GRIVALIA: Ιδιες μετοχές, φορολογικό καθεστώς+ έλεγχος, μέρισμα -τελευταία έκθεση…

Στις 31 Μαρτίου 2015 η Εταιρεία κατείχε 1.261.478 ίδιες µετοχές συνολικού κόστους 7,57 εκατ. µε µέση τιµή κτήσης στα 6,0000 ευρώ ανά µετοχή…

ΣΤΑ ΥΠΟΨΗ: Ως Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, η Εταιρεία απαλλάσσεται από φόρο εισοδήµατος και ο φόρος καθορίζεται βάσει της εύλογης αξίας των επενδύσεων της σε ακίνητα και των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων… 

Με φορολογικό συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανόµενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα (ο τύπος της φορολόγησης είναι ως εξής: 10% * (Επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ + 1%)). 

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και των µετόχων της.

 

GRIVALIA: Στα 10,0000 από 10,3000 ευρώ προηγουμένως μείωσε την τιμή-στόχου για τη μετοχή της ΓΡΙΒ η Alpha Finance σε έκθεση στην οποία επαναδιατυπώνει την σύσταση ΑΓΟΡΑΣ.

Η Α.Fin. δηλώνει ότι παραμένει θετική για τη μετοχή της εταιρίας και αποδίδει, μεταξύ άλλων, τηn μείωση της τιμής στις προβλέψεις για αυξημένο μέσο κόστος σταθμισμένου κεφαλαίου.

Οι αναλυτές της κάνουν focus στο γεμάτο ταμείο της Grivalia, ένα αδιαμφισβήτητο μέγεθος που κάλλιστα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διανομή ενδιάμεσου μερίσματος.

—————–

Την 17η Μαρτίου 2015, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού 30,38 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014 ([0,30 ανά µετοχή]

Συµπεριλαµβανοµένου και του προµερίσµατος που πληρώθηκε κατά την 13η Ιανουαρίου 2015 ποσού 10 εκατ. ευρώ **0,10 ανά µετοχή).

——————

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2008, 2009 και 2010. Η ∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις.

H Εταιρεία έχει ελεγχθεί από νόµιµο ελεγκτή σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994 και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, ενώ αναµένει το φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2014.

Κατά τη διάρκεια του Νοεµβρίου 2005, οι φορολογικές αρχές κατέληξαν ότι η Εταιρεία θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον φόρο εισοδήµατος και πρόστιµα συνολικού ποσού 1,19 εκατ., σε σχέση µε έλεγχο που διενεργήθηκε αναφορικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2004.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, στηριζόµενη στη γνώµη των νοµικών της συµβούλων, εκτιµά ότι υπάρχει σοβαρή βάση αµφισβήτησης και έχει προβεί ένδικα σε διεκδίκηση ακύρωσης του επιπλέον φόρου εισοδήµατος και προστίµων µέχρι και ποσού 1,19 εκατ. ευρώ.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε την 1η Απριλίου 2014 και εκκρεµεί η έκδοση της απόφασης. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν απαιτείται ο σχηµατισµός πρόβλεψης για τα παραπάνω ποσά, καθώς δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις.

—————-

ΑΠΟ το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ του Σαββάτου