ΧΑΑ: Από το “Α” έως το “Ω”... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΧΑΑ: Από το “Α” έως το “Ω”…

02.12.2015 00:39

Ανακοίνωση-υπενθύμιση: Στην περίπτωση της ΑΛΦΑ αλλάζει ο συντελεστής στάθμισης των μετοχών της εταιρείας σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχει σε 4.9851 (από 30)και της Eurobank σε 3.4987 (από 52). Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της σημερινής συνεδρίασης.

 • ΑΛΦΑ: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 255.381.200 μετοχές της οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών καθώς και οι 1.281.500.000 νέες μετοχές της Τράπεζας που προέκυψαν από την Α.Μ.Κ. με ιδιωτική τοποθέτηση. Το σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.536.881.200, με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 -μετά την μείωση του Μ.Κ- και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 2,35 (η τιμή της πρόσφατης Α.Μ.Κ. στα 2,00 ευρώ, που σημαίνει premium 17,5%).

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Προχθές έκλεισε με απώλειες 4,76%, χθες προσπάθησε να αντιδράσει, όμως μέσω των τελικών δημοπρασιών ολοκλήρωσε την συνεδρίαση αμετάβλητη και στο χαμηλό ημέρας. Με την κφση στα 466,3 εκατ. ευρώ, στο +7,53% από την αρχή της χρονιάς στο ταμπλό έχοντας εκκίνηση τα 1,8600 ευρώ. Χαμ-Υψηλό 2015… 1,79 και… 4,11 ευρώ με μέσο όρο τα 2,48 ευρώ.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Η υψηλότερη απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών στο ΧΑΑ 80,57%!!! Παρήγαγε 135 εκατ ευρώ ελεύθερες ταμειακές ροές.

 • ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Εντυπωσιακή απομόχλευση… καθαρός δανεισμός από 444 εκατ σε 294 εκατ ευρώ. Αυλα 110 εκατ και ενσώματα πάγια 949 εκατ ευρώ…

ΔΕΗ: Μεγάλη η απογοήτευση με την μετοχή που ήλθε σαν συνέχεια της  προχθεσινής “ψυχρολουσίας”, όπου αναρριχήθηκε μέχρι το +5% και ολοκλήρωσε στο χαμηλό ημέρας και με απώλειες 1,7%. Χθες, που τελείωσαν οι όποιες “αναγκαστικές” τοποθετήσεις, ο τίτλος κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, έκλεισε με απώλειες 6,36% και στα χαμηλά ημέρας και επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για παρουσία ισχυρών πωλητών.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Το Stop στα 1,6000 που όσο κρατάει συντηρεί και το αγοραστικό του σήμα. Το επίπεδο των 1,80 ευρώ αποτελεί την κύρια αντίσταση που κατοχύρωση της μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης προς τα 2,10 με ενδιάμεση τα 2,00 ευρώ.

 • ΕΛΛΑΚΤΩΡ(Ι): Χωρίς μεταβολή στα 1,71 ευρώ με μόλις 43,5 χιλ τμχ αξίας 74.400 ευρώ. Με χαμ-υψηλό 2015 στα 1,0200 ευρώ και 2,6200 ευρώ, με μέσο όρο 1,78 ευρώ και -19,72% από την έναρξη του 2015. Kφση 302,7 εκατ και απόσταση σχεδόν 550 εκατ από τα ίδια κεφάλαια.
 • Ελλάκτωρ: Καθαρός δανεισμός στα… ουράνια. 1,087 δις από 819,9 εκατ. Και για να ξέρετε άυλα περιουσιακά στοιχεία 967 εκατ ευρώ!!
 • Ελλάκτωρ: Ενσώματα πάγια 495 εκατ ευρώ και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές -138 εκατ ευρώ…

EUROBANK: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 147.078.765 μετοχές της οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών καθώς και οι 2.038.920.000 νέες μετοχές της Τράπεζας που προέκυψαν από την Α.Μ.Κ. με ιδιωτική τοποθέτηση. Το σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας ανέρχεται σε 2.185.998.765, με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 -μετά την μείωση του Μ.Κ- και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 1,40 (η τιμή της πρόσφατης Α.Μ.Κ. στα 1,00 ευρώ, που σημαίνει premium 40%).

Ζήτηση για ένα προϊόν είναι η σχέση που δείχνει την ποσότητα του προϊόντος που οι καταναλωτές επιθυμούν να αγοράσουν σε κάθε επίπεδο τιμής του. Από μόνη της η απλή επιθυμία ενός καταναλωτή για ένα προϊόν δεν αποτελεί ζήτηση. Χρειάζεται επιπλέον να διαθέτει και την αγοραστική δύναμη που απαιτείται για την αγορά του, ενώ η ζήτηση για ένα προϊόν αναφέρεται πάντοτε σε ορισμένη χρονική περίοδο.Κατά κανόνα υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της τιμής ενός προϊόντος και της ποσότητας που ζητείται, δηλαδή όταν αυξάνεται η τιμή μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα, ενώ όταν μειώνεται η τιμή αυξάνεται η ποσότητα. Η αντίστροφη αυτή σχέση αναφέρεται ως νόμος της ζήτησης (law of demand).

Ημερήσιο trading (day trading) είναι η ταχεία αγορά και πώληση χρεογράφων με σκοπό τοκέρδος από τις προσωρινές διακυμάνσεις των τιμών τους, κλείνοντας όλες τις ανοιχτές θέσεις συνήθως μέχρι το τέλος της ημέρας. Το day trading διαφέρει ελαφρώς από άλλες μορφές trading καθώς οι θέσεις σπάνια μένουν ανοιχτές μετά το κλείσιμο των αγορών και ήταν αρχικά διαθέσιμο μόνο σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες, όπως οι τράπεζες, γιατί μόνο αυτές είχαν πρόσβαση σεεμπιστευτικές πληροφορίες των αγορών.

Θεώρημα ισοδυναμίας επιτοκίων είναι μια οικονομική έννοια που ορίζει ότι εάν το επιτόκιο σε ένα ξένο νόμισμα είναι διαφορετικό από το επιτόκιο του εγχώριου νομίσματος, τότε ηπροθεσμιακή ισοτιμία (forward) των δύο νομισμάτων θα πρέπει να διαφέρει τόσο από τη spot ισοτιμία ώστε να μη μπορεί να γίνει arbitrage.

Ιστορικό κόστος είναι το αρχικό ποσό που έχει καταβληθεί από την επιχείρηση για την αγορά των παραγωγικών συντελεστών της. Εναλλακτικά, ιστορικό κόστος είναι το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε για την απόκτηση στοιχείων του Ενεργητικού ή τα χρήματα που λήφθησαν κατά τη δημιουργία μιαςΥποοχρέωσης (π.χ. λήψη δανείων).

ΚΡΙ ΚΡΙ: Είναι μία εταιρία που αυξάνει συνεχώς κερδοφορία και μερίδιο αγοράς μέσα στην κρίση και μάλιστα από την αρχή της μέχρι και σήμερα. Σε 11,682 εκατ ευρώ από 8,3 εκατ. αυξήθηκαν στο 9μηνο τα λειτουργικά της!

 • ΚΡΙ: Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρίας για επενδυτές…Αξίζει κάποιο να δει τα μεγέθη της όταν μπήκε στο χρηματιστήριο πριν 10 χρόνια σε σχέση με σήμερα..
 • ΚΡΙ(Ι): Τεχνικά χρειάζεται κλείσιμο πάνω από τα 1,70 να μας δώσει σήμα, ενώ πάνω από τα 1,85 για να μας δώσει μεσοπρόθεσμη διάσπαση. Το επίπεδο των 150-160 ευρώ είναι σημαντικότατο επίπεδο στήριξης.

Λευκή επιταγή είναι μία επιταγή η οποία φέρει υπογραφή από τον εκδότη αλλά δεν αναγράφει συγκεκριμένο ποσό, με τη συμφωνία να συμπληρωθεί αυτό από τον κομιστή (payee) της επιταγής πριν εμφανιστεί για πληρωμή. Το χρηματικό ποσό πρέπει κανονικά να αναγράφεται τόσο αριθμητικά, όσο και ολογράφως πάνω στην επιταγή, καθώς η λευκή επιταγή αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τον εκδότη της.

Μπορεί ο όγκος να παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, στην Αγορά Παραγώγων, όμως η σχετική διεύρυνση του discount, δείχνει ότι οι εκεί παίκτες “λαμβάνουν τα μέτρα τους”, ενώ σταθεροποιητική εικόνα επικράτησε στην Αγορά Ελληνικών Κρατικών ομολόγων, που είχε σαν κύριο γνώρισμα τις χαμηλές συναλλαγές και τις μικρές διαφοροποιήσεις (3ετες 7,24%, 5ετες 7,25% και 10ετες 7,46%).

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ, στα 11,00 από 9,70 ευρώ έδωσε η Goldman Sachs σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση “ΑΓΟΡΑ” για τον τίτλο. Όπως επισημαίνει, η μετοχή του έχει ενισχυθεί κατά 15% το τελευταίο τρίμηνο, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ομαλοποίησης του ρίσκου Χώρας. Ως εκ τούτου, ο οίκος προχωρά σε μείωση των εκτιμήσεων για το κόστος κεφαλαίου της εισηγμένης.

Ξένα Κεφάλαια (Liabilities) -Υποχρεώσεις: Eίναι χρέη της επιχείρησης που καταγράφονται στον Ισολογισμό της και θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της παραγωγικής διαδικασίας.

ΟΠΑΠ: Για την άμεση έναρξη διαλόγου με τους πράκτορες, ώστε να επανεξεταστεί το ειδικό τέλος που επιβλήθηκε στα παιχνίδια του Οργανισμού Προγνωστικών, δεσμεύτηκε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η είδηση αυτή έδωσε γερές ανάσες στη δοκιμαζόμενη μετοχή του, η οποία ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στο ανώτατο ημέρας και με την υψηλότερη ποσοστιαία απόδοση ουσιαστικά σε ολόκληρο το ταμπλό. Η μετοχή κινήθηκε σε εύρος 0,52 ευρώ και διακύμανση 8,12% με μόλις 9861 τεμάχια να δίνονται στο μείον κι αυτά έως το -1,25%.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 61.019.798 μετοχές της οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, σε αντικατάσταση των 6.101.979.715 παλαιών μετοχών της Τράπεζας, β) μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η ονομαστική αξία της μετοχής της ιδίας Τράπεζας μειώνεται από € 30,00 σε € 0,30. Το σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας ανέρχεται σε 61.019.798, με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 -μετά την μείωση του Μ.Κ- και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής € 1,00 (η τιμή της πρόσφατης Α.Μ.Κ. στα 0,30 ευρώ, που σημαίνει premium 233,3%).

 • Παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη ανακοίνωση εισόδου των νέων μετοχών (από την Α.Μ.Κ.) της Πειραιώς, αλλά και οι αναπροσαρμογές στον αριθμό τίτλων που θα αφορούν τα Τραπεζικά warrants και τα οποία αναμένεται να ακολουθήσουν τα reverse split των Τραπεζικών τίτλων.

Ρόλος του Ατομικού Συμφέροντος (Role of individual interest) -Ατομικό συμφέρον είναι, σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, ο κύριος κύριος μοχλός λειτουργίας των αγορών.Όλοι οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας, καταναλωτές, παραγωγοί, εργαζόμενοι,επενδυτές, ιδιοκτήτες γης και ακινήτων και άλλοι, επιδιώκουν να ικανοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα το ατομικό τους συμφέρον. Σύμφωνα με τον Adam Smith, αυτό δε δημιουργεί προβλήματα για τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Αντίθετα συμβάλλει σε αυτήν διότι δίνει προσανατολισμό και συνέπεια στην οικονομία, η οποία, διαφορετικά, λειτουργώντας χωρίς την άσκηση πίεσης και χωρίς κεντρική κατεύθυνση από κάποιο όργανο, θα κατέληγε σε χάος.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, απόντες δήλωσαν οι επενδυτές στην Αγορά δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης, καθώς διακινήθηκαν μόλις 8 τεμάχια (όλα calls), ενώ η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα υπολογίστηκε στο 40%. Στα 13.675 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Τεχνικά, η συνεδρίαση δεν μπόρεσε να αλλάξει τα αρνητικά, τεχνικά, δεδομένα, που δημιούργησε το προχθεσινό κλείσιμο, καθώς Γενικός Δείκτης και FTSE25, δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν υψηλότερα από τις μέχρι πρότινος στηρίξεις των 640 και 190 μονάδων, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το χθεσινό κλείσιμο, παραμένει ενεργό το σενάριο για minimum υποχώρηση, του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης προς τις 185 μονάδες και του Γενικού Δείκτη προς τις 630 μονάδες. Καθοδική διάσπαση των 630 μονάδων “θα ανοίξει την καταπακτή” για υποχώρηση προς τις 603 – 600 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τίτλοι που θα προέλθουν από την Α.Μ.Κ. της Εθνικής, θα εισέλθουν προς διαπραγμάτευση στις 14/12, ενώ στις 18/12, εκτός από το triple witching Δεκεμβρίου, είναι και η τελευταία ημέρα παραμονής της μετοχής της ΕΤΕ στον δείκτη EuroStoxx 600, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εν λόγω συνεδρίαση.

ΦΟΛΙ: Όσο διατηρεί τα 18,21 ευρώ σε κλείσιμο, παραμένειLong. Μία κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει συνέχιση στη κίνηση προς τα 17 ευρώ.

 • ΦΦΓΚΡΠ: Τα 19,13 ευρώ είναι η κοντινή αντίσταση της οποίας η κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να μας φέρει στα 20 ευρώ σε πρώτη φάση που είναι και εβδομαδιαίο επίπεδο.

ΧΑΛΚΟΡ: Ο τραπεζικός δανεισμός ανέβηκε κι άλλο στα 643 εκατ ευρώ από τα 604,2 εκατ. Με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 28,05 εκατ. ευρώ δηλαδή ο δείκτης δανειακής μόχλευσης βρίσκεται πάνω από το 6, ένα νούμερο ιδιαίτερα ανησυχητικό. Για αμοιβές της ελίτ κατέβαλε 3,32 εκατ. ευρώ. Απασχολεί 2520 άτομα προσωπικό από τα 2436 του 2014.

 • ΧΑΛΚΟΡ(Ι): Αρνητικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 11,7 εκατ. έναντι των -48,71 εκατ. ευρώ του 2014.  Αποτιμάται σε… 29,67 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής της στο… 0,2930 ευρώ. Εφέτος έχει κινηθεί στο εύρος των 0,2440 με 0,4500 ευρώ με απώλειες 2,33% και συναλλαγές 2,35 εκατ. τμχ, δηλ. το 2,3% περίπου του συνολικού αριθμού. Με p/bv 0,30.

Ψευδαίσθηση του ελέγχου ονομάζεται η τάση που έχουν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο ή ότι μπορούν να επηρεάσουν γεγονότα πάνω στα οποία δεν έχουν καμία πραγματική επιρροή.

Ω, τι Ωραίες Ωρες θα έχουμε από σήμερα στις οθόνες των τερματικών μας…  Αρκετά πλήξαμε… Βάλτε τώρα που γυρίζει…  Οι γκρουπιέρηδες… are coming back in form!!

 • Mε την πέννα του μικρομέτοχου

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017