ΧΑΑ: Η μετοχή της σημερινής συνεδρίασης | Mikrometoxos.gr

ΧΑΑ: Η μετοχή της σημερινής συνεδρίασης

17.05.2016 20:10

J&P ΑΒΑΞ: Με (15) θετικές παρουσίες στα τερματικά στις (20) τελευταίες ημέρες βλέπει την τιμή της να ενισχύεται σε ποσοστό 62,5% περίπου από τα 0,2350-0,2400 στα 0,3890 ευρώ τώρα…

Στο +10% την Παρασκευή, οριακή υποχώρηση χθες και +11,46% σήμερα όταν και απέσπασε την προσοχή ανεβάζοντας κατακόρυφα τους όγκους των συναλλαγών του για τα δικά του βέβαια κυβικά… Καθότι όπως όλοι οι φίλοι του – τουλάχιστον – γνωρίζουν, είναι…βραδείας καύσης μετοχή… Καίει δηλ… κάρβουνο. 

__________________________

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου βάσει υπογεγραμμένων μόνο συμβάσεων υπερβαίνει τα 1,6 δις την 31.12.2015, ενώ την ίδια περίοδο υπάρχουν επιπλέον συμβάσεις οι οποίες αναμένεται να υπογραφούν προσεχώς. Το χαρτοφυλάκιο έργων του Ομίλου είναι επαρκές και ποιοτικό για την συνέχιση της δραστηριότητας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Ήδη από τις αρχές του 2016 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έχει αρχίσει εκ νέου να κινείται ανοδικά με την υπογραφή νέων συμβάσεων, και σε συνδυασμό με τις ελαφρά θετικότερες προοπτικές της οικονομίας, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά το τρέχον έτος. 

Τα αποτελέσματα Ομίλου το 2015 επιβαρύνθηκαν με τις παρακάτω έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις, συνολικού ύψους 13,5 εκατ. (2014: 55,7 εκατ.): 
 
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ύψους 11,7 εκατ., απομείωση της συνολικής αξίας των συμμετοχών του Ομίλου ύψους 1,8 εκατ., ενώ έχει διενεργηθεί και απομείωση της εύλογης αξίας των ακινήτων του Ομίλου ύψους 1,3 εκατ. 
 
Κατόπιν της λογιστικοποίησης των παραπάνω έκτακτων επιβαρύνσεων για το 2015, το συνολικό αποτέλεσμα του Ομίλου για το έτος ήταν ζημιογόνο παρά την ύπαρξη ελαφρά θετικού λειτουργικού αποτελέσματος.
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 3,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 500,3 εκατ. το 2015 έναντι των 518,1 εκατ. του 2014, καθώς στο δεύτερο εξάμηνο υπήρξε σημαντική υποχώρηση της δραστηριότητας του Ομίλου λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και εμπόδισαν την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων.
 
Παρά την υποχώρηση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων στα 177,4 εκατ. στο τέλος του 2015 έναντι 216,8 εκατ. στο προηγούμενο έτος λόγω της ζημιογόνου χρήσεως, η κεφαλαιακή δομή του Ομίλου παρέμεινε ισχυρή και αντιστοιχεί σε εσωτερική αξία 2,28 ανά μετοχή. Η αξία των συμμετοχών του Ομίλου μειώθηκε κατά 9,2 εκατ. στα €229,6 εκατ. στο τέλος του 2015. 
 
Ο  ΟΜΙΛΟΣ αποτιμάται σε 30,2 εκατ.(!!) με τιμή 0,3890…
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017