5.1.2015 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [Μάνος Χατζηδάκης]: Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε τον κ. Μάκη Βελλιανίτη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [Μάνος Χατζηδάκης]: Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε τον κ. Μάκη Βελλιανίτη τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τις δημοσιεύσεις των τεχνικών αναλύσεων της εφημερίδας Express από το 1999 έως το 2013.

Η προσέγγιση δεν γίνεται μόνο με την κλασική ερμηνεία των δεικτών τάσης και τους ταλαντωτές αλλά αφορά τα κύματα «Elliot». Το που βρίσκεται δηλαδή η κάθε αξία σε σχέση με τα πέντε κύματα τα οποία ερμηνεύουν ένα πλήρη τασικό κύκλο.

Ο κος Βελλιανίτης είναι Ναυπηγός διπλωματούχος του ΕΜΠ ασχολείται με την τεχνική ανάλυση από το 1994 και είναι ο πρώτος που δημοσίευσε στον ελληνικό οικονομικό τύπο την κυματική ανάλυση Elliott…

ΚΑΘΩΣ τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci και την ορθή χρήση των ταλαντωτών RSI και στοχαστικού.

Πρόβλεψε, εγκαίρως, τα χαμηλά των 1462 μονάδων του 2003 και 471 μονάδων του 2012.

Ο λόγος για τον οποίο η ανάλυσή του χρήζει προσοχής είναι η ξεκάθαρη στάση που λαμβάνει στο που θα πάει η κάθε αξία, ακόμα και αν οι τιμές φαίνονται μακρινές.

Γενικός Δείκτης: Με το υψηλό των 1379 μονάδων του Μαρτίου ολοκληρώθηκε η ανοδική αντίδραση από τις 471 μονάδες του Ιουνίου του 2012.

Επρόκειτο για το κύμα 4 της πτώσης πέντε κυμάτων (κύμα C) από τις 5346 μονάδες του Νοεμβρίου του 2007.

Το κύμα 5 που αναπτύσσεται τους τελευταίους 9 μήνες – και θα συνεχιστεί για αρκετούς ακόμη – θα ολοκληρώσει την διόρθωση από το ιστορικό υψηλό των 6484 μονάδων του Σεπτεμβρίου του 1999.

Μια πιθανή κατάληξή του είναι οι 324 μονάδες, όπου τα κύματα C και A γίνονται ίσα. Βραχυπρόθεσμα υπάρχουν δυο στηρίξεις, στις 818 και στις 666 μονάδες.

Ειδικότερα η δεύτερη στήριξη, η διόρθωση κατά 78.6% της ανόδου που προηγήθηκε, είναι καθοριστικής σημασίας…

Μιας και η καθοδική της διάσπαση θα οριστικοποιήσει το πτωτικό σενάριο που περιγράφηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για αισθητά χαμηλότερα επίπεδα από τις 471 μονάδες

* ,