Alpha Bank: Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (Ιδιώτες και Εταιρείες) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Alpha Bank: Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (Ιδιώτες και Εταιρείες)

03.06.2016 00:07

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών

σε χιλ. ευρώ
Ιδιώτες    
                                             31.3.2016            31.12.2015
Στεγαστικά                      20.136.004           20.171.970
Καταναλωτικά:
 – Μη τιτλοποιηµένα       4.054.403             4.063.791
 – Τιτλοποιηµένα                1.321.123             1.299.934
Πιστωτικές κάρτες:
– Μη τιτλοποιηµένες           703.464                720.016
– Τιτλοποιηµένες                  554.763                565.583
Λοιπά                                           2.421                    2.601
___________________________________________________________________
Σύνολο                              26.772.178             26.823.895
Εταιρίες-
— Επιχειρηµατικά δάνεια:
– Μη τιτλοποιηµένα       27.794.910            27.547.074
– Τιτλοποιηµένα                1.946.876              2.126.179
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
– Μη τιτλοποιηµένες            240.035                245.981
 – Τιτλοποιηµένες                  446.350                447.618
Εισπράξεις επιχειρηµατικών
απαιτήσεων (Factoring)      590.738               599.387
___________________________________________________________________
Σύνολο                                31.018.909           30.966.239
Λοιπές απαιτήσεις                  327.429                417.737
___________________________________________________________________
                                              58.118.516            58.207.871
Μείον: Συσσωρευµένες
αποµειώσεις 1*                   (12.292.390)         (12.021.755)
___________________________________________________________________
Σύνολο                                 45.826.126             46.186.116
Η Τράπεζα και η Alpha Leasing Α.Ε. έχουν προβεί σε τιτλοποίηση καταναλωτικών, επιχειρηµατικών δανείων, πιστωτικών καρτών και απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, µέσω εταιριών ειδικού σκοπού ελεγχοµένων από αυτές.
Από την εξέταση των συµβατικών όρων και της δοµής των ανωτέρω συναλλαγών (π.χ. παροχή εγγυήσεων ή/και πιστωτικής ενίσχυσης ή ιδιοκατοχή οµολογιών εκδόσεως των εταιριών ειδικού σκοπού) προκύπτει ότι η Τράπεζα και η Alpha Leasing A.Ε. διατήρησαν σε όλες τις περιπτώσεις τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα τιτλοποιηµένα χαρτοφυλάκια.
H Τράπεζα προέβη την 8.7.2015 σε ακύρωση ποσού €3,75 δισ. καλυµµένων οµολογιών που είχε εκδόσει µε εξασφάλιση στεγαστικά δάνεια. Την 31.3.2016 το υπόλοιπο των καλυµµένων οµολογιών ανέρχεται σε €5 εκατ. (σηµείωση 12). Η αξία των στεγαστικών δανείων που αποτελούν εξασφάλιση των ανωτέρω οµολογιών ανέρχεται σε €16,8 εκατ.
1*Επιπλέον των συσσωρευµένων αποµειώσεων δανείων και απαιτήσεων, έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από εκτός Ισολογισµού στοιχεία ύψους € 5.187 (31.12.2015: € 4.713). Έτσι το συνολικό ποσό για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανέρχεται σε € 12.297.577 (31.12.2015: € 12.026.468).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017