Alpha Bank: Κέρδη προ Φόρων 3,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το β΄ τρίμηνο 2016 βελτιώθηκε σε 2,9%.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 281,1 εκατ., απόδοση που οδηγεί στην επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους Ευρώ 1,15 δισ. για το 2016. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το α΄ εξάμηνο 2016 διαμορφώνεται σε 48,2% έναντι 50,8% κατά το 2015, επίδοση που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε το β΄ τρίμηνο 2016 σε Ευρώ 22,7 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων κατά Ευρώ 0,7 δισ. και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) κατά Ευρώ 0,6 δισ. Τον Αύγουστο 2016 η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 15,4 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 7,6 δισ. από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση ανήλθε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69%, επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το β΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 350 εκατ. και αντιστοιχούν σε 196 μονάδες βάσεως για το α΄ εξάμηνο 2016. Οι προβλέψεις για το β΄ τρίμηνο 2016 επηρεάσθηκαν σημαντικά από την αναγνώριση ζημιών απομειώσεως σχετιζομένων κυρίως με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιαρθρώσεως μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων.

Κατά το α΄ εξάμηνο 2016 η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης διατηρήθηκε αμετάβλητη ως αποτέλεσμα της λειτουργικής της επιδόσεως. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 16,3% στο τέλος του α΄ τριμήνου 2016 και παραμένει αμετάβλητος από τον Δεκέμβριο 2015. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 8,5 δισ., τα υψηλότερα στον κλάδο, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,5. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,2% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

Ματζούνης: Θετικός ρυθμός ανάπτυξης το β’ εξάμηνο

«Η επίδοσή μας κατά το α΄ εξάμηνο διατήρησε αμετάβλητη την κεφαλαιακή μας επάρκεια, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενισχύσεως του Καθαρού Περιθωρίου Τόκων σε 2,9% και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητος. Το α΄ εξάμηνο 2016 η ύφεση απεδείχθη ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι το β΄ εξάμηνο του έτους η οικονομία θα επιτύχει θετικό ρυθμό αναπτύξεως καθώς παρατηρούνται ενδείξεις σταδιακής ανακάμψεως της Ελληνικής Οικονομίας. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως τον Ιούνιο 2016, η επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και από τη σταδιακή εισροή καταθέσεων».