Grivalia Properties: Στα 20,5 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα κέρδη του 6μηνου

Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 40% λόγω της ενσωμάτωσης των επενδύσεων. Στα 20,5 εκ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το α’ εξάμηνο του 2015 24,4 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.
Τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αποτίμηση καθώς και της αρνητικής υπεραξίας, ανήλθαν στα 20,4 εκ. ευρώ έναντι 20,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:
1. Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 21% (27,6 εκ. έναντι 22,8 εκ.) λόγω των νέων επενδυτικών ακινήτων που αποκτήθηκαν εντός της περιόδου καθώς και της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014.
2. Τόσο οι χρεωστικοί τόκοι (0,94 εκ. έναντι 1,09 εκ.) όσο και οι πιστωτικοί τόκοι (0,28 εκ. έναντι 4,05 εκ.) μειώθηκαν λόγω των μειωμένων χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων και των πτωτικών επιτοκίων.
3. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 0,14 εκ. έναντι κερδών 2,38 εκ. της προηγούμενης περιόδου.
Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά την κλειόμενη περίοδο προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή 1,94 εκ., ενώ για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2014 πρόκυψε ζημιά ποσού 1,80 εκ.
4. Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 40% (2,83 εκ. έναντι 2,02 εκ.) λόγω της ενσωμάτωσης των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2014. Στον υπολογισμό της πρόβλεψης του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:
• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 8,6x
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7%
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα: 8%
• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 20,4 εκ ευρώ
Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2015 ανήλθαν σε 157 εκ. από 185 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2014 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 61 εκ. από 64 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2014. Η μείωση των διαθεσίμων οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 30,4 εκ. από τα κέρδη της χρήσης 2014, καθώς και στην απόκτηση δυο ακινήτων επένδυσης εντός της κλειόμενης περιόδου.
Την 30η Ιουνίου 2015, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 845 εκ. ή 8,34 ανά μετοχή.