Υπάρχει μετοχή ελληνικής τράπεζας που θα μπορούσε να δώσει +600% απόδοση; – Ποια είναι αυτή;

  • Το 2013, η Εθνική Τράπεζα προσέφερε 12,5 δολάρια ανά μετοχή ή 50% έκπτωση ώστε να επαναγοράσει τις προνομιούχες για να ενισχύσει τα κεφάλαια της.
Υπάρχει προϊόν ελληνικής τράπεζας που θα μπορούσε να δώσει 600% απόδοση; 
Η Εθνική τράπεζα, διαθέτει κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές στην Ελλάδα και ADRs αλλά και ορισμένες προνομιούχες μετοχές στις ΗΠΑ 
Οι προνομιούχες μετοχές που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ θα  μπορούσαν να δώσουν έως 600% αποδόσεις, ωστόσο εμπεριέχουν  υψηλούς κινδύνους λόγω Ελλάδος και νέας ανακεφαλαιοποίησης.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν χρηματιστηριακά καταρρεύσει καθώς χάνουν πάνω από 98%. Ωστόσο η  Εθνική Τράπεζα διαθέτει προνομιούχες μετοχές σειράς Α  που θα μπορούσαν να προσφέρουν καλές αποδόσεις.
Πριν από την οικονομική κρίση, οι επενδυτές για τις προνομιούχες μετοχές στις ΗΠΑ λάμβαναν κουπόνι 9% σε σύγκριση με τις περισσότερες τράπεζες με έδρα τις ΗΠΑ που οι προνομιούχες μετοχές τους εμφανίζουν αποδόσεις 5% έως 7%. Το  9% απόδοση δεν αντικατόπτριζε τα πραγματικά επίπεδα  κινδύνου στην Εθνική Τράπεζα.
Ενώ η Εθνική Τράπεζα συνέχισε να καταβάλλει μερίσματα προ της  πρώτης φάσης της οικονομικής κρίσης, η ελληνική κρίση ανάγκασε την τράπεζα να αναστείλει την διανομή μερισμάτων το 2011.
Με το μέρισμα να έχει ανασταλεί, οι προνομιούχες μετοχές υποχώρησαν κάτω από 5, αλλά κατόρθωσαν να ανακάμψουν έως τα 20 δολάρια μέχρι το 2014.
Σήμερα, οι προνομιούχες μετοχές στις ΗΠΑ μετοχές διαπραγματεύονται στα 3,5 δολάρια  έναντι αρχικής τιμής 25 δολαρίων. Με τρέχουσα τιμή τα 3,50 δολάρια, οι προνομιούχες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας θα κέρδιζαν 614% αν θα μπορούσε να φθάσουν εκ νέου στα 25 δολάρια στην αρχική τιμή. Επιπλέον, το κουπόνι 9% θα αντιπροσώπευε μια απόδοση 64,2% επί του τρέχοντος κόστους.
Θεωρητικά λοιπόν θα μπορούσαν οι προνομιούχες μετοχές της Εθνικής να σημειώσουν άνοδο 600%
Για να επιτευχθεί μια τέτοια εντυπωσιακή απόδοση θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και της Εθνικής και θα πρέπει η ελληνική οικονομία να ανακάμψει. Η ανάκαμψη στην Ελλάδα είναι μακροπρόθεσμος στόχος  ενώ το  πρόβλημα του χρέους θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετά χρόνια.
Για να δώσουν εντυπωσιακές αποδόσεις οι προνομιούχες μετοχές της Εθνικής στην Νέα Υόρκη θα πρέπει η κατάσταση στην Ελλάδα ξεκάθαρα να βελτιωθεί.  Υπό φυσιολογικές συνθήκες η αξία των προνομιούχων θα μπορούσε να φθάσει τα 15 με 20 δολάρια … Σε αυτό το εύρος τιμών κινήθηκαν και οι αντίστοιχες μετοχές της της Royal Bank of Scotland στον NYSE όταν η βρετανική τράπεζα άρχισε να ανακάμπτει μετά τα προβλήματα προ ετών.
Η Εθνική Τράπεζα μπορεί επίσης να υποβάλλει προσφορά για εξαγορά μέρους ή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών. Το 2013, η Εθνική Τράπεζα προσέφερε 12,5 δολάρια ανά μετοχή ή 50% έκπτωση ώστε να επαναγοράσει τις προνομιούχες για να ενισχύσει τα κεφάλαια της.
BANKINGNEWS.GR
* ,