Centric ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Απρόσμενα υψηλές ζημίες και αρνητικά ebitda στο 2015

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε ΖΗΜΙΕΣ 0,0404 ευρώ έναντι ζημιών 0,0165 ευρώ για το 2014.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘ.ΔΑΝ. 2,2 εκατ. (Διαθέσιμα υψηλότερα δανεισμού) για το οικονομικό έτος 2014.

Η καθαρή θέση στα 41,6 εκατ. ευρώ από … 45,6 εκατ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ουσιαστικά ανύπαρκτος…

Αποτιμάται σε 9,1 εκατ. ευρώ (P/bv 0,22), με αρνητικό τον πολλαπλασιαστή κερδών, στο 0,0900 ευρώ η τιμή της μετοχής στο ταμπλό με την λογιστική αξία της στα 0,4100 ευρώ…

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ΑΡΝΗΤΙΚΑ κατά 0,82 εκατ. ευρώ, έναντι των +3.17 εκατ. ευρώ για το 2014, μία πολύ δυσάρεστη κατάληξη…

Η σχέση ev/evitda δεν διαμορφώνεται αφού έχεουμε αρνητικό μέγεθος…

Η επίδραση του αρνητικού αποτελέσματος της χρηματοοικονομικής και επενδυτικής λειτουργίας όπως και η διαμόρφωση δικαιωμάτων μειοψηφίας που ξεπερνούν τα  700 χιλ. οδήγησε τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) στο να διαμορφώσουν ζημία ύψους 4,1 εκατ. έναντι ζημιών ύψους 1,7 εκατ. το 2014.

Από inbroker

  Τελευταίων 7 ημερών 0,083 0,092 -5,26 70.563 82 6.140
  Τελευταίων 30 ημερών 0,083 0,104 -5,26 240.099 226 22.082
  Τελευταίων 3 μηνών 0,067 0,105 -1,10 928.809 1.014 82.252
  Τελευταίων 6 μηνών 0,067 0,179 -36,62 6.532.088 3.053 770.359
  Τελευταίων 12 μηνών 0,067 0,299 -44,79 24.510.287 11.070 4.422.315