A-Ω: Από και για τον κόσμο των αγορών και όχι μόνον… | Mikrometoxos.gr

A-Ω: Από και για τον κόσμο των αγορών και όχι μόνον…

05.08.2016 00:03

Αγορά (ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖ): Σε αντίθεση με τις παχιές μύγες τον Αύγουστο οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο φαίνεται ότι βρίσκονται σε διαρκή… δίαιτα. Κύριο χαρακτηριστικό των ημερών που διανύουμε και μάλλον και όσων θα ακολουθήσουν είναι η απουσία συναλλακτικού όγκου. Εν μέρει δικαιολογημένα λόγω εποχικότητας και κεφαλαιακών περιορισμών. Όπως έλεγε παλαιός χρηματιστής «Η αύξηση του τζίρου αποτελεί προϋπόθεση για την… αύξηση του τζίρου» εννοώντας ότι οι αυξημένες συναλλαγές φέρνουν επιπλέον συναλλαγές. Και είναι απόλυτα λογικό. Ένας βραχυπρόθεσμος παίκτης νιώθει πιο ασφαλής όταν ξέρει ότι μπορεί να πουλήσει εκεί που δείχνει ότι κάνει πράξη μια μετοχή μειώνοντας στην ανάγκη αμέσως τις απώλειες του.

BHMATA TIMΩΝ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖ): Αν η Αγορά είναι ρηχή και τα βήματα τιμών δεν δένουν μεταξύ τους όσο και αν έχει υποχωρήσει μια αξία και η αποτίμηση είναι ελκυστική το trade θα έχει τις πιθανότητες εναντίον του. Το να αναζητά κανείς τους λόγους και τους τρόπους πως θα μπορούσε να αυξηθεί ο τζίρος τον Αύγουστο στο Χρηματιστήριο στην Ελλάδα είναι μάλλον σπατάλη χρόνου και εγκεφαλικών κυττάρων. Αυτό που θα μετρήσει μεσοπρόθεσμα είναι μια συμπαθητική ανακοίνωση κερδών στα εξαμηνιαία αποτελέσματα και μια ακόμα πιο συμπαθητική επίσπευση του κλεισίματος των υπόλοιπων προαπαιτούμενων της α’ αξιολόγησης.(Πρόβλεψη: Παραμονή του τριήμερου του 15άυγουστου θα σημειωθεί ο χαμηλότερος τζίρος του 2016).

ΓΕΓΟΝΟΣ: Οι Ανώνυμες Εταιρείες «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» προχωρούν σε συγχώνευση, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση. Η συγχώνευση έχει ως σκοπό την δημιουργία μιας νέας εταιρίας με ισχυρά οικονομικά θεμέλια που θα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διόρθωση- ΑΔΜΗΕ: Είχαμε αναφερθεί στην συνεισφορά του ΑΔΜΗΕ στα αποτελέσματα και στον ισολογισμό της ΔΕΗ. Από το τμήμα επενδυτικών σχέσεων της εισηγμένης μας ενημέρωσαν ότι ο καθαρός δανεισμός του ΑΔΜΗΕ είναι κατά 188 εκατ. ευρώ χαμηλότερος όσο δηλαδή ήταν και το ταμείο της θυγατρικής στο τέλος του 2015. Επομένως ο καθαρός δανεισμός στην χρήση του 2015 είχε διαμορφωθεί στα 302 εκατ. ευρώ και το μερίδιο στο ενοποιημένο καθαρό χρέος είναι στο 6,3%.

Εθνική Τράπεζα: Με ανακοίνωση της η Τράπεζα την περασμένη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι εξόφλησε πλήρως τις εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου που είχαν δοθεί το 2008 στα πλαίσια του νόμου Αλογοσκούφη. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα είχε λάβει προνομιούχες μετοχές (1,35 δις ευρώ) από τον πρώτο Πυλώνα χρηματοδότησης του σχετικού νόμου οι οποίες «κουρεύτηκαν» τον περασμένο Δεκέμβριο και εν συνεχεία μετατράπηκαν σε κοινές στα πλαίσιο της «προαιρετικής» συμμετοχής των κατόχων υβριδικών τίτλων. Στον ισολογισμό του α’ τριμήνου το υπόλοιπο του δεύτερου Πυλώνα χρηματοδότησης ήταν 1,65 δις ευρώ η εξόφληση του οποίου εξοικονομεί περί τα 34,5 εκατ. ευρώ ετησίως από το κόστος άντλησης της σχετικής ρευστότητας.

Ζ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΝ.

  Τελευταίων 7 ημερών 12,640 13,000 -1,08 2.894 45 37.244
  Τελευταίων 30 ημερών 11,900 13,090 2,72 27.008 206 344.874
  Τελευταίων 3 μηνών 11,390 13,300 12,73 152.768 820 1.935.438
  Τελευταίων 6 μηνών 7,360 13,300 60,50 257.175 1.328 3.025.814
  Τελευταίων 12 μηνών 7,360 13,300 22,29 296.774 1.953 3.376.957

…………..

ΘΛΙΒΕΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ: Blake Krikorian, the founder of home-video streaming service Slingbox, died on Wednesday from a heart attack while surfing in San Francisco. Krikorian, who was 48, was a serial tech entrepreneur and very respected figure in the tech and media industries. A one-time Microsoft executive and director at Amazon, Krikorian founded Sling Media in 2004.

Ενσωματωμένη εικόνα 1

The company’s Slingbox product allowed consumers to stream online video from their TVs to their PCs or mobile gadgets, a technology known as “placeshifting” that was considered ahead of its time.In 2007, satellite-TV company EchoStar Communications bought Slingbox for $380 million.

Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π: Με αφορμή αναρτήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο, η Εταιρεία διευκρινίζει πως το απόσπασμα «το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει τη μη διανομή μερίσματος στην παρούσα χρήση με σκοπό τη διακράτηση των κερδών για σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού, στα πλαίσια της συνετής κεφαλαιακής διαχείρισης της Εταιρείας» που συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα 1 του Ενημερωτικού της Δελτίου ημερομηνίας 21.7.2016 αφορά στην χρήση που έληξε την 31.12.2015 και όχι στην τρέχουσα χρήση 2016. Τονίζεται πως βάσει της κείμενης νομοθεσίας οι Α.Ε.Ε.Α.Π. διανέμουν τουλάχιστον το 50% των ετήσιων καθαρών διανεμητέων κερδών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π., η Εταιρεία διανέμει στους μετόχους της το 75% των ετησίων καθαρών προς διανομή κερδών της.

Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π(Ι): Η όποια σχετική απόφαση για την τρέχουσα χρήση 2016 θα ανακοινωθεί έγκυρα και έγκαιρα στους μετόχους και το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρία Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π εισήχθη στην κύρια αγορά του ΧΑ την Τρίτη 2 Αυγούστου 2016. Στα πλαίσια της υποχρέωσής μας να ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό, σας πληροφορούμε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €42.000.000 διαιρούμενο συνολικά σε 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Βασικός μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% είναι μόνο η Ajolico Trading Ltd με 71,4%. Οι μέτοχοί της δεν κατέχουν έμμεσα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία (κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 3556/2007), ενώ η Ajolico Trading Ltd δεν ελέγχεται (κατά την έννοια του ν.3556/2007) από κάποιο φυσικό πρόσωπο.

ΚLEEMANN: Οι Οικονομικές Καταστάσεις εξαμήνου και το σχετικό Δελτίο Τύπου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kleemann.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Πέμπτης, 29 Σεπτεμβρίου 2016.

ΚΑΙ ΕΝΩ συνέχεια μας βομβάρδισαν και μας βομβαρδίζουν με… μνημόνια, προαπαιτούμενα, αξιολογήσεις, με τεχνικούς χρησμούς Πυθίας, με χρεοκοπίες, με υποβαθμίσεις και με όλο το κακό συναπάντημα το ίδιο διάστημα αυτές μας έδειχναν και μας δείχνουν το πόσο πολύ άσχετα είναι όλα αυτά… Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας να αναγνωρίζουμε και να επισημαίνουμε ξανά και ξανά όλες εκείνες τις εταιρείες και τους ομίλους που συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να σκλαβώνουν τους επενδυτές μετόχους τους… Για να το επιτυγχάνουν άλλωστε δεν αρκεί η τύχη, αλλά απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, προσήλωση, γνώση και άλλα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά…

ΛΙΣΤΑ: ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΞΑΝΑ η σχετική αναφορά… COCA COLA HBC, OTE, OΠΑΠ, TITAN, FOLLI FOLLIE GROUP, JUMBO, ΜΟTOR OIL, AEGEAN AIRLINES, SARANTIS, OΛΘ, FOURLIS, AUTOHELLAS, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, FHL KYRIAKIDES, ΚΑΡΑΤΖΗΣ, ΚΡΙ ΚΡΙ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΚLEEMANN, MLS, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, και φυσικά ο ανεπανάληπτος ΚΑΡΕΛΙΑΣ… (αν ξεχάσαμε κάποια, ζητούμε συγγνώμη για την παράλειψη…) ΥΓ**: Απαραιτήτως πρέπει να πραγματοποιούν συναλλαγές ή να εγγυώνται από το παρελθόν τους ότι αν θελήσει κάποιος να ρευστοποποιήσει δεν θα έχει πρόβλημα… Και φυσικά η επιτυχία τους να μην είναι μετεωρική, αλλά να έχει σημαντικό βάθος χρόνου… ΒΕΒΑΙΑ το πλήθος άλλα πρεσβεύει… No mercy όμως…

MLS: H  Εταιρία MLS Πληροφορική  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 11.7.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία προέβη την Τετάρτη 03.08.2016 στην  εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 10.450 ιδίων  μετοχών της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,084% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε 6 στελέχη της Εταιρίας, με τιμή διάθεσης κάθε μετοχής  0,40 Ευρώ ανά μετοχή, και συνολικό τίμημα 4.180 Ευρώ.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ δείκτες (money aggregates): είναι επίσημοι δείκτες που χρησιμοποιούν στις περισσότερες χώρες οι οικονομολόγοι και οι σχεδιαστές οικονομικής πολιτικής, για να μετρήσουν την προσφορά χρήματος στην οικονομία. Οι νομισματικοί δείκτες είναι ουσιαστικά τέσσερις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι διαφέρουν ως προς το πόσο στενά ορίζεται η έννοια του χρήματος. Από την πιο στενή / αυστηρή στην πιο ευρεία έννοια οι κατηγορίες αυτές είναι οι νομισματικοί δείκτες M0, M1, M2, M3 και M4.

Παράδειγμα:
Οι νομισματικοί δείκτες M1 και Μ2 αποτελούν υποσύνολα του νομισματικού δείκτη Μ3 κι αυτός αποτελεί υποσύνολο του δείκτη Μ4.

Συνήθως η κεντρική τράπεζα κάθε χώρας δημοσιεύει τους δείκτες προσφοράς χρήματος, οι οποίοι υποδεικνύουν το ποσοστό του ρευστού χρήματος που κυκλοφορεί σε μια οικονομία. Δεν είναι όλοι οι δείκτες προσφοράς χρήματος ευρέως διαδεδομένοι και η ακριβής κατηγοριοποίηση τους εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.

……

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Dow Jones
18,352.33
-2.67
0.00%
Nasdaq
5,166.25
6.51
0.10%
S&P 500
2,164.25
0.46
0.00%
FTSE 100
6,740.16
105.76
1.60%
DAX
10,227.86
57.65
0.60%
CAC 40
4,345.63
24.55
0.60%
Nikkei
16,254.89
171.78
1.10%
Hang Seng
21,832.23
93.11
0.40%
SSE Composite
2,982.43
3.97
0.10%
…………..

ΟΤΕ: Θα ανακοινώσει αποτελέσματα β’ τριμήνου στις 11 Αυγούστου και μια πρώτη γεύση για τις τάσεις στην εγχώρια Αγορά έδωσε η Vodafoneη οποία στην Ελλάδα εμφάνισε κάμψη του κύκλου εργασιών κατά 2,1%της στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2016. Παρά την αύξηση της συνδρομητικής βάσης στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία κατά 60.000 και κατά 20.000 συνδρομητές τα έσοδα ανά σύνδεση μειώθηκαν κατά 12%.Η μείωση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στον ανταγωνισμό τιμών και στην μείωση των εσόδων από τέλη περιαγωγής.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Tα κέρδη  μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι των 72 χιλ. ευρώ του 2015… Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 47% και ανήλθε σε € 5,76 εκ (€10,85 εκ στις 30.6.2015). Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 9% και  ανήλθαν σε €16,17 εκ. (€14,8 εκ στις 30.6.2015).Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €31.79 εκ από €30,8 εκ στις 31.12.2015. Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.6.2016 ήταν 58% (55% στις 30.6.2015).

ΡΕΚΟΡ από την…ανάποδη: Τα καταρρίπτει όλα η FRIGOGLASS… τίποτα δεν άφησε όρθιο… Τι τυφώνας τώρα και πράσινα άλογα…

ΣΥΝΤΡΙΒΕΣ: Μείον 21,3% για τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ με τζίρο 29 ευρώ σε μία από τις ελάχιστες φορές που άνοιξε στο ταμπλό εφέτος και όχι μόνον… Πλην 11,50% για την ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ με 55 χιλ. τμχ και 5,5 χιλ. ευρώ, μείον 9% η ΑΒΕ με 9 ευρώ…

ΤΙΤΑΝ: Στις 3.8.2016 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 6.085 κοινών και 80 προνομιούχων ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 20,26 ευρώ για τις κοινές και 12,80 ευρώ για τις προνομιούχες και συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 123.310,20 και ευρώ 1.024,00 αντίστοιχα, σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Χωρίς σχόλια…

Υπoαντίδραση: Είναι το φαινόμενο στις κεφαλαιαγορές, κατά το οποίο η τιμή μίαςμετοχής αντιδρά αρκετά καθυστερημένα από κάποια ανακοίνωση νέων πληροφοριών. Αυτό παραβιάζει την θεωρία αποτελεσματικών αγορών, γιατί μπορούν να επιτευχθούν κέρδη μετά την άφιξη της πληροφόρησης.

Υπεραντίδραση: Είναι μία υπόθεση της αγοράς που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές και οι traders αντιδρούν υπερβολικά έντονα στις νέες πληροφορίες. Αυτή η υπεραντίδραση προκαλεί μεγάλες μεταβολές στις τιμές, ακόμα κι αν δεν δικαιολογούνται από τις πληροφορίες αυτές, κι έτσι δεν αποτυπώνεται σωστά η πραγματική αξία της μετοχής στην τιμή της. Τελικά όμως, η απόκλιση τιμών που προέρχεται από την υπεραντίδραση δεν κρατάει πολύ, καθώς οι τιμές των μετοχών τείνουν να επιστρέψουν στην πραγματική τους αξία.

FRIGΟGLASS: Στις 30 Ιουνίου 2016, η Frigoglass είχε αρνητική καθαρή θέση ύψους €63 εκατ., μειωμένη κατά €63 εκατ. σε σύγκριση με την καθαρή θέση την 31 η Δεκεμβρίου 2015. Η μείωση αυτή προήλθε από τις δυσμενείς συναλλαγματικές διακυμάνσεις ύψους περίπου €43 εκατ, κυρίως λόγω της υποτίμησης του Νάιρα, τα κόστη αναδιάρθρωσης από τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας στην Κίνα και των καθαρών ζημιών της περιόδου. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, κυριολεκτικά… Και δανεισμός 320 εκατ. ευρώ!!! Στον… ουρανό και οι ζημίες…

ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ: Στο +20% με ένα τεμάχιο η ΑΣΤΑΚ, άνοδος 5,6% για την ΠΑΝΓΑΙΑ στα 3,9600 και σχεδόν στη τιμή εισαγωγής με 29 τμχ αξίας 114 ευρώ… Πολύ σταθερός και πάντα κοντά στα 4,0000 ευρώ ο ΑΣΤΕΡΑΣ  στα 3,9400 με οριακή άνοδο και με υψηλό ΕΤΟΥΣ αλλά και 20μηνου…

Χρονοδιάγραμμα- ΑΔΜΗΕ: Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την απόκτηση του ΑΔΜΗΕ μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό καθώς και οι τρεις ενδιαφερόμενοι εκτός από την πολύ ισχυρή οικονομική τους παρουσία έχουν στρατηγικό χαρακτήρα. Ο οικονομικός και νομικός έλεγχος θα ξεκινήσει άμεσα και οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται κατατεθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός –εφόσον το τίμημα κριθεί ικανοποιητικό- αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2017.

Ψ

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ – δεν υπάρχουν λόγια…. απλά… ΘΑΥΜΑ της ΦΥΣΗΣ

Ενσωματωμένη εικόνα 1

Με την υπογραφή του μικρομέτοχου

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017