Πτωτικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων.

ΧΠΑ

Πτωτικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων.

“Τσιμπημένες” οι συναλλαγές στα συμβόλαια του δείκτη και ελαφρώς μειωμένες στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (26.127 συμβόλαια).

Στα 14.929 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Ιανουάριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 2.242, 1.904 για τον Ιανουάριο και 338 για τον Φεβρουάριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 176,75) κινήθηκε μεταξύ 176,25 και 181,5 μονάδων και διατήρησε το discount στο 0,30%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (408), ΔΕΗ (254), Alpha Bank (1.980), Eurobank (1.603), Πειραιώς (4.122), Εθνική (14.264), ΟΤΕ (398), Τιτάνα (313), MIG (2.268).

Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap διατηρήθηκε στο 40%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 402 δικαιώματα (333 αγοράς και 69 πώλησης).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (2.819.039 τεμ.). Πειραιώς (1.583.662 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,