Εθνική: Η SOLIDUS Securities συστήνει στους έλληνες επενδυτές τη συμμετοχή τους στην αμκ της ΕTE Bank - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Εθνική: Η SOLIDUS Securities συστήνει στους έλληνες επενδυτές τη συμμετοχή τους στην αμκ της ΕTE Bank

16.11.2015 07:22
Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ χαιρετίζει την απόφαση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος να απευθυνθεί και στους Έλληνες επενδυτές, μικρομέτοχους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.
Η εταιρία συστήνει στους Έλληνες επενδυτές τη συμμετοχή τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουν κεφάλαια εγκλωβισμένα λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).
Το Τμήμα Ανάλυσης της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ εκτιμά ότι η συμμετοχή στην εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί μακροπρόθεσμη επενδυτική ευκαιρία και παραθέτει κατωτέρω μερικά κρίσιμα στοιχεία για την ανακεφαλαιοποίηση και τα οικονομικά μεγέθη της ΕΤΕ.

Σχετική εικόνα

Οι συνολικές ανάγκες της ΕΤΕ όπως αυτές προέκυψαν από τους πρόσφατους ελέγχους αντοχής (stress tests) που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανέρχονται στο ποσό των €4,6 δισ. τα οποία αποφασίστηκε και δρομολογήθηκε να καλυφθούν ως εξής:
· 1,6 δισ. με ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ στο εξωτερικό,
· 160 εκ με ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε Έλληνες επενδυτές,
· 790 εκατ. με ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ σε μετοχές,
· 750 εκατ. με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΧΣ,
· 1,5-2,25 δισ. με ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (coco’s).
Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της έχει αποφασιστεί η πώληση του συνόλου της συμμετοχής της ΕΤΕ στην τράπεζα FINANSBANK εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016.
Προσδοκώμενο τίμημα και στόχος αποτελεί ποσό πέριξ των €3 δισ. Μετά την πώληση η ΕΤΕ θα μετατρέψει τα coco’s σε μετοχές, ή θα τα εξαγοράσει στην ονομαστική τους αξία και θα εξετάσει την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1,4 δισ.
Ταυτόχρονα με την Α.Μ.Κ. θα πραγματοποιηθεί συγχώνευση μετοχών (reverse split) με αναλογία 15 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή. Αντίστοιχα η ονομαστική αξία της μετοχής θα αναπροσαρμοστεί από €0,30 σε €4,50.

Εφόσον υλοποιηθούν όλα τα ανωτέρω σχέδια (επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, πώληση της FINANSBANK με τίμημα περίπου €3 δισ., εξαγορά των coco’s και αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών), οι ιδιώτες μέτοχοι θα κατέχουν το 67% της τράπεζας και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το υπόλοιπο 33%.
Η παρούσα ανακεφαλαιοποίηση αναμένεται να αυξήσει τα Ίδια Κεφάλαια της τράπεζας στα €11,1 δισ. ευρώαπό €6,544 δισ. ευρώ σήμερα, καθώς και το βασικό δείκτη οικονομικής ισχύος της CET1 σε 20,2% από 9,6% σήμερα.

Από τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας, όπως αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2015, σημειώνουμε ότι ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε σε 94%, ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 33,8%, ενώ ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε σε 72%. Τα θεμελιώδη μεγέθη της Ε.Τ.Ε. επομένως, είναι ιδιαίτερα θετικά σε σχέση με την τρέχουσα συγκυρία.
Επίσης σε σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες παρουσιάζει, κατά το συγκεκριμένο διάστημα, τις μικρότερες εκροές καταθέσεων και τη μικρότερη εξάρτηση από τον μηχανισμό παροχής ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, E.L.Α.
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017