FG Europe – 2014: Με P/BV στο 1,6 και δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 4,3. Ο ev/ebitda στο 42,3…

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 17,1 εκατ. ευρώ από 30,8 εκατ. στις 31.12.2013. Ο δανεισμός της στα 78,7 εκατ. ευρώ (πέρυσι: 80,7 εκατ.) και τα ταμειακά διαθέσιμά της σε 5,5 εκατ. ευρώ.

Τα ebitda ανήλθαν σε 2,36 εκατ. από 13,8 εκατ. ευρώ πέρυσι και ο κύκλος εργασιών στα 72,7 εκατ. από 99,1 εκατ., με ζημίες 3,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,64 εκατ. ευρώ.

Απασχολεί προσωπικό 111 ατόμων από 100 πέρυσι και για αμοιβές κατέβαλε… μόλις 2 εκατ. ευρώ.

Αποθέματα 45,2 εκατ, ευρώ (από 40,4 εκατ.) και απαιτήσεις από πελάτες 35 εκατ.ευρώ (από 37,2 εκατ.)

Αποτιμάται σε 27 εκατ. ευρώ στη τιμή του 0,5100 ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 1,6 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 4,3. Ο ev/ebitda στο 42,3…