ΤΙΤΑΝ: Σχόλια, παρατηρήσεις και επισημάνσεις για τον όμιλο και την μετοχή…

  • ΤΙΤΑΝ: Αποτιμάται σε 1,65 δισ. ευρώ στη τιμή των 20,4400 με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 14,8600 και 22,4000 ευρώ. Στο 5ήμερο που μόλις ολοκληρώθηκε ενισχύθηκε κατά 3,60%…

Η μετοχή της διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή (εκτιμώμενο) κερδών 40 με P/Bv 1,1 και Δείκτη Δαν. Μόχλ. 0,38.

Στις 30.06.2016 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €578 εκ., χαμηλότερος κατά €44 εκ. από τον αντίστοιχο της 31.12.2015.

Τον Ιούνιο του 2016, η TITAN GLOBAL FINANCE Plc εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ονομαστικής αξίας €300 εκατ., 5ετούς διάρκειας, με ετήσιο επιτόκιο 3,5%.

Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, €109 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά ομολογιακής έκδοσης λήξης Ιανουαρίου 2017 μετά από πρόταση εξαγοράς που ανακοινώθηκε στις 6 Ιουνίου 2016.

Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή κατά την λήξη τους των ομολογιών που απέμειναν της ίδιας έκδοσης και επίσης για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου.

Στις 7 Ιουνίου του 2016, ο Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα ως «ΒΒ» διατηρώντας την θετική προοπτική και εστιάζοντας στην ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου. 

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το Α’ Εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε €61,1 εκατ. και ήταν κατά €20,5 εκατ. χαμηλότερες από αυτές της αντίστοιχθσ περυσινής περιόδου. 

Σε Διευθυντικά στελέχη και μέλη του ΔΣ και της Διοίκησης  κατεβλήθη το ποσό των 2,92 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρεία στις 30.6.2016 ανέρχεται σε 2.715.650 που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,2%…

ΙΔΙΑ κεφάλαια της εταιρείας στις 30.6.2016: 1,51 δισ. ευρώ από …1,59 δισ. στις 31.12.2015…

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1,37 δισ. ευρώ από 1,24 δισ. ευρώ πέρυσι.

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 

  Τελευταίων 7 ημερών 19,260 20,770 3,60 134.651 910 2.710.291  
  Τελευταίων 30 ημερών 17,430 20,770 11,09 1.549.911 6.812 28.448.644  
  Τελευταίων 3 μηνών 17,430 22,400 -0,24 3.199.248 18.602 61.836.908  
  Τελευταίων 6 μηνών 14,860 22,400 15,48 6.846.061 38.804 126.607.306  
  Τελευταίων 12 μηνών 14,860 22,400 5,36 12.476.887 73.316 231.289.612
* ,