FG Europe: Το πάρε-δώσε με την Αττικής και η ΑΜΚ | Mikrometoxos.gr

FG Europe: Το πάρε-δώσε με την Αττικής και η ΑΜΚ

18.11.2016 16:28
Δημοσιεύθηκε: 19 Οκτωβρίου 2016 – 08:04
Ολο το κουβάρι των συναλλαγών. Τα δάνεια που έδωσε στην FG Europe η Αττικής, πόσα έγιναν… μετοχές της τράπεζας και πώς αναχρηματοδοτήθηκαν με όρους «ζηλευτούς» για την αγορά. Τα ερωτήματα για τιμολόγηση και εξασφαλίσεις. Τι απαντά η εταιρεία.

Ένα «κουβάρι» νόμιμων καθ’ όλα συναλλαγών, που, όμως, όσο ξετυλίγονται, εγείρουν «καυτά» ερωτήματα για το πώς οργανώθηκε η κάλυψη μέρους της τελευταίας αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, φέρνουν στο φως οι οικονομικές καταστάσεις της FG Europe.

Η εισηγμένη στο Χ.Α εταιρεία, συμφερόντων του επιχειρηματία Γ. Φειδάκη, όχι μόνο έλαβε «φρέσκο» χρήμα από την Τράπεζα Αττικής, για να συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας, αλλά πέτυχε να αναχρηματοδοτήσει σε μακροχρόνια βάση όλο τον βραχυπρόθεσμο δανεισμότης από την εν λόγω τράπεζα, με όρους που θα ζήλευαν ακόμη και εταιρείες με υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση από την ίδια.

Η FG Europe διατηρεί, σύμφωνα με τη διοίκησή της, μακροχρόνια σχέση με την Τράπεζα Αττικής. Υπό το παραπάνω πρίσμα, το γεγονός ότι έλαβε, ως το τέλος του 2015, «φρέσκο» χρήμα, ύψους 20 εκατ. ευρώ, από την εν λόγω τράπεζα για κεφάλαιο κίνησης, δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Άλλωστε, ο δανειολήπτης διατηρεί πιστοληπτική διαβάθμιση «Β» από την ICAP.

Το 40%, όμως, των παραπάνω κεφαλαίων, ήτοι 7,99 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιήθηκε, όπως αποκάλυψε το πόρισμα ελέγχου των ΤτΕ – SSM, προκειμένου η FG Europe να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής.

Παρότι η εταιρεία διευκρινίζει ότι διέθετε επαρκές ταμείο στο τέλος του 2015 για να βάλει 7,99 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής, δεν αρνείται ότι την κρίσιμη περίοδο έλαβε νέο δάνειο από την τράπεζα. Έτσι, υποκατέστησε το κεφάλαιο κίνησης που απώλεσε κάνοντας την επενδυτική τοποθέτηση.

Οι παραδοσιακά καλές σχέσεις μεταξύ τράπεζας και FG Europe προφανώς δικαιολογούν ότι στην αύξηση κεφαλαίου της Αττικής, τον περασμένο Δεκέμβριο, συμμετείχε, με δανεικά, και ο μεγαλομέτοχος της FG Europe, Γ. Φειδάκης, ο οποίος αγοράζει επίσης μετοχές αξίας 7,99 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, ο κ. Φειδάκης, μέσω της Silaner Investments Limited και της FG Europe, έλαβε με άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση από την Αττικής σχεδόν 16 εκατ. ευρώ, τα οποία τα διέθεσε για να αγοράσει μετοχές της τράπεζας.

Μάλιστα ο κ. Γ. Φειδάκης δεσμεύεται εγγράφως να καλύψει ενδεχόμενη ζημία που θα εγγράψει η FG Europe, αν πουλήσει τις μετοχές Αττικής. Πρόκειται για «υπογεγραµµένη συµφωνία κάλυψης», όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, η οποία επιτρέπει, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, στην FG Europe να μην επιβαρύνει τα αποτελέσματά της από την αρνητική διαφορά αποτίμησης των μετοχών Τράπεζας Αττικής!

Ομολογιακό με ζηλευτούς όρους…

Το «κουβάρι» των συναλλαγών μεταξύ FG Europe και Τράπεζας Αττικής δεν σταματά όμως εδώ. Σχεδόν τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της επίμαχης αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας, η τελευταία αποφασίζει να αναχρηματοδοτήσει τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που είχε χορηγήσει στην FG Europe, σε μακροχρόνια βάση.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου, η FG Europe υπέγραψε στις 31 Μαρτίου 2016 σύμβαση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 20 εκατ. ευρώ, με την Τράπεζα Αττικής. Η τελευταία ανέλαβε την κάλυψη του δανείου σε ποσοστό 100%, ορίζοντας τον εαυτό της ως τον µοναδικό οµολογιούχο και πληρεξούσιο καταβολών. Σκοπός του δανείου ήταν η αποπληρωµή ισόποσων βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προς την Τράπεζα Αττικής, από χορηγήσεις κεφαλαίου κίνησης.

Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου είναι δεκαετής, µε δυνατότητα παράτασης ως και τρία έτη από τη λήξη του. Η εξόφληση του κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί σε δέκα ετήσιες δόσεις ή δεκατρείς, ανάλογα µε το αν θα ασκηθεί από την εταιρεία το δικαίωµα παράτασης, µε έναρξη των καταβολών στις 23/03/2017. Οι τόκοι του δανείου καταβάλλονται σε τριµηνιαία βάση και το επιτόκιο ορίστηκε ως Euribor πλέον περιθωρίου 3,6%. Για την κάλυψη, δε, του δανείου δόθηκε μόνο προσωπική εγγύηση του κ. Γ. Φειδάκη, μεγαλομετόχου της FG Europe.

Οι όροι του δανείου είναι ζηλευτοί, είτε συγκριθούν με το τι ισχύει στην αγορά, είτε συγκριθούν με τους όρους των άλλων δανειακών συμβάσεων της FG Europe.

H Αττικής τιμολόγησε το 10ετές ομολογιακό (σ.σ. η διάρκεια του οποίου μπορεί να φθάσει και στα 13 έτη), με Euribor πλέον περιθωρίου 3,6%, σχεδόν 2% χαμηλότερα από το επιτόκιο με το οποίο χρεώνουν την FG Europe οι Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank για ομολογιακό δάνειο πενταετούς διάρκειας με διετή δυνατότητα παράτασης, το οποίο καλύφθηκε στο τέλος του 2013.

Η αντίθεση γίνεται ακόμη πιο έντονη, αν συνυπολογισθεί ότι Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank, πέραν της προσωπικής εγγύησης από τον Γ. Φειδάκη, πήραν ως εξασφάλιση από την FG Europe απαιτήσεις και χρεόγραφα χαρτοφυλακίου, η αξία των οποίων καλύπτει το 10% του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου καθώς και το 50% των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας R.F. ENERGY A.E. Στον αντίποδα, στις οικονομικές καταστάσεις 6μήνου της FG Europe αναφέρεται ότι για την κάλυψη του δανείου δόθηκε, απλά, στην Αττικής προσωπική εγγύηση του κ. Γ. Φειδάκη…

Το επιτόκιο που πήρε η FG Europe από την Αττικής θα το ήθελαν αρκετές εταιρείες ίδιας ή υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης. «Αυτή τη στιγμή, εταιρεία με πιστοληπτική διαβάθμιση «Α» από την ICAP δύσκολα μπορεί να πάρει επιτόκιο χαμηλότερο του 4% για πενταετούς-επταετούς διάρκειας δάνειο. Πόσο μάλλον για 10ετές, που μπορεί να παραταθεί άλλα τρία χρόνια», αναφέρει οικονομικός διευθυντής εξωστρεφούς εγχώριας επιχείρησης, με πιστοληπτική αξιολόγηση «Α» από την ICAP.

… την ώρα που άλλο δάνειο καθίσταται απαιτητό

Η μετατροπή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της FG Europe σε μακροπρόθεσμο υπογράφεται, δε, από την Αττικής, την ώρα που η εταιρεία δεν πληροί αριθμοδείκτες του κοινού ομολογιακού δανείου που είχαν καλύψει οι Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. H FG Europe εξέδωσε, τον Δεκέμβριο του 2013, κοινό οµολογιακό δάνειο, ύψους 65 εκατ. ευρώ, το οποίο κάλυψαν οι Eurobank, Alpha Bank ΑΛΦΑ +5,36%, Εθνική και Πειραιώς. Το δάνειο εκταµιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2014 και είναι 5ετούς διάρκειας, µε δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη. Η εξόφλησή του προβλέπεται να γίνει σε 10 συνολικά εξαµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι εννέα ποσού 5,05 εκατ. ευρώ και η δέκατη ποσού 19,54 εκατ. ευρώ.

Στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015, η εταιρεία ανέφερε ότι είχε λάβει από τους οµολογιούχους waiver, συναίνεση, δηλαδή, για τη µη µέτρηση χρηµατοοικονοµικών δεικτών, ενώ βρισκόταν σε συζητήσεις µαζί τους για την αναδιάρθρωση των χρηματοοικονομικών όρων του. Μόλις μερικές ημέρες μετά, στις 10 Ιανουαρίου 2016, η FG Europe κατέβαλε την τέταρτη δόση του οµολογιακού δανείου, συνολικού ποσού 5,05 εκατ. ευρώ.

Στις οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, η FG Europe συνέχισε να μην πληροί αριθμοδείκτες της δανειακής σύμβασης, με αποτέλεσμα το ανεξόφλητο υπόλοιπο του παραπάνω ομολογιακού (44,6 εκατ. ευρώ) να αναταξινομηθεί στα βραχυπρόθεσμα από τα μακροπρόθεσμα δάνεια.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, η παραβίαση αριθμοδεικτών του ομολογιακού, όπως για παράδειγμα η σχέση EBITDA προς καθαρό δανεισμό, επήλθε ως αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων. Το πραξικόπημα στην Τουρκία προκάλεσε βίαιη ανακοπή της ζήτησης για ηλεκτρικές συσκευές, ενώ κόπωση παρατηρείται μετά τον Ιούνιο στην εγχώρια αγορά και σε αυτές των Βαλκανίων.

Οι συζητήσεις με τις τέσσερις τράπεζες ομολογιούχους δεν έχουν ολοκληρωθεί, η εταιρεία όμως εκτιμά ότι θα λάβει εκ νέου waiver και δεν θα απαιτηθεί η εξόφληση των 44,6 εκατ. ευρώ εντός 12μήνου.

Τα ερωτήματα για την Αττικής

Γνώριζε η Τράπεζα Αττικής ότι η FG Europe είχε παραβιάσει αριθμοδείκτες και τα 44,6 εκατ. ευρώ κινδύνευαν να καταστούν απαιτητά; Αν το ήξερε, γιατί τιμολόγησε φθηνότερα και πήρε χαμηλότερες εξασφαλίσεις σε σχέση με τις Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank;

Τι αριθμοδείκτες έχουν μπει στο ομολογιακό της Αττικής που ισχύουν ακόμη, ενώ την ίδια στιγμή έχουν παραβιαστεί οι αντίστοιχοι αριθμοδείκτες του προϋπάρχοντος ομολογιακού;

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017