“A-Ω”: Το χρηματιστηριακό ημερολόγιο του Σαββατοκύριακου

AΠΑΝΤΗΣΗ, αργοπορημένη: Το συνολικό ύψος της απαίτησης της Πετρόπουλος από την Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται σε €610.000, από €650.000 που ήταν 31/12/2015. Από την συνολική απαίτηση οι €590.000 καλύπτονται με επιταγές, οι οποίες έχουν σφραγιστεί. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και έχει ήδη εκδώσει διαταγές πληρωμής συνολικού ποσού €380.000.

Σχετική εικόνα

Οι πωλήσεις της Εταιρίας στην Μαρινόπουλος ΑΕ το 2015 ήταν €629.000 ενώ το 2016 ήταν €33.000 και γίνονται όλες με μετρητά. Οι πωλήσεις αφορούν συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και UPS. Οι επιπτώσεις στα αποτελέσματα θα κριθούν από την πρόβλεψη στην οποία θα προβεί η Εταιρεία, σύμφωνα με τις οικονομικές εξελίξεις στην Μαρινόπουλος Α.Ε. Η Εταιρεία έχει κάνει ήδη προβλέψεις διαφόρων επισφαλών απαιτήσεων ύψους €809.000, εντός του 2015, που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΛΙΡΑ v ΕΥΡΩ: To 0,8642 ήταν σημαντικό στόχος στο ζευγάρι. Μόνο κατοχύρωση θα μπορούσε να δώσει άμεση συνέχιση στο 0,8750 επίπεδο που είναι και υψηλό του 2013. Το 0,8485 και 0,8390 κοντινές επιθετικές στηρίξεις. Μία κατοχύρωση του δεύτερου και μόνο μπορούν να δώσουν κίνηση στο 0,8250… 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: To 520 που ήταν και η κύρια στήριξη μας κράτησε δίνοντας αντίδραση και κλείνοντας την εβδομάδα στις 537 μονάδες. Το 552 είναι κύρια αντίσταση και είσοδο σε περίπτωση κατοχύρωσης. Μία διάσπαση μπορεί να μας δώσει κίνηση στις 570-583 μονάδες. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να χαθεί το 520 επίπεδο.

ΔΕΙΚΤΗΣ κλειδί ΧΑ: To 1371 επίπεδο που ήταν και κύρια στήριξη κράτησε δίνοντας αντίδραση. Πλέον ο f25 έρχεται αντιμέτωπος με το 1484 που είναι και κύρια αντίσταση αλλά και είσοδος στην αγορά σε περίπτωση κατοχύρωσης. Μία διάσπαση μπορεί να μας δώσει κίνηση στην ζώνη των 1600+ μονάδων. Το 1371 σε κάθε περίπτωση είναι κύρια στήριξη που δεν πρέπει να χαθεί.

ΕΥΡΩ-ΔΟΛΑΡΙΟ: To 1,0980 επίπεδο είναι κοντινή στήριξη που κατοχύρωση θα μπορούσε να μας φέρει αν μη τι άλλο στο 10910 που είναι και το πρόσφατο χαμηλό ή και να μας δώσει συνέχιση στο 10790.

Σχετική εικόνα

Το 1,1112 είναι κοντινή μας αντίσταση που κατοχύρωση θα μπορούσε να μας φέρει στο κύριο 1,1260. spot Daily position SHORT stop 1,1427

ΖERO-sum game (Παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος): Παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος είναι η κατάσταση που επικρατεί στις κεφαλαιαγορές και στα χρηματιστήρια όπου το κέρδος του ενός επενδυτή είναι ίσο με την ζημιά ενός άλλου.

ΗΠΑ – Dοw Jones: H διάσπαση του 18000 έδωσε συνέχιση της κίνησης με μοναδικό επίπεδο αντίστασης το 18300 που συμπτωματικά είναι και ιστορικό υψηλό. Μία κατοχύρωση του επιπέδου σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση στο 18600 σε πρώτη φάση. Το 17998 γίνεται κοντινή στήριξη με το 17730 κύρια. Το stop μας στο Long το 17713 σε κλείσιμο…

ΘΑΝΑΤΟΣ: Τον γνωρίζουν “…κατ’επανάληψη και… κατ’εξακολούθηση” οι παίκτες που συστηματικά σορτάρουν  την Wall Street και τους δείκτες της… Δεν έχει μείνει δείγμα από τους παλαιούς σορτάκηδες… Για να δούμε αν τα θύματα θα πολλαπλασιασθούν, τώρα που όλοι σχεδόν περιμένουν το…μοιραίο.

ΙΟΝΑ: Mεταξύ 140 και 170 εκατ. ευρώ κυμαίνονται οι μη δεσμευτικές προσφορές για το 93,7% του Hilton, σύμφωνα με το report της Euroxx. Oι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν στις 22 Ιουλίου

Σχετική εικόνα

Σημειώνεται ότι με βάση τη χθεσινή τιμή κλεισίματος, η χρηματιστηριακή αξία της Ιονικής Ξενοδοχειακής, που ελέγχει το Hilton, ανέρχεται στα 133,2 εκατ. ευρώ

ΚΛΕΙΔΙ- παγκόσμιος δείκτης: Ο S&P500 πλέον στον στόχο και σε ιστορικό υψηλό. Μία κατοχύρωση του 2135 σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης προς το 2160 σε πρώτη φάση. Οι κορυφές αναζητούνται εδώ και χρόνια, ενώ έχουν προβλεφτεί από ειδικούς άπειρες κορυφές. Το stop μας στο Long αρκετά κοντά στο 2074 σε κλείσιμο. Κοντινή στήριξη το 2090. spot Daily position LONG stop 2074

ΛΑΜΔΑ DEVELΟP: Ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου 2016 η άμεση συμμετοχή του επενδυτικού κεφαλαίου GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.à r.l. διαμορφώθηκε στο 8,41% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 12,36% σύμφωνα με προηγούμενη γνωστοποίηση.

ΜLS: Ανακοίνωσε ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, την 30.06.2016 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της.

Σχετική εικόνα

Κατά το χρονικό διάστημα 01.07.2014 έως 30.06.2016 απέκτησε 421.168 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3.713 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 1.563.999 ευρώ. ΗΔΗ τρέχει νέο διετές πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών…

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Κλωστήρια: Εφέτος είναι η πρώτη χρονιά πλήρους επαναλειτουργίας του κλωστηρίου μας στην Ναύπακτο, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο να δουλεύει με παραγωγική δυναμικότητα 100% από το δεύτερο φετινό τρίμηνο. Πέραν αυτού, έχουμε δημιουργήσει σταθερές σχέσεις με τους πελάτες μας, ενώ καταφέραμε να μειώσουμε το ενεργειακό μας κόστος μέσα από την επιλογή συνεργασίας με ιδιωτικό πάροχο. Αυτά είχε δηλώσει ο δ/νων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτριος Πολύχρονος κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, εκτιμώντας πως η φετινή πορεία του ομίλου αναμένεται να είναι καλύτερη από την αντίστοιχη περυσινή… (Στα 100 ευρώ ο συνολικός τζίρος της μετοχής στο 3οήμερα και στα 3260 ευρώ στο 3μηνο…)

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ – ΙNTERWOOD: Η πορεία της μετοχής…

  Τελευταίων 7 ημερών 0,061 0,061 0,00 980 1 59
  Τελευταίων 30 ημερών 0,061 0,061 0,00 4.119 3 250
  Τελευταίων 3 μηνών 0,061 0,065 -3,17 29.131 19 1.824
  Τελευταίων 6 μηνών 0,061 0,093 -34,41 116.219 73 7.866
  Τελευταίων 12 μηνών 0,061 0,110 -44,55 116.221 75 7.866

 

ΟΠΑΠ: Δυνάμει της από 21.06.2016 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και τη σχετική ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού η έδρα της Εταιρείας άλλαξε από το Δήμο Περιστερίου Αττικής στο Δήμο Αθηναίων. Ως νέα διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας ορίστηκε δυνάμει της από 23.06.2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Λεωφόρος Αθηνών 112, Αθήνα T.K. 10442. 

Σχετική εικόνα

Το κτίριο που αποκτήθηκε βρίσκεται στη Λ. Αθηνών, δίπλα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οκτώ ορόφων και συνολικής επιφανείας 12.224 τ.μ., με 243 θέσεις στάθμευσης, το οποίο αποκτήθηκε από τον ΟΠΑΠ στα τέλη του 2015, έναντι τιμήματος που φέρεται να ξεπέρασε τα 13 εκατ. ευρώ. Το κτίριο είχε αγοραστεί από την γερμανική επενδυτική εταιρία ακινήτων KanAm Grund το 2007, έναντι συνολικού τιμήματος 47 εκατ. ευρώ και παρέμενε επί σειρά ετών ανεκμετάλλευτο.

ΠΛΑΚΑ και μάλιστα μεγάλη: Να γίνει κάποτε η μεγάλη διόρθωση και να βγουν να μας γράφουν όσοι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα συνιστούν ρευστοποιήσεις και σορταρίσματα στις αγορές της Wall Street, … “Είδατε, που σας τα λέγαμε;;”!!!!

Ρ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Με απώλειες 2 ολόκληρα ευρώ από τα προ μηνός υψηλά του (μέχρι και 8ετίας) στα 9,8000 ευρώ μετά και το σημερινό του -3,11% που τον έφερε στα 7,8000 και με αυξημένο όγκο συναλλαγών (48,9 χιλ. τμχ)…

ΤΙΤΑΝ-3μηνο: Τα ίδια κεφάλαια από 1,59 δισ. ευρώ στις 31.12.2015 μειώθηκαν στα 1,5 δισ. ευρώ. Ο δανεισμός μειώθηκε από 740 εκατ. σε 683,5 εκατ. ευρώ. Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα 49 εκατ. ευρώ έναντι των περυσινών αρνητικών κατά 22,6 εκατ. ευρώ.

Σχετική εικόνα

Με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 78,8 εκατ. από 137,7 εκατ . ευρώ. Η σχέση p/bv διαμορφώνεται στο 0,9 και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης υγιέστατος στο 0,4. Στο -0,62% από την αρχή του έτους, τώρα στα 17,50 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 2016 στα 14,8600 και 22,4000 ευρώ. ‘Εχει διανείμει μέρισμα 0,3000 για το 2015. (περίπου 1,4% καθαρά)…

ΤΙΤΚ- εικόνα μετοχής από inbroker.gr:

  Τελευταίων 7 ημερών 17,430 18,880 -6,42 318.563 1.793 5.679.317
  Τελευταίων 30 ημερών 17,430 21,930 -20,20 998.873 6.713 18.911.393
  Τελευταίων 3 μηνών 17,320 22,400 -2,78 2.644.240 17.147 51.314.335
  Τελευταίων 6 μηνών 14,860 22,400 0,00 6.636.236 38.241 121.249.070
  Τελευταίων 12 μηνών 14,860 22,400 -9,79 11.320.900 68.798 209.919.678

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ μοντελάκια και μοντέλα που σου δίνουν ακριβώς τις παραγγελίες… ΟΠΩΣ τις θέλεις… Small, mini, medium, large, extra large. Και επειδή το πελατειακό μέρος του Συστήματος πρέπει να ταίζετε με τον εκάστοτε σανό (η δόση ποικίλει) κοπανάνε και τις εκθεσάρες τους… Όσον αφορά τις…περισπούδαστες εκθέσεις των αναλυτών, οι παλιές καραβάνες των αγορών ξέρουν πολύ καλά πως κατασκευάζονται… Τις …προάλλες κάποια άλλα παιδιά-τζιμάνια είχαν βγάλει… φιρμάνι… στα 12,5000 ευρώ ο ΟΤΕ. Κι έτρεχαν τα…”ζα”, μη χάσουν την ευκαιρία.

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ- DAX30: Το 9360 επίπεδο κράτησε σε κλεισίματα δίνοντας αντίδραση στην συνεδρίαση της Παρασκευής. Το 9810-9830 είναι κοντινή μας αντίσταση και είσοδο σε περίπτωση κατοχύρωσης (9809) με επόμενο επίπεδο το 9930 ή το 10054. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κρατήσει το πρόσφατο χαμηλό. (spot Daily position short stop 9809)

ΧΑΡΑΚΙΕΣ: Όλες προσφορά από τους αναλυτές της FAST Finance Sec…

ΨΑΡΙΑ: Και πως να σταθείς, όταν πουλάς…φύκια για μεταξωτές κορδέλλες;; Καλά, από τους άλλους – τους αρμόδιους ντε – δεν έχουμε απαιτήσεις…

ΩΡΑΙA ΕΙΚΟΝΑ -μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου!

Σχετική εικόνα

Με την υπογραφή του μικρομέτοχου