Alpha Bank: Ποιοί αποφασίζουν, η μετοχή, δάνεια+απαιτήσεις - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Alpha Bank: Ποιοί αποφασίζουν, η μετοχή, δάνεια+απαιτήσεις

03.06.2016 00:07

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών

31.3.2016    31.12.2015

Ιδιώτες Στεγαστικά   20.136.004    20.171.970

Καταναλωτικά:

– Μη τιτλοποιηµένα     4.054.403      4.063.791

– Τιτλοποιηµένα              1.321.123       1.299.934

Πιστωτικές κάρτες:

– Μη τιτλοποιηµένες       703.464          720.016

– Τιτλοποιηµένες              554.763         565.583

Λοιπά                                      2.421               2.601

Σύνολο                          26.772.178     26.823.895

 

Εταιρίες Επιχειρηµατικά δάνεια:

– Μη τιτλοποιηµένα 27.794.910 27.547.074

– Τιτλοποιηµένα 1.946.876 2.126.179

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις (Leasing):

– Μη τιτλοποιηµένες απαιτήσεις 240.035 245.981

– Τιτλοποιηµένες απαιτήσεις 446.350 447.618

Εισπράξεις επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring) 590.738 599.387

Σύνολο      31.018.909      30.966.239

Λοιπές απαιτήσεις  327.429 417.737

_____________________________

58.118.516           58.207.871

Μείον: Συσσωρευµένες

αποµειώσεις 1                  (12.292.390)        (12.021.755)

Σύνολο                             45.826.126            46.186.116

 

Η ΜΕΤΟΧΗ

Η µετοχή της Τραπέζης είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1925 και κατατάσσεται µεταξύ των εταιριών µε την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση.

Η µετοχή συµµετέχει σε διεθνείς δείκτες όπως, µεταξύ άλλων, ο MSCI Emerging Markets Index, ο FTSE All World, ο Stoxx Europe 600 και ο FTSE Med100. Εκτός από την ελληνική κεφαλαιαγορά, η µετοχή είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου µε τη µορφή διεθνών πιστοποιητικών (GDRs), και διαπραγµατεύεται εκτός χρηµατιστηριακού κύκλου στην αγορά της Νέας Υόρκης (ADRs).

Το σύνολο των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία την 31η Μαρ- τίου 2016 ανήρχετο σε 1.536.881.200. Στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαπραγµατεύονται 1.367.706.054 κοινές µετοχές της Τραπέζης, ενώ το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”) κατέχει τις υπόλοιπες 169.175.146 κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές, ή ποσοστό 11,01% επί του συνόλου κοινών µετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου επί των µετοχών του ΤΧΣ υπόκειται σε περιορισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 7α του Ν.3864/2010. Κατά το α’ τρίµηνο 2016, η εµπορευσιµότητα της µετοχής ανήλθε σε €19.248.980 ανά συνεδρίαση, κατά µέσο όρο.

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου την 31.3.2016 είχε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Βασίλειος Θ. Ράπανος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος) Μηνάς Γ. Τάνες */***/****

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δηµήτριος Π. Μαντζούνης

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σπύρος Ν.Φιλάρετος (COO) Αρτέµιος Χ. Θεοδωρίδης Γεώργιος Κ.Αρώνης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ευθύµιος Ο. Βιδάλης Ιωάννα Ε.Παπαδοπούλου ****

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ Παύλος Α.Αποστολίδης **/**** Ευάγγελος Ι.Καλούσης */*** Ιωάννης Κ.Λύρας */** Ibrahim S.Dabdoub ** Shahzad A. Shahbaz ***

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008) Μαρίκα Σ.Ιωάννου – Φραγκάκη ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010) Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν */**/***/****

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης

Tην 21.4.2016 µετά την παραίτηση του κ. Μηνά Γ.Τάνες, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα το Διοικητικό Συµβούλιο µε αντιπρόεδρο τον κ. Παύλο Α.Αποστολίδη και µη εκτελεστικό ανεξάρτητο µέλος τον κ. Jan Α.Vanhevel.

* Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής ** Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών *** Μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων **** Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017