FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ – Επιδόσεις και Αποτελέσματα Χρήσης 2014

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της στην διάρκεια της χρήσης 2014, συγκρινόμενα παράλληλα και με την προηγούμενη χρήση 2013 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

 

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 58,273 εκατ. ευρώ, έναντι 54,567 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 57,493 εκατ. ευρώ, έναντι 54,207 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,79 % και 6,06 % αντίστοιχα.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 8,604 εκατ. ευρώ, έναντι 7,657 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,37% και σε εταιρικό επίπεδο σε 8,610 εκατ. ευρώ έναντι 7,592 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,41 %.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 4,889 εκατ. ευρώ, έναντι 4,310 εκατ. ευρώ και για την Εταιρεία σε 5,040 εκατ. ευρώ έναντι 4,467 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,43 % και 12,83%  αντίστοιχα.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 3,684 εκατ. ευρώ, έναντι 2,320 εκατ. ευρώ, και για την Εταιρεία σε 3,825 εκατ. ευρώ, έναντι 2,476  εκατ. ευρώ.

ε) Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 3,685 εκατ. ευρώ, έναντι 2,322 εκατ. ευρώ.

 

Επισημαίνονται, για την συγκρισιμότητα των κερδών μετά από φόρους της χρήσης 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2013 τα ακόλουθα :

α) η αύξηση κατά 1,364 εκατ. Ευρώ που παρουσίασαν τα ενοποιημένα Κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2013 είχαν επιβαρυνθεί αρνητικά κατά729 χιλ.Ευρώ, συνεπεία της αύξησης του αναβαλλόμενου φόρου του Ομίλου και της Εταιρείας, η οποία προέκυψε ως επακόλουθο της αύξησης του φορολογικού συντελεστή σε 26% για την χρήση 2013, από 20% που ήταν την χρήση 2012.

β) Μη συνυπολογιζομένης της ανωτέρω επίπτωσης η ποσοστιαία αύξηση των μετά φόρων κερδών σε επίπεδο Ομίλου ανέρχεται σε 20,85% και σε Εταιρικό επίπεδο ανέρχεται σε 19,37%.

 

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2014, η FLEXOPACK με στόχο την διεύρυνση του παγκοσμίου δικτύου παραγωγής και διανομής των προϊόντων του Ομίλου και ειδικότερα την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου σε στρατηγικά επιλεχθείσες γεωγραφικές αγορές, προχώρησε  στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στην Κύπρο, την Αυστραλία και το Ηνωμένο  Βασίλειο και παράλληλα στην υλοποίηση σημαντικού επενδυτικού προγράμματος στην Πολωνική θυγατρική της, με την ανέγερση και θέση σε λειτουργία νέας παραγωγικής μονάδας με υπερσύγχρονο εξοπλισμό.