9μηνο ΟΛΘ: Δικαιούται να πάρει μία... ανάσα με τόση πίεση - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

9μηνο ΟΛΘ: Δικαιούται να πάρει μία… ανάσα με τόση πίεση

30.11.2015 00:02

ΚΕΡΔΗ: 13,53 εκατ. από 15,84 εκατ. ευρώ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 38,11 εκατ. από 39,9 εκατ.

EBITDA: 20,31 εκατ. από 21,66 εκατ. ευρώ.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Πάντα μηδενικός…

ΤΑΜΕΙΟ: 59,4 εκατ. ευρώ (πλήρωσε φέτος μέρισμα 19,7 εκατ. ευρώ…)

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Θετικές 6,3 εκατ. από 14,23 εκατ. ευρώ στο 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 135,46 εκατ. από 146,21 δισ. ευρώ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 13,17 εκατ έναντι των 17,44 εκατ. του 2014.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 122,3 εκατ. από 127,8 εκατ. ευρώ (βγήκαν από τα ταμεία 19,7 εκατ. για μέρισμα)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 382 άτομα έναντι των 373 ατόμων το 2014.

ΑΜΟΙΒΕΣ “Εlite”: 0,44 εκατ. ευρώ….

ΚΦΣΗ: 267,5 εκατ. ευρώ

P/E: Γύρω στο 15

P/BV: 2,2

Δείκτης Δανειακής Μόχλευσης: Ανύπαρκτος, άγνωστος αυτός δείκτης για τον ΟΛΘ…

ΜΕΤΟΧΗ: Χαμ-υψ. 2015 … 1,0200 και 2,6200 — Απόδοση από την αρχή της χρονιάς 3,27% και σύνολο συναλλαγών 418.631 τμχ, δηλ. το 4,15% του συνόλου των μτχ.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017