Αμετάβλητο το οικονομικό κλίμα το Νοέμβριο – Καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο

 

Αμετάβλητος παρέμεινε τον Νοέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Συγκεκριμένα ο δείκτης παρέμεινε τον Νοέμβριο στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με εκείνο του Οκτωβρίου, στις 86,5 μονάδες, ενδεικτικό της στάσης αναμονής που χαρακτηρίζει την οικονομική δραστηριότητα σε αυτό το στάδιο. Επισημαίνεται ότι η επίδοση του δείκτη είναι πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή (102,8 μονάδες), αλλά και από τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του έτους, πριν δηλαδή την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.

Σε τομεακό επίπεδο, σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο, ενώ το κλίμα στις υπηρεσίες, τις κατασκευές, αλλά και την καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται. Το νέο πρόγραμμα και η συμφωνία με τους εταίρους βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως οι αβεβαιότητες παραμένουν ακόμη ισχυρές. Άλλωστε, οι αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις της περιόδου συντείνουν ώστε να διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο οι προσδοκίες των καταναλωτών. Αναλυτικότερα:

– Στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ το ισοζύγιο με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώνεται ελαφρώς και οι έντονα αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αμβλύνονται.

– Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση δεν μεταβάλλονται, αλλά για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βαίνουν δυσμενέστερες, όταν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώνονται ελαφρά.

– Στο λιανικό εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους αμβλύνονται, ενώ καταγράφεται μικρή άνοδος στα αποθέματα, αν και ακόμα είναι σε χαμηλό για την εποχή επίπεδο.

– Στις κατασκευές, η επιδείνωση των προσδοκιών εκπορεύεται από την έντονη επιδείνωση των προβλέψεων για την απασχόληση στα Δημόσια Έργα, αφού τόσο οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών, όσο και οι προβλέψεις για τις προγραμματισμένες εργασίες βελτιώνονται ελαφρώς σε αμφότερους τους επιμέρους κλάδους.

– Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι δείκτες των προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, των προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο, για την εξέλιξη της ανεργίας, αλλά και την πρόθεση για αποταμίευση, καταγράφουν όλοι αρνητική μεταβολή.

 

 

* ,