Frigoglass: Υπερεκτιμήθηκαν τα κέρδη της Ν. Αφρικής – Αντικαταστάθηκε η διοίκηση

Υπερεκτίμηση των κερδών μετά φόρων για τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν πριν από το 2013 διαπιστώθηκε στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου στις δραστηριότητες του κλάδου επαγγελματικής ψύξης στη Νότιο Αφρική, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Frigoglass και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η αντικατάσταση της διοίκησης.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, διαπιστώθηκε υπερεκτίμηση των κερδών μετά φόρων για τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν πριν το 2013, γεγονός που ήταν αποτέλεσμα εσκεμμένου επηρεασμού των λογιστικών στοιχείων από μέρους ανώτερων στελεχών της διοίκησης της τοπικής θυγατρικής και επιβάλλει την αναμόρφωση των ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων, με σωρευτική επίδραση στην καθαρή θέση του ομίλου της Frigoglass κατά 7,4 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2014. Σε συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές και τους νομικούς συμβούλους, οι υπηρεσίες οικονομικής διεύθυνσης και εσωτερικού ελέγχου της Frigoglass έχουν ολοκληρώσει εκτενή διερεύνηση αυτού του θέματος.
 Αυτό το γεγονός ήταν αποτέλεσμα εσκεμμένου επηρεασμού των λογιστικών στοιχείων από μέρους ανώτερων στελεχών της διοίκησης της τοπικής θυγατρικής και επιβάλλει την αναμόρφωση των ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων, με σωρευτική επίδραση στην καθαρή θέση του ομίλου της Frigοglass κατά €7,4 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Η προηγούμενη διοίκηση της εν λόγω θυγατρικής απομακρύνθηκε και νέα στελέχη έχουν αναλάβει τη διοίκηση των δραστηριοτήτων της Frigoglass στη Νότια Αφρική. Η Frigoglass διενήργησε παράλληλα έρευνα και των λοιπών δραστηριοτήτων της και δεν εντοπίστηκαν άλλες περιπτώσεις παράτυπων λογιστικών πρακτικών. Η Frigoglass, κατά την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων για το έτος 2014, θα αναμορφώσει τους ενοποιημένους ισολογισμούς για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013, με αντίστοιχη προσαρμογή της ενοποιημένης καθαρής θέσης του oμίλου της Frigoglass. Οι καταστάσεις αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών του ομίλου για τις διαχειριστικές χρήσεις 2013 και 2014 δεν επηρεάζονται από την εν λόγω αναμόρφωση.