραμείνει στο αποθεματικό.

 

Συνεπεία των ανωτέρω, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 12.286.065 νέων κοινών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία 0,231136 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.