Aπό το “Α μέχρι το Ω” – Για τον κόσμο των αγορών…

ΑΓΟΡΕΣ: Η αγορά της Αµερικής θα παραµείνει κλειστή την ερχόµενη ∆ευτέρα λόγω επίσηµης εθνικής αργίας (4 ΙΟΥΛΙΟΥ).

ΑΓΟΡΑ ΧΑ: Τα συναλλακτικά δεδοµένα σε θετικές συνεδριάσεις όσο κινούνται κοντά στα επίπεδα των 70 εκατ. ευρώ διατηρούν σε καλό βαθµό τις ελπίδες των αγοραστών. Οι οποίοι – αν και έχουν απέναντι τους την αδυναµία των τραπεζών – έχουν καταφέρει να δηµιουργήσουν ένα υπολογίσιµο ανοδικό αντίβαρο µε άλλους δεικτοβαρείς τίτλους.

ΒREXIT: «Οι επιδόσεις όλων των κατηγοριών ενεργητικού (τις τελευταίες λίγες ημέρες) έχουν σταθεί σχετικά ενθαρρυντικές. Φαίνεται ότι η αγορά ”χωνεύει” τον αντίκτυπο του Brexit στην παγκόσμια οικονομία, στην ευρωζώνη κλπ», τόνισε ο Bertrand Delgado, διευθυντής στην HSBC. «Βρισκόμαστε σε μια σχετικά αβέβαιη περίοδο και ο κόσμος προσπαθεί να αξιολογήσει τον πραγματικό αντίκτυπο –βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Οι ροές αυτή την εβδομάδα, αντιπροσωπεύουν σε ένα βαθμό μια επιδείνωση στην όρεξη για ρίσκα. Θα δούμε τι θα δείξει ο επόμενος γύρος ροών».

.

ΓΡΙΒ-Grivalia:  Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων του Οµίλου από  την Μαρινόπουλος ανέρχεται κατά την 30/06/2016 σε €4,0 εκατ. από τη λειτουργική µίσθωση τεσσάρων (4) εµπορικών ακινήτων, µέρος του οποίου καλύπτεται από τραπεζικές εγγυήσεις. Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος έχει στην κατοχή του τα ακίνητα αυτά πέραν της δεκαετίας. Μέχρι και την 31/03/2016 ο Όµιλος δεν είχε διενεργήσει προβλέψεις αναφορικά µε τις ως άνω απαιτήσεις. Τα µισθώµατα από τις εν λόγω εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 6,4% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών.

Σχετική εικόνα

Το συνολικό τρέχον µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται σε €0,3 εκατ., η συνολική διάρκεια µίσθωσης είναι κατά µέσο όρο 12 έτη µε λήξεις από την 31/12/2016 µέχρι και την 31/12/2024 και µε εγγυηµένες µισθώσεις µε λήξεις από την 31/12/2016 µέχρι και την 31/12/2018. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το ύψος των οφειλών των εταιρειών αυτών, το ποσοστό συµµετοχής αυτών στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών και τα επενδυτικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων (4) ακινήτων, θεωρούµε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη δε θα έχει ουσιώδη επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, ο οποίος θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του. Σηµειώνεται ότι για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό βάσει της ισχύουσας χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας.

ΓΕΒΚΑ: Από την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

ΔΤΡ: Συμπλήρωσε 6η σερί εβδομάδα με ΜΕΙΟΝ, στην δε τελευταία έχασε το 8,39%. Από την αρχή του χρόνου ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 13,72% και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών απώλειες 43,53%.

ΕΙΧΑΜΕ αρχίσει να ανησυχούμε με τους λεβέντες της Phoenix Capital… Αλλά γρήγορα πήγε η καρδιά στη θέση της…

ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ: Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 13.230.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.307.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 4 παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ύψος των 3.969.000 ευρώ και διαιρείται σε 3.307.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ η κάθε μία…

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.- ΑΒΕ: Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίασή της στις 30/06/2016 ενέκρινε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση των 1.363.723 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προκύπτουν από την μετατροπή προνομιούχων κλπ. Από τις 05/07/2016, το νέο σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 48.184.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων  (Σ.Α.Τ).

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Αυτό που έκανε ως ανωτέρω η ΕΛΒΕ δεν μπορούν να το κάνουν και οι ΠΡΙΜΑΝΤΟΝΕΣ μας;; Να παύσουν να είναι, τουλάχιστον τύποις, …Penny Stocks;;

.

Η εταιρία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ανακοινώνει ότι το Πληροφοριακό Σημείωμα, αναφορικά με την απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της Εταιρίας και την απορρόφησή του από την κατά 100% θυγατρική της εταιρία «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία», καθώς και με την αλλαγή σκοπού και επωνυμίας αυτών, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.helex.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.cpw.gr). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eταιρίας (τηλ. 210 6787111).

.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ και από την τεχνική προσέγγιση του πράγματος όσον αφορά τους βασικούς δείκτες η χθεσινή συνεδρίαση δεν άλλαξε κάτι. Για τον 25άρη και με βάση τα ημερήσια διαγράμματα, οι 1483 μονάδες είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας φέρει, αν μη τι άλλο, στο 1506 σε πρώτη και στο 1548 σε δεύτερη φάση. Αντίστοιχα το 1440 είναι κύρια στήριξη που κατοχύρωση θα βγάλει πωλήσεις. “Intraday position is long” με “stop” τις 1439 μονάδες (Ηλ.Ζαχ. – Fast Finance Sec)

ΙΚΤΙΝΟΣ: Από την 04/07/2016 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη τελική ονομαστική αξία 0,40 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Φαίνεται ότι έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Τα 10+ εκατ. ευρώ είναι πολλά συγκριτικά με τα δικά του κυβικά… Και έχει και υψηλότατο δανεισμό…

ΚΑΝΑΚΗΣ: Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίασή της 30-06-2016 για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,11 Ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω από την 05-07-2016 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία των 0,69 Ευρώ ανά μετοχή.

ΛΑΧΤΑΡΕΣ και ζημιές μεγάλες για τους Σορτάκηδες της Wall Street για πολλοστή φορά…

ΜAZIKO κύμα φυγής από την Ελλάδα – Έχουν φύγει σχεδόν μισό εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό λόγω κρίσης. Τα στοιχεία από την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και την εφημερίδα Καθημερινή αποτυπώνουν για πρώτη φορά τον αριθμό των Ελλήνων που εγκατέλειψαν τη χώρα. Σύμφωνα με τα  στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΤτΕ και παρουσιάζει η Καθημερινή, ο αριθμός των μονίμως εξερχόμενων Ελλήνων ηλικίας 15-64 ετών, από το 2008 μέχρι σήμερα, ξεπερνά τις 427.000.

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-απαντήσεις προς Επιτρ. Κεφ/ας:

Σχετική εικόνα

Η Coca Cola HBC δεν διαπραγματεύεται στο ΧΑ;;

ΜΠΑΦΕΤ Γουόρεν: Warren Buffett and Berkshire Hathaway now own more than 10% of America’s biggest bank.

Σχετική εικόνα

The famed investor applied to the Federal Reserve on Friday to increase his firm’s stake in Wells Fargo above 10% according to a filing obtained by Business Insider. Hitting the 10% level automatically requires a disclosure from the investor in order to hold such a large stake.

ΝOHTIKH ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Mental accounting)- https://www.euretirio.com/noitiki-logistiki/: Νοητική λογιστική είναι η ιδέα ότι οι επενδυτές ξεχωρίζουν και διαιρούν στο μυαλό τους τα τρέχοντα και μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία σε ξεχωριστούς, μη αλληλοεπιδρώντες νοητικούς λογαριασμούς.

Κατόπιν, αποδίδουν διαφορετικά επίπεδα χρησιμότητας σε κάθε ομάδα νοητικών λογαριασμών, πράγμα που επηρεάζει τις καταναλωτικές τους αποφάσεις και λοιπές συμπεριφορές (αποταμίευση, στάση απέναντι στις ζημίες, οριακή ροπή προς κατανάλωση, κ.λ.π.).

Παράδειγμα:
Έστω ότι πηγαίνει ένας φοιτητής στον κινηματογράφο και καθώς κατευθύνεται προς την είσοδο ανακαλύπτει ότι έχει χάσει το εισιτήριο του, οπότε εάν θέλει να δει την ταινία πρέπει να πληρώσει άλλα 10€ για ένα νέο εισιτήριο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα το σκεφτούν διπλά πριν αγοράσουν δεύτερο εισιτήριο, κάποιοι δεν θα αγοράσουν δεύτερο εισιτήριο, αλλά ακόμα και εάν αγοράσουν πάλι εισιτήριο θα νιώθουν ότι πλήρωσαν 20€ για μία ταινία που κοστίζει 10€.

Έστω τώρα ότι πριν μπει μέσα, ενώ περιμένει στο ταμείο για να αγοράσει εισιτήριο ανακαλύπτει ότι έχει χάσει 10€ στο λεωφορείο καθώς ερχόταν στον κινηματογράφο. Αν και θα ενοχληθεί για τα χαμένα 10€, το πιθανότερο είναι να αγοράσει εισιτήριο κανονικά.

Έρευνες έχουν βρει ότι μόνον το 46% ων ανθρώπων που είχαν χάσει το εισιτήριο ήταν διατεθειμένοι να αγοράσουν καινούριο εισιτήριο, ενώ το 83% των ανθρώπων που είχαν χάσει το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά ήταν διατεθειμένοι να αγοράσουν κανονικά εισιτήριο.

Σχετική εικόνα

Η εξήγηση σε αυτό το παράδοξο μπορεί να απαντηθεί ως εξής: Ο φοιτητής έχει στο μυαλό του ένα λογαριασμό «διασκέδασης» και η απώλεια του εισιτηρίου και η αγορά νέου μειώνει τον λογαριασμό «διασκέδασης» κατά 20€ αντί για τα 10€ που είχε προϋπολογίσει. Η απώλεια μετρητών δεν πηγαίνει στον λογαριασμό «διασκέδασης» και για αυτό δεν διστάζει να αγοράσει δεύτερο εισιτήριο.

Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι αυτή η συλλογιστική παραβιάζει μία από τις βασικές αρχές της παραδοσιακής οικονομικής θεωρίας ότι ένα εισιτήριο 10€ θα πρέπει να έχει την ίδια αξίαμε 10€ μετρητά. Η ιδέα της νοητικής λογιστικής εξηγεί και γιατί πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες και προσφορές σε πράγματα που δεν χρειάζονται. Όταν κάτι πουλιέται χαμηλότερα από την νοητική αξία που του έχει δώσει κάποιος, η «ευκαιρία» κυριαρχεί πάνω στην πραγματική χρησιμότητα του αντικειμένου.

Παράδειγμα:
Κάποιος πηγαίνει να αγοράσει μία τηλεόραση 36 ιντσών αξίας 500€. Οι 36” έχουν 500€, οι 42” έχουν 700€ και οι 50” έχουν 900€. Με το που φθάνει στο κατάστημα βλέπει ότι υπάρχει προσφορά για όλες τις τηλεοράσεις στα 450€ οπότε αγοράζει τηλεόραση 50” παρόλο που δεν τη χρειάζεται.

Το να αγοράσει αυτή που χρειαζόταν θα οδηγούσε σε ένα «κέρδος» 50€ ενώ με την αγορά της 50” έχει ένα «κέρδος» 450€, δηλαδή η «ευκαιρία» κυριαρχεί πάνω στην πραγματική χρησιμότητα του αντικειμένου.

Επίσης οι πιστωτικές κάρτες είναι μια περίπτωση επικινδύνων νοητικών λογαριασμών γιατί τα χρήματα μέσω πιστωτικής κάρτας φαίνονται πιο “φθηνά” υπό την έννοια ότι φαινομενικά δεν υπάρχει κάποια απώλεια την στιγμή της αγοράς.

Παράδειγμα:
Εάν κάποιος έχει 200€ μετρητά και αγοράσει ένα καινούριο τζιν νιώθει την απώλεια άμεσα, τα χρήματα του μειώθηκαν στο μισό.

Εάν βάλει το τζιν στην πιστωτική κάρτα δεν νιώθει την ίδια απώλεια αγοραστικής δύναμης όπως στην αγορά με μετρητά.

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: 

                                                                          FRIDAY 01/07/2016
Dow Jones  23/6: 18.011 ΜΟΝΑΔΕΣ
  17,949.37
  19.38
  0.10%
Nasdaq 23/6: 18.011 ΜΟΝΑΔΕΣ
   4,862.57
  19.89
  0.40%
S&P 500 23/6: 18.011 ΜΟΝΑΔΕΣ
   2,102.95
   4.09
  0.20%
FTSE 100: 23/6: 6.338 ΜΟΝΑΔΕΣ
   6,577.83
  73.50
  1.10%
DAX 23/6: 10.257 ΜΟΝΑΔΕΣ
   9,776.12
  96.03
  1.00%
CAC 40 23/6: 4466 ΜΟΝΑΔΕΣ
   4,273.96
  36.48
  0.90%
Nikkei 23/6: 16.238 ΜΟΝΑΔΕΣ
   15,682.48
  106.56
  0.70%
Hang Seng 23/6: 20.868 ΜΟΝΑΔΕΣ
   20,794.37
  358.25
  1.80%
SSE Composite
    2,932.48
  2.87
  0.10%
.

ΟΛΠ: To 1273 είναι κύρια αντίσταση στον τίτλο και μόνο κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει κίνηση στο 1323. Το 1210 θα πρέπει να γίνει στήριξη σε περίπτωση που ο ΟΛΠ θελήσει να δοκιμάσει κάποιον σχηματισμό αντιστροφής. Θυμίζουμε ότι η πώληση είναι στα 22 ευρώ (ΗΛ.ΖΑΧ. – FAST FIN.SEC)

.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ: Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του FTSE/ASE Large Cap μειώθηκε στο 43%, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν απογοητευτική στα μόλις 17 δικαιώματα υψηλής κεφαλαιοποίησης (15 αγοράς και 2 πώλησης).

Ρ

ΣYMMAXIA BMW, Intel και Mobileye για αυτο-οδηγούμενα οχήματα. Η ΒΜW συνεργάζεται με την Intel και την Mobileye με στόχο την εξέλιξη τεχνολογίας για την παραγωγή αυτο-οδηγούμενων οχημάτων, μεταδίδει το Bloomberg.

Bayerische Motoren Werke AG (BMW-DE :XETRA)

67.79 EUR

2.00 (+3.04%)
2,544,873

 64.98 – 104.85

Σύμφωνα με  πηγές του πρακτορείου, υψηλόβαθμα στελέχη από κάθε εταιρεία θα συναντηθούν την Παρασκευή για να συζητήσουν την πρωτοβουλία για τα αυτό-οδηγούμενα οχήματα. Η ισραηλινή Mobileye είναι από τις πρώτες εταιρείες που εξέλιξαν κάμερες, λογισμικό και άλλα εξαρτήματα που επιτρέπουν την αυτόματη πλοήγηση των αυτοκινήτων. Η BMW είναι πελάτης της Mobileye, μαζί με την General Motors και την Tesla Motors. Οι τρεις εταιρείες ανακοίνωσαν πως μπορούν να βγάλουν στην παραγωγή αυτό-οδηγούμενα οχ

ΤΕΧΝΙΚΑ: Πιθανή ανοδική τμήση των 555 μονάδων, με αυξημένο τζίρο συναλλαγών, θα ωθήσει το Γενικό Δείκτη προς τις 567 μονάδες, ανοίγοντας ταυτόχρονα διαγραμματικό μέτωπο με την πολύ καθοριστική περιοχή αντίστασης των 580 με 585 μονάδων (Απ.Μάνθος).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ JETOIL: O τραπεζικός δανεισμός του ομίλου συνολικού ύψους 189,2 εκατομμυρίων, κατανέμεται κυρίως στις παρακάτω τράπεζες και σύμφωνα με την αίτηση για υπαγωγή, ενώ είναι καλυμμένος με εγγυήσεις:

Εθνική 50,5 εκατ.
Αττικής 12,66 εκατ.
Πειραιώς 36,4 εκατ.
ALPHA 62,28 εκατ.
EUROBANK 41,55 εκατ.

Σχετική εικόνα

Αντίθετα χωρίς κάλυψη είναι οι οφειλές της εταιρείας προς προμηθευτές και για μισθώσεις leasing. Oι τελευταίες ανέρχονται σε 12,8 εκατομμύρια και με δεδομένο ότι αφορούν τραπεζικές εταιρείες, οι οφειλές της Mamidoil προς τις ελληνικές τράπεζες ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα στους προμηθευτές, το ύψος των οφειλών που δεν καλύπτονται από εγγυήσεις ανέρχεται σε 77,8 εκατομμύρια ευρώ, 9,21 εκατ. είναι γραμμάτια και επιταγές πληρωτέα και 13,15 εκατομμύρια υποχρεώσεις σε λοιπούς ανέγγυους πιστωτές.

Με δεδομένο ότι κύριος προμηθευτής της είναι τα διυλιστήρια των ΕΛ.ΠΕ., το euro2day.gr απευθύνθηκε στους αρμόδιους των ΕΛ.ΠΕ. για να λάβει την απάντηση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους. Ο όμιλος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα την Δευτέρα. Πάντως σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το τελευταίο επτάμηνο, η Mamidoil λόγω της δυσχερούς κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει, είχε πάψει να τροφοδοτείται με καύσιμα από τα ελληνικά διυλιστήρια. Ακόμη οι υποχρεώσεις σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε 8,09 εκατομμύρια.

ΦΑΜΠΕΡ: Όλα τα μεγάλα διεθνή νομίσματα είναι «καταδικασμένα», χάρη στις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών σε όλο τον κόσμο, δήλωσε σήμερα Παρασκευή 1 Ιουλίου στο CNBC ο γνωστός μεγαλοεπενδυτής Marc Faber. «Πρόκειται να χαθεί πλήρως η αξία τους, λόγω της υπερβολικής εκτύπωσης χρήματος. Με άλλα λόγια, η αγοραστική δύναμη θα συνεχίσει να μειώνεται, όπως έχει μειωθεί και τα τελευταία εκατό χρόνια», τόνισε ο Faber, γνωστός και ως «Δρ Καταστροφή».

Σχετική εικόνα
Και η ψηφοφορία Brexit την περασμένη εβδομάδα σημαίνει ότι θα τυπωθούν ακόμα περισσότερα χρήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνέχισε. Ως εκ τούτου, ο ίδιος αναμένει το δολάριο θα χάσει μεγάλο μέρος της αξίας του έναντι του χρυσού, του ασημιού και της πλατίνας, τα οποία ο ίδιος τονίζει ότι να υπεραποδόσουν «κατά πολύ» έναντι της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ.

Σχετική εικόνα
«Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν κάποια έκθεση στα πολύτιμα μέταλλα», είναι η συμβουλή του.
Ο ίδιος σημειώνει πως βλέπει αξία σε εταιρείες εξόρυξης, γεωργικών αποθεμάτων και υπηρεσιών πετρελαίου. Συνολικά, ωστόσο, η ΗΠΑ είναι «μία πλήρως αποτιμημένη αγορά», δήλωσε ο Faber.
Πάντως σημειώνει ότι ο ίδιος δεν θα προχωρούσε σε σορτάρισμα της αγοράς, γιατί δεν θέλει να το κάνει σε ένα περιβάλλον όπου εκτυπώνεται χρήμα.

ΦΙΝΤΕΛΙΤΙ: Οι προσδοκίες της αγοράς για αύξηση των επιτοκίων της Fed το 2016 «διαγράφηκαν» αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο συγκλόνισε τον κόσμο και ψήφισε υπέρ της εξόδου από την Ε.Ε. «Οι αγορές έχουν κρίνει ουσιαστικά ότι ο κύκλος αυξήσεων της Fed έχει κλείσει.

Σχετική εικόνα

Αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιες αυξήσεις επιτοκίων να αποτιμώνται για το 2018.Κανείς δεν μπορεί να δει τόσο μακριά», επισημαίνει ο διευθυντής του τμήματος παγκόσμιας μακροοικονομικής στην Fidelity Investments, Jurrien Timme

ΧΑΡΑΚΙΕΣ (Μάν.Χατζ.): Το χαµηλό της διήµερης πτώσης πραγµατοποιήθηκε στις 517 µονάδες ακριβώς 100 µονάδες από το σηµείο εκκίνησης της πτωτικής κίνησης την προηγούµενη Παρασκευή. Από το σηµείο αυτό ακολούθησε µια ήπια ανοδική αντίδραση έως τις 547 µονάδες αποφορτίζοντας αισθητά την συνολική υποτιµηµένη τεχνική εικόνα των ταλαντωτών.

Σχετική εικόνα

Αλλαγές σε επίπεδο τάσης δεν υπάρχουν, για να συµβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει ο Γενικός ∆είκτης να διασπάσει τις 600 µονάδες. Οι 547 µονάδες ήταν το ελάχιστο δυνατό υψηλό της αντίδρασης από την πτώση µεταξύ 656 και 517 µονάδων µε επόµενα επίπεδα αντίστασης στις 573 και 586 µονάδες. Η εξέλιξη του σχηµατισµού µετά την πρώτη ανοδική αντίδραση δεν έχει χαρακτηριστικά έντασης και αυτό αφήνει ενδεχοµένως ένα περιθώριο αισιοδοξίας συνέχισης προς το επόµενο σηµείο αντίστασης (573 µονάδες).

ΨYXOΛΟΓΙΚΗ τιμολόγηση είναι η τιμολόγηση προϊόντων ακριβώς κάτω από ένα στρογγυλό αριθμό. Αυτό γίνεται γιατί τα πολλαπλάσια του δέκα είναι γνωστικά σημεία αναφοράς (cognitive reference points) όταν αξιολογούνται και γίνονται αντιληπτοί από τα άτομα, αριθμοί με πολλά νούμερα.

Σχετική εικόνα

Με άλλα λόγια οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται περιληπτικά αριθμούς με πολλά νούμερα ως πολλαπλάσια του 10, πράγμα που σημαίνει ότι τα ψηφία μετά το πρώτο ψηφίο συνήθως αγνοούνται. Αυτή την τάση των ανθρώπων προσπαθεί να εκμεταλλευθεί η ψυχολογική τιμολόγηση κι έτσι ένας αφύσικα υψηλός αριθμός προϊόντων έχει τιμές όπως π.χ. 19,99€. Τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι η ψυχολογική τιμολόγηση δημιουργεί μεγαλύτερες πωλήσεις γιατί οι πελάτες υποεκτιμούν την πραγματική τιμή.

ΩΡΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σχετική εικόνα Σχετική εικόνα

Σχετική εικόνα   Σχετική εικόνα

Με την υπογραφή του μικρομέτοχου