Η πιο υποτιμημένη και με τεράστιες προοπτικές μετοxή του Χ.Α.

Η ταπεινή άποψη-εκτίμηση του “Μικρομέτοχου” και παρότι κανείς σχεδόν αναλυτής ασχολείται μαζί της, εμείς θα σας πούμε ότι η μετοχή της ΔΕΗ είναι η πιο υποτιμημένη του Χ.Α και με τις καλύτερες προοπτικές διαθέτοντας και το βασικό προσόν της εμπορευσιμότητας.
Με την τιμή της στα 5,20 ευρώ και την κεφαλαιοποίησή της στα 1,2 δισ. ευρώ, χαμηλότερα δηλαδή του κόστους κατασκευής του νέου εργοστασίου λιγνίτη που της φτιάχνει ο όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ στην Πτολεμαίδα.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ:
Στο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και στη Γραμμή… ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ενσώματα πάγια στοιχεία διαβάζουμε το ποσό των 13,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή η κεφαλαιοποίησή της αντιπροσωπεύει μόλις το 8,89% αυτού του ποσού!! Για να το κάνουμε τώρα πιο λιανά, θα έπρεπε κανείς να ξοδέψει 13,5 δισ. ευρώ για να φτιάξει τώρα μία ΔΕΗ. [Το και Replacement Cost αποκαλούμενο]…
Με κφση λοιπόν 1,2 δισ. ευρώ και Καθαρή θέση – Ιδια κεφάλαια στα 6,23 δισ. ευρώ η σχέση p/bv διαμορφώνεται στο 0,193[!!!].
Σχετική εικόνα
Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ τώρα συγκυρία με την καταβύθιση της τιμής του πετρελαίου και της πτώσης της τιμής του φυσικού αερίου η οποία [ειρήσθω εν παρόδω] γίνεται αντιληπτή με χρονοκαθυστέρηση ενός 6μήνου περίπου, θα έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για την Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Τουτέστιν χαμηλό κόστος παραγωγής. Πόσο μάλλον, όταν γενική είναι η εκτίμηση περί παραμονής των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ τώρα και το εξής: 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία οι χώρες που βρίσκονται κάτω από το 60% του μέσου όρου του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να εξαιρεθούν από την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. 

Το ενδεχόμενο αυτό είναι ανοικτό για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα καθώς η χώρα μας βρίσκεται στο 62% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η ΔΕΗ θα είναι η άμεσα ωφελημένη, καθώς για την χρήση λιγνίτη απαιτείται η αγορά 45 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. 

Με ένα γρήγορο υπολογισμό η ετήσια εξοικονόμηση για την ΔΕΗ κυμαίνεται από 180 έως 346 εκατ. ευρώ τα οποία θα προστεθούν στην γραμμή των λειτουργικών κερδών.

——————-

Προχωρώντας προς τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες βλέπουμε το ποσό των 606,33 εκατ. από τα… 38,4 εκατ. του 2014. Και τις Ελεύθερες ταμειακές ροές της [αφαιρούμε από τα 606,33 εκατ. τα 267,8 εκατ. που έδωσε για αγορές ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων] στα 338,5 εκατ. από αρνητικές 247,2 εκατ. ευρώ πέρυσι!! [δεδομένη και η… λατρεία μας απέναντι σε εταιρείες που παράγουν κέρδη και θετικές υψηλές ταμειακές ροές].

——————

Σχετική εικόνα

ΚΕΡΔΗ: 105,6 εκατ. από 96,3 εκατ.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:2,91 δισ. από 2,83 δισ.
EBITDA: 640,8 εκατ. από 547,8 εκατ. ευρώ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 5,54 δισ. ευρώ από 5,53 δισ. ευρώ
ΤΑΜΕΙΟ: 702 εκατ. από 403,4 εκατ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 4,84 δισ. από 5,13 δισ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 606,3 εκατ. από 38,4 εκατ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 18.458 από 18.969 άτομα…
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 17,71 δισ. ευρώ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 11,48 δισ. ευρώ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 6,23 δισ. ευρώ από 6,14 δισ. ευρώ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 1,2 δισ. στη τιμή των 5,2400 ευρώ
P/E: ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ
P/BV: 0,193[!!!]
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,78 από 0,84
——————

ΥΓ.: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΗΓΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΗΝ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ 400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ  ΤΟ 2016 ΚΑΙ 500 ΕΚΑΤ. ΤΟ 2017. ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΑΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ…