“A-Ω”: Το χρηματιστηριακό ημερολόγιο του Σαββατοκύριακου

 

ATTIKΗΣ: Το +18% της μετοχής την Παρασκευή μείωσε στο -25,54% τις απώλειές της από την αρχή του 2016. Να σημειώσουμε και στη δική της περίπτωση το μεγάλο εύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ του ιστορικού χαμηλού 0,0670 και του υψηλού 0,3080 ( Άλλαξαν χέρια 137,7 εκατ. τμχ ήτοι το 6% του συνολικού αριθμού… Για τα χρηματοικονομικά μεγέθη που ανακοινώθηκαν  για την πορεία της στο α΄τρίμηνο δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλια, αφού πρόκειται περί τραπεζικού ιδρύματος… Απλά, σας παραθέτουμε τα μεγέθη-κλειδιά:-
ΑΤΤΙΚΗΣ: Γύρισε σε κερδοφορία εμφανίζοντας κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ βοηθούμενη κυρίως από υψηλά έσοδα από προμήθειες (4 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ στο Q4:15), μείωση των οργανικών εξόδων στα 17 εκατ. ευρώ (-56% από το Q4:15) και μείωση των προβλέψεων στα 9 εκατ. ευρώ από 98 εκατ. ευρώ το Q4/2015. Με βάση την πρόβλεψη του τριμήνου οι πιστωτικές προβλέψεις αφορούν το 1,3% του συνόλου του χαρτοφυλακίου έναντι 14,3% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο ισολογισμός παρουσιάζει μείωση καταθέσεων κατά 6% και δανείων κατά 2% ενώ οι μη εξυπηρετούμενες εξασφαλίσεις μειώθηκαν το 57,2% (από 57,9%) με την κάλυψη να μειώνεται στο 51,5% από 52,8%. Οι δείκτες φερεγγυότητας βρίσκονται στο 17,6% ενώ ο λόγος δάνεια προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 140%.  Η εκκρεμότητα της αύξησης κεφαλαίου με 70 εκατ. ευρώ με ομολογιακή έκδοση παραμένει, ενώ η τράπεζα σκοπεύει να προχωρήσει σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εντός του 2016…
BIOXAΛΚΟ – Η εικόνα της μετοχής (από inbroker.gr)
  Τελευταίων 7 ημερών 1,200 1,440 -12,75 912.901 2.050 1.227.123
  Τελευταίων 30 ημερών 1,200 1,640 -7,80 3.637.166 7.338 5.306.373
  Τελευταίων 3 μηνών 0,984 1,640 16,07 11.422.691 20.184 14.458.783
  Τελευταίων 6 μηνών 0,928 1,670 -17,20 19.010.644 38.425 23.965.081
  Τελευταίων 12 μηνών 0,928 2,780 -39,81 27.649.676 60.246 42.565.641
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: To stop μας έχει κατέβει στις 600 μονάδες σε κλείσιμο. Στο μηνιαίο γράφημα φαίνεται η επιβεβαίωση της πρόσφατης διάσπασης του πτωτικού μας καναλιού. Η αντίσταση είναι στην περιοχή του 597-605 που κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει και πάλι κίνηση στο 635. Στήριξη έχουμε στις 571 μονάδες που καλό θα ήταν να συντηρήσει αν δεν θέλει και πάλι να δοκιμάσει την ζώνη του 540-555 (FAST.F.Sec).
DAX30: Ο μεγάλος στόχος του 9500 πληρώθηκε δίνοντας αντίδραση. Το 9743 είναι κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση θα μπορούσε να μας φέρει στο 9870 ή στο 9985 που έχουμε σημαντικές αντιστάσεις. Αντίστοιχα μία διάσπαση του χαμηλού στην περιοχή του 9500 μπορεί να δώσει συνέχιση στο 9385 ή το 9206…
“ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΗΣ”: Πολύ γρήγορη πτωτική κίνηση με τον FTSE25 να βρίσκει τα χαμηλά του Απριλίου στο 147 επίπεδο που ουσιαστικά ξεκίνησε και την τελευταία σημαντική ανοδική του κίνηση. Είσοδο έχουμε με κλείσιμο πάνω από το 163 ενώ σημαντικό είναι το κλείσιμο μήνα να μας βρει πάνω από τις 166 μονάδες αν μη τι άλλο. Ουσιαστική στήριξη έχουμε στην ζώνη του 146- 147 ενώ κοντινή στο 150 επίπεδο. Οι ταλαντωτές μας έχουν έρθει σε σημαντικά χαμηλά επίπεδα και είναι έτοιμοι να δώσουν σήματα αντίδρασης.
ΖΟΡΙΑ-επανάληψη: Ειλικρινά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο αρκετών κάθε φορά που το ελληνικό χρηματιστήριο διαγράφει ανοδική τροχιά… Λες και πληρώνουν από την τσέπη τους… Δύσκολα πάντως ακόμη και η ψυχιατρική επιστήμη θα μας έδινε μία απάντηση, εάν της ζητούσαμε να μας ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο διαρκείας… Λαλίλαστοι σε κάθε πτώση, μονολεκτικοί σε κάθε άνοδο… (Μήπως και το εμπεδώσουν, αν και πολύ δύσκολο να αλλάξει το χούι…)
H ενσώματη καθαρή θέση των 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ διαμορφώθηκε στις 31.3.2016 σε 28,5 δις ευρώ εκ των οποίων τα 15,7 δις ευρώ αφορούν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο (121%) με την Εθνική Τράπεζα να παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα με 92%. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε από τα 106 δις ευρώ στα 97,5 δις ευρώ εκ των οποίων τα 64,6 δις ευρώ είναι από τον ELA.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΚ… (επανάληψη): Οι τράπεζες χρειάζονται θεραπεία σοκ ώστε μετά την ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης εξυγίανσης να αποτελέσουν πάλι ισχυρό αναπτυξιακό πόλο, κοιτώντας στο μέλλον καθώς τώρα οι τράπεζες είναι παγιδευμένες στο παρελθόν με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Πως οι ελληνικές τράπεζες θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της οικονομίας όταν ασχολούνται αποκλειστικά με το παρελθόν με τα προβληματικά δάνεια και προβληματικά ανοίγματα ύψους 115,5 δισ. ευρώ; Πως οι ελληνικές τράπεζες θα σπάσουν τον φαύλο κύκλο του παρελθόντος όταν είναι προσκολλημένες στο παρελθόν; Τα 115,5 δισ. προβληματικά ανοίγματα είναι δημιουργήματα του παρελθόντος και τα 19,4 δισ. αναβαλλόμενου φόρου επίσης δημιουργήθηκαν στο παρελθόν.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Οι ανακοινώσεις για πωλήσεις θυγατρικών έχουν ως αιτία τον υψηλό δανεισμό του ομίλου που πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί. Τα συνεχή ζημιογόνα αποτελέσματά της έχουν τον αντίκτυπο… Στο τέλος Μαρτίου, ο καθαρός δανεισμός βρέθηκε στα 475 περίπου εκατ. ευρώ και με ίδια κεφάλαια συρρικνωμένα στα 110 περίπου εκατ. ευρώ έχουμε ένα δείκτη δανειακής μόχλευσης που υπερβαίνει το 4…

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: Η Καθαρή Θέση είναι το σύνολο των επενδύσεων που έχουν εισρεύσει στην επιχείρηση συν τα αποθεματοποιημένα κέρδη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, αυτά δηλαδή που μετά την αφαίρεση της φορολογίας δεν μοιράζονται ως μερίσματα στους επενδυτές. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την Καθαρή Θέση τότε αρκεί να αφαιρέσουμε από το Ενεργητικό της επιχείρησης το σύνολο των Υποχρεώσεων της. Θεωρητικά αυτό που προκύπτει είναι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων όταν αποπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ συνήθως ο υπολογισμός της δεν είναι απλός γιατί η πραγματική αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. των ακινήτων, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί. Επίσης ορισμένα περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται στα λογιστικά βιβλία με την τιμή αγοράς τους, κι όχι με την τωρινή αξία τους. Αυτή η παρατήρηση δημιουργεί ένα πρόσθετο λόγο επιφύλαξης: Μια αρνητική καθαρή θέση ενδέχεται να εκφράζει μια ακόμα πιο δυσμενή κατάσταση ενώ η λογιστική απεικόνιση του τραπεζικού δανεισμού είναι μέγεθος που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ: Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η Καθαρή Θέση «αδικείται». Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν πολλά μετρητά που δεν μπορούν να απομειωθούν ή συμμετοχές και πάγια που δεν απεικονίζονται ορθά, έχουν μείνει δηλαδή σε ιστορικές τιμές κτήσης ενώ η αξία τους έχει βελτιωθεί από την κερδοφορία τους. Αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στα Χρηματιστήρια αφού όσες εισηγμένες έχουν λογιστικό «λίπος» φροντίζουν να το δείχνουν προκειμένου να εξασφαλίζουν γραμμές χρηματοδότησης… Χρησιμοποιώντας τα ως καλύμματα σε δάνεια ή να μπορούν να διανέμουν ικανοποιητικά μερίσματα στους μετόχους τους μέσα από την διανομή μέρους των αποθεματικών τους.

ΝΕΑ (25/5υψηλότερη τιμή-στόχο για την μετοχή της ΤΙΤΚ στα 24,5000 από 19,6000 ευρώ δίνει η Euroxx σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί την σύσταση ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ για την μετοχή. Τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ήταν ισχυρά λόγω των δυναμικών επιδόσεων στις αγορές ΗΠΑ και Αιγύπτου, υπογραμμίζει. Παράλληλα, σημειώνει ότι αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρίας ως το 2018, αναμένοντας μέση ετήσια αύξηση 72%.
ΞΑΦΝΙΑΖΕΙ (25/5) πάντως η νέα ανατίμηση της τιμής στόχου της ΤΙΤΚ, όταν στο α΄τρίμηνο τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ειδικά από την υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του Ευρώ κατά 19%, παρουσιάζοντας ζημίες τριμήνου €18,6 εκατ., έναντι κερδών €6,6 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. 
ΟΤΕ: Έδωσε και αυτός τέρμα στο σερί των αρνητικών παραστάσεών του στο πίνακα του ΧΑ με δυναμικό τρόπο και άνοδο 5,52% την Παρασκευή στα 8,2200 ευρώ, με τζίρο 11,07 εκατ. ευρώ. Εφέτος υποχωρεί κατά 11,04% και μαζί με τις ΕΕΕ, ΑΛΦΑ και ΟΠΑΠ καθορίζουν τις τύχες του Ftse 25 σε ποσοστό 50%. Το άλλο 50% το ορίζουν οι υπόλοιπες (21)… Οι συναλλαγές του το 2016 ξεπερνούν τα 87,2 εκατ. τμχ δηλ. το 18% περίπου του συνολικού αριθμού… ΥΨΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ 9,7100 και 6,5500 ευρώ με μέσο όρο τα 8,1200 ευρώ…Από τις 12 Μαίου που βγήκε το…δυναμικό report της ΜΟΡΓΚΑΝ ΣΤΑΝΛΕΥ με τιμή στόχου τα 12,5000 ευρώ (εκείνη την ημέρα ενισχύθηκε κατά 5,3%) μόνον προκοπή δεν είδε (Στις επόμενες 12 συνεδριάσεις είχε μόλις 3 θετικά πρόσημα)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Το +20,35% της μετοχής μείωσε στο -48,39% τις απώλειές της από την αρχή του 2016. Να σημειώσουμε και το μεγάλο εύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ του ιστορικού χαμηλού 0,0660 και του υψηλού 0,3080 που έγραψε προ 20ημέρου. Άλλαξαν χέρια 3,82 δισ.τμχ ήτοι το 43% του συνολικού αριθμού… Η Πειραιώς αναμένει αρνητικό σχηματισμό NPLs ύψους 1 δισ. ευρώ για το 2016. Για τα χρηματοικονομικά μεγέθη που ανακοινώθηκαν  για την πορεία της στο α΄τρίμηνο δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλια, αφού πρόκειται περί τραπεζικού ιδρύματος…
ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Για τις 24 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο το ραντεβού της Αθήνας με τους οίκους αξιολόγησης, καθώς οι αναλυτές της Moody’s θα επανεξετάσουν την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Ο ΓΔ και ο Ftse25 την εβδομάδα που πέρασε έχασαν το 5,50% της αξίας τους ενώ από αρχές έτους βρίσκονται στο -7% και -13% αντίστοιχα.
ΤΙΤΑΝ-3μηνο: Τα ίδια κεφάλαια από 1,59 δισ. ευρώ στις 31.12.2015 μειώθηκαν στα 1,5 δισ. ευρώ. Ο δανεισμός μειώθηκε από 740 εκατ. σε 683,5 εκατ. ευρώ. Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα 49 εκατ. ευρώ έναντι των περυσινών αρνητικών κατά 22,6 εκατ. ευρώ. Με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 78,8 εκατ. από 137,7 εκατ . ευρώ. Η σχέση p/bv διαμορφώνεται στο 1 και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης υγιέστατος στο 0,4. Στο +8,52% εφέτος με χαμηλό – υψηλό 14,8600 και 22,4000 ευρώ. Θα διανείμει μέρισμα 0,3000 για το 2015. (περίπου 1,4% καθαρά)
ΥΣΤΕΡΙΑ… (25 ΜΑΙΟΥ): Αυτό που συμβαίνει με τις συστημικές μετοχές… Να μην την ξαναπάθουμε… Για την ώρα η πλάστιγγα γέρνει προς τους Long…

ΦΦΓΚΡΠ: Η εταιρεία αποτιμάται σε 1,21 δισ. ευρώ, με την καθαρή θέση της στα 1,57 δισ. ευρώ, τον τραπεζικό δανεισμό της στα 376,6 εκατ. ευρώ και με ταμείο 245,5 εκατ. ευρώ… Εξαιρετικοί όλοι σχεδόν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της…Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2015 ανήλθε στο ποσό των 1,3 δισ. ευρώ (998,1 εκατ. το 2014) αυξημένος κατά 19,5%. Η βελτιωμένη λειτουργική δραστηριότητα οδήγησε σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που το 2015 ανήλθε σε 238,5 εκατ. από 202,4 εκατ. μια αύξηση 17,9%. Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 265 εκατ., αυξημένο κατά 18,8%. Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη ανήλθαν σε 182,6 εκατ. από 145,4 εκατ. Με ev/ebitda 5. Με p/e 6,5 και ΔΔΜ στο απίστευτο 0,085

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Είμαστε αισιόδοξοι σε μεγάλη εικόνα με την διόρθωση που λίγο πολύ αναζητούσε η αγορά να είναι σε εξέλιξη και να δίνει την ευκαιρία σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές να πάρουν θέσεις έχοντας κοντινό stop σε σχέση με την είσοδο. Φυσικά το volatility έχει πλέον ανέβει αισθητά προσελκύοντας και πάλι traders, παρόλα αυτά θέλει προσοχή και κανόνες. Σαν εβδομαδιαίο stop έχουμε τις 542 μονάδες ενώ 605 είναι κοντινή αντίσταση με κύρια την ζώνη του 635. Θυμίζουμε, πως επόμενος μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι η ζώνη των 730-760 μονάδων (ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ)
ΨΑΞΙΜΟ (24 ΜΑΙΟΥ σκέψεις για…): Ας βγάλουμε λιγότερα, ας αφήσουμε και στους επόμενους… Κι ας φανούμε φανούμε άτυχοι, προσωρινά…

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ – (Brooklyn Decker) Ένα blockbuster (βλέπε Ναυμαχία) δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά η πιο αρχετυπική Αμερικανίδα μοντέλα από την εποχή της Cindy Crawford μοιάζει να διαθέτει τόσο φωτογένεια που μπορεί άνετα να εξελιχθεί στην επόμενη/…

Σχετική εικόνα
Με την υπογραφή του μικρομέτοχου