FOURLIS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ- ανακοίνωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

FOURLIS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ- Ανακοίνωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

Σύμφωνα με τους όρους των Προγραμμάτων Διάθεσης Μετοχών, που έχουν εγκριθεί με τις αποφάσεις της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 30.06.2008 και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 27.09.2013, κλήθηκαν τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που αναφέρονται στις σχετικές από 24.05.2010, 25.11.2013, 24.11.2014 και 23.11.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλουν, μέχρι την 30.11.2016, δήλωση πρόθεσης άσκησης δικαιωμάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 1.309.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

Α. Δικαιώματα Α’ Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών εγκεκριμένο από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2008: – 33.079 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 6,63 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2010, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2012, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2016.

Β. Δικαιώματα Β’ Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών εγκεκριμένο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.09.2013: – 153.332 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2013, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2013, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2017.

– 153.332 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2013, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2014, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2018.

– 153.332 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2013, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2015, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2019.

– 163.311 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2014, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2014, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2018.

– 163.311 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2014, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2015, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2019.

– 163.311 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2014, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2016, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2020.

– 163.140 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2015, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2015, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2019, και

– 163.140 δικαιώματα, με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή, χορηγήθηκαν το 2015, κατέστησαν ώριμα προς άσκηση τον Νοέμβριο 2016, με δυνατότητα να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους, δια καταβολής του αντίστοιχου τιμήματος διάθεσης, μέχρι την 15.12.2020.

Σε εξάσκηση 338.088 δικαιωμάτων του Β’ Προγράμματος με τιμή διάθεσης 3,40 ευρώ, καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 1.149.499,20 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 338.088 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και στη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μαρούσι, 21.12.2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο

* ,