ΧΑΑ: Στάση αναμονής, πριν την επόμενη κίνηση…

Για ακόμα μία φορά το γεγονός δίνει διόρθωση, μιας και δεν μας έκανε διαφορά έστω μία κάποια γραπτή υποσχετική σε σχέση με το χρέος.

Λογικό ο τραπεζικός να κάνει την διαφορά στην διόρθωση με το 178 στον f25 να δοκιμάζεται και να κλείνει και πάλι η αγορά στο 0.

Μία κατοχύρωση σε ώρα μας δίνει έξοδο από το long με επόμενο επίπεδο το 175 και κύριο το 172. Αντίστοιχα το 183 κοντινή αντίσταση με το 185 κύρια.

Είναι λογικό να βλέπουμε τίτλους να κάνουν την διαφορά και ειδικά σε μία αγορά με τόσο σημαντική ρευστότητα που της έδωσε ο τραπεζικός κλάδος στις τελευταίες συνεδριάσεις.

ΕΥΔΑΠ ΛΑΜΔΑ, ,ΜΥΤΙΛ ΜΕΤΚΑ, ΜΟΗ, ΒΙΟ και ΟΤΕ παραμένουν με τάση και μπορούν να κάνουν την διαφορά. Παρόλα αυτά η αγορά χρειάζεται μία χρονική ή και σε τιμές διόρθωση μέχρι να δούμε την συνέχεια. Μας ενδιαφέρει το κλείσιμο μήνα να είναι πάνω από τις 600 μονάδες.

Μπροστά μας έχουμε την βοήθεια της ΕΚΤ στο κομμάτι του waiver και του QE ενώ το επόμενο διάστημα περιμένουμε και αναβαθμίσεις από οίκους τόσο στην οικονομία όσο και στον τραπεζικό κλάδο.

Intraday position LONG stop 178

_________________________

Support: 178 ,175, 173 , 170

Resist.: 183, 185, 187, 188, 190, 192, 195

Daily spot market position long s/l 157

FAST FINANCE SEC

* ,