Συμφωνία για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης στο Ecofin

Συμφωνία για το SRF στο Ecofin

 

Στον τρόπο χρηματοδότησης των πρώτων σταδίων του, ύψους 55 δισ. ευρώ, ταμείου του μπλοκ για την εκκαθάριση των προβληματικών τραπεζών, συμφώνησαν, χθες, οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε.

Στόχος του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (SRF) -το οποίο εγκρίθηκε και συστάθηκε το 2014 με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης-είναι να διαχωριστεί η σχέση μεταξύ αδύναμων τραπεζών και δημόσιων οικονομικών, βάζοντας τέλος στις ακριβές διασώσεις με χρήματα των φορολογούμενων. Το ταμείο θα χρηματοδοτείται σταδιακά τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Για να διασφαλιστεί ότι το ταμείο θα μπορεί να διασώζει τράπεζες από την αρχή του επόμενου έτους, πριν είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο, το Ecofin συμφώνησε να συστήσει εθνικά πιστωτικά όρια που θα καλύπτουν οποιεσδήποτε προσωρινές ελλείψεις χρηματοδότησης και θα εγγυώνται την επαρκή χρηματοδότηση του ταμείου από τον Ιανουάριο, όταν οι νέοι κανόνες τεθούν σε ισχύ.

«Με τη συμφωνία αυτή, τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη διασφαλίζουν την αξιόπιστη έναρξη του [ενιαίου ταμείου εξυγίανσης] από τις αρχές του 2016», αναφέρεται στο ανακοινωθέν του Ecofin.

Ως μέρος της συμφωνίας, οι χώρες της Ευρωζώνης θα δανείζουν τα χρήματα του Ταμείου μέσω εθνικών πιστωτικών γραμμών, αν μια κεφαλαιακή εισφορά είναι αναγκαία για τη διάσωση μιας τράπεζάς τους. Οι ατομικές πιστωτικές γραμμές θα χρησιμοποιούνται ως έσχατη λύση, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των νέων κανόνων για την επιβολή ζημιών στους μετόχους μιας προβληματικής τράπεζας και των πιστωτών.

«Ένα τέτοιο σύστημα εθνικών πιστωτικών γραμμών θα διασφαλίσει την προστασία των φορολογουμένων και θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο μεσοπρόθεσμα, καθώς ο τραπεζικός τομέας του ενδιαφερόμενου κράτους-μέλους θα είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των ποσών που προβλέπονται από την πιστωτική γραμμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.