Eλληνικά Καλώδια : Ανακοίνωση σχολιασμός αποτελεσμάτων χρήσης 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 359 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένος κατά 4% έναντι του 2013 (345 εκατ. ευρώ). Η ποσοτική αύξηση των βασικών προϊόντων του Ομίλου έφτασε το 15%, το οποίο όμως δεν αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών λόγω των μειωμένων τιμών του χαλκού κατά τη διάρκεια του 2014.

Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια πραγματοποίησε επανεκτίμηση της αξίας των παγίων του με 31/12/2014, με αποτέλεσμα την καθαρή ανατίμηση της αξίας τους κατά 35,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, μόνο οι αρνητικές αναπροσαρμογές, που ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ, επηρεάζουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Οι θετικές αναπροσαρμογές ύψους 46,8 εκατ. ευρώ υπολογίζονται απευθείας στην Καθαρή Θέση του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) προ επανεκτίμησης παγίων διαμορφώθηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου προ επανεκτίμησης παγίων ανήλθε σε ζημιές 8,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ το 2013. Τα αντίστοιχα ποσά μετά την επανεκτίμηση διαμορφώνονται σε ζημιές 11,2 εκατ. ευρώ (EBITDA) και 20 εκατ. ευρώ (EBIT). Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 6,3 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού στο χρηματιστήριο μετάλλων, ενώ επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της Fulgor (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού), καθώς και από τη μείωση των περιθωρίων λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 37,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19,6 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 30,3 εκατ. ευρώ ή 1,0258 ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 217,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2014 έναντι 179 εκατ. ευρώ την 31/12/2013, το οποίο οφείλεται κυρίως στην εκταμίευση 31 εκατ. ευρώ για επενδύσεις εντός του 2014 (το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις υλοποιημένες επενδύσεις παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στη θυγατρική Fulgor).

Ο Όμιλος είναι αισιόδοξος για τις προοπτικές του για το 2015, καθώς έχει εξασφαλίσει σημαντικά συμβόλαια για υποβρύχια και υπόγεια καλώδια. Τέλος, οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών για περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού δικτύου, μείωση του κόστους και εστίαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενες αξίας θα βελτιώσουν περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

* ,