Τέλος εποχής σήμανε για το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ η ΕΚΤ

Τα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ σε κυκλοφορία έχουν αξία 290 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της συνολικής αξίας των χαρτονομισμάτων ευρώ
____
Τέλος εποχής σήμανε για το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016, το Συμβούλιο Διακυβέρνησης της οποίας αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή του χαρτονομίσματος ευρώ με τη μεγαλύτερη ονομαστική αξία.
___
Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε, ότι αποφάσισε να μην περιλάβει χαρτονόμισμα 500 ευρώ στη νέα (δεύτερη) σειρά χαρτονομισμάτων ευρώ Europa, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις συστάσεις διωκτικών αρχών της Ευρώπης και της ίδιας της Europol, ότι διευκολύνει την τέλεση εγκληματικών πράξεων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
___
Στο πλαίσιο του διεθνούς ρόλου του ευρώ και της ευρείας αξιοπιστίας που χαίρουν τα χαρτονομίσματά του σε κυκλοφορία, το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ θα συνεχίσει να τελεί σε ισχύ και να γίνεται αποδεκτό για τη διενέργεια συναλλαγών και την αποθήκευση πλούτου.
___
Το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ – όπως και όλα τα υπόλοιπα χαρτονομίσματα ευρώ – «πάντα θα διατηρεί την αξία του και θα είναι δυνατή η ανταλλαγή του στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος για απεριόριστο χρονικό διάστημα», όπως επισημαίνει η ΕΚΤ.
___
Η σειρά χαρτονομισμάτων ευρώ Europa αποτελεί την δεύτερη έκδοση των χαρτονομισμάτων ευρώ, η οποία προορίζεται να αντικαταστήσει πλήρως την πρώτη έκδοση τραπεζογραμματίων που γνωρίσαμε με την φυσική κυκλοφορία του ευρώ – σε χαρτονομίσματα και κέρματα – το 2002.
___
Ήδη, από τη σειρά Europa έχουν αντικατασταθεί τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ (2013), 10 ευρώ (2014) και 20 ευρώ (2015).
___
Τα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ σε κυκλοφορία έχουν αξία 290 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της συνολικής αξίας των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία.