Και μη χειρότερα λέμε, αλλά όλο σε νέα χειρότερα βρισκόμαστε… | Mikrometoxos.gr

Και μη χειρότερα λέμε, αλλά όλο σε νέα χειρότερα βρισκόμαστε…

29.08.2015 11:14

Για τέταρτη στη σειρά συνεδρίαση είχαμε θετικό πρόσημο στον γ.δ., χθες κυρίως λόγω του ράλι που σημείωσε η Εθνική Τράπεζα στο +16%, ενώ έφθανε έως +18%. Η άνοδος της ΕΤΕ εκτός απο τις οριακές εισροές λόγω ΜSCI οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του spread των τιμών μεταξύ του ADR της Εθνικής και της μετοχής στο χρηματιστήριο…

————————

ΚΙ αυτό γιατί χθες επετράπη ξανά η ανταλλαξιμότητα των μετοχών (arbitrage) ενώ όλο αυτό το διάστημα μετά την επιβολή των capital controls δεν επιτρεπόταν!

Έτσι χθες η Εθνική στο Χ.Α ανέκαμψε +16% και έκλεισε στα 0,5290 ευρώ και το ADR της διαπραγματευόταν στα 0,67 δολάρια ή 0,59 ευρώ!

Η ποσοστιαία διαφορά πλέον είναι στο 12% περίπου ενώ όλο αυτό το διάστημα είχε φτάσει και στο 45%!!

ΕΝ ΤΩ μεταξύ νέα βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων η οποία ποντάρει στο σενάριο….της πολιτικής σταθερότητας.

Η αγορά προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ακρότητες του παρελθόντος. Εφόσον υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ αναμένεται η βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων να συνεχιστεί.

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ – ως είναι φυσιολογικό επακόλουθο λόγω λήξης της σχετικής προθεσμίας – ο ρυθμός της ανακοίνωσης των 6μηνιαίων αποτελεσμάτων, με την ολοκλήρωση τους την προσεχή Δευτέρα.

Χθες είχαμε και πάλι ορισμένες ενδιαφέρουσες και ενθαρρυντικές περιπτώσεις με τις οποίες θα έχουμε άπλετο χρόνο για να ασχοληθούμε και τώρα και προσεχώς.

ΕΥΔΑΠ: Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα 151,7 εκατ. ευρώ από 151,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερός (-0,1%), σε αντίθεση με όλους τους δείκτες κερδοφορίας που παρουσίασαν άνοδο.

Τα EBITDA εμφάνισαν αύξηση κατά 22,7% (+7,4 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ από 32,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 ως απόρροια της υποχώρησης του λειτουργικού κόστους προ αποσβέσεων της Εταιρείας, κατά 7,2% (-8,5 εκατ. ευρώ) διαμορφούμενο σε 110,3 εκατ. ευρώ.

ΕΥΔΑΠ[Ι]: Αύξηση παρουσιάστηκε και στα EBIT τα οποία διαμορφώθηκαν στα 18,5 εκατ. ευρώ από 13,6 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 25,4 εκατ. από 22,6 εκατ. ευρώ το 2014 [+ 12,5%]

Τα μετά από φόρους κέρδη στα 17,1 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ το 2014 [+9,3%]. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 11,2% από 10,3% το 2014.

Επισημαίνεται επίσης ότι η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος, δεν επηρέασε τα οικονομικά μεγέθη και την λειτουργία της Εταιρείας.

ΚΛΕΜ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εξάμηνο ανήλθε σε 47,9 εκατ. ευρώ από 40,3 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%.

Το EBITDA σε 3,6 εκ. ευρώ από 2,7 εκατ. ευρώ το 2014. Και τα κέρδη σε 1,5 εκατ ευρώ από 0,8 εκατ. ευρώ στο περσινό 6μηνο.

Επιπρόσθετα, ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων προς υποχρεώσεις είναι υψηλός και ανέρχεται σε 1,85 ενώ τα διαθέσιμα είναι υψηλότερα των δανείων κατά 2,6 εκ ευρώ.

ΜΙΑ επίδοση που επιβεβαιώνει την σταθερότητα της χρηματοδοτικής αυτάρκειας του Ομίλου και την υγιή οικονομική του κατάσταση, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργική του ανάπτυξη στο μέλλον.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Ο Όμιλος μέσα στο 2015 προχώρησε σε ίδρυση δύο εμπορικών θυγατρικών εταιριών στην Κροατία και τη Γερμανία ενώ προχώρησε και σε εξαγορά εμπορικής εταιρείας στην Αυστραλία.

ΕΧΕΙ πλέον παρουσία μέσω θυγατρικών και γραφείων αντιπροσώπευσης σε 15 χώρες, το ποσοστό διεθνών πωλήσεων του ομίλου ανέρχεται σε 88% από 85% τ0 2014 και ο συνολικός αριθμός εργαζομένων έχει αυξηθεί σε 1.109  άτομα από 1.032 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΤΟ ΚΑΛΟ είναι ότι η διοίκηση για το 2015 αναμένει περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων, με διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του Ομίλου, έχοντας ως βασικό άξονα τη διεθνή επέκτασή του και την διείσδυσή του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης.

ΚΛΕΜ: Αποτιμάται σε 37,6 εκατ. σε υποπολλαπλάσιο της λογιστικής και πόσο μάλλον της πραγματικής του αξίας… Χαμ-υψηλό 2015 στα 1,22 με 1,90 ευρώ και στο 1,59 τώρα, με θετική απόδοση 24,22% το 2015.

ΑΣΚΟ: Πωλήσεις 10,250 εκατ. έναντι 9,94 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση + 3,1%. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος ήταν αυξημένες +12,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα .

Τα κέρδη πφ  -16,1% και διαμορφώθηκαν σε  1,54 εκατ. έναντι 1,83 εκατ. της προηγούμενης περιόδου, τα κέρδη μετά από φόρους μειωμένα κατά –12,4% και διαμορφώθηκαν σε 1,202 εκατ.

ASCO: Ο κύριος λόγος της μείωσης της κερδοφορίας αποδίδεται στην αύξηση του κόστους των εισαγόμενων εμπορευμάτων, από την σημαντική ενίσχυση του δολλαρίου έναντι του ευρώ*

*( $/ € Α εξάμηνο 2014 μέση ισοτιμία 1,3708 έναντι $/€ Α’ εξάμηνο 2015 μέση ισοτιμία 1,1166).

Τα EBITDA μειώθηκαν κατά -5,4% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1,91 εκατ. έναντι 2,02 εκατ. το 2014.

ΑΣΚΟ: O συντελεστής μόχλευσης είναι αρνητικός, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας…

Με το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων να υπερβαίνει τον τραπεζικό δανεισμό κατά 2,82 εκατ. ευρώ.

ΑΣΚΟ[ΙΙ]: Η μεταβολή στο συντελεστή μόχλευσης οφείλεται κυρίως στην επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1,05 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α΄6μηνο του 2015 ήταν αρνητικές –1,240 εκατ. ευρώ έναντι + 0,172 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

ΑΣΚΟ[ΙΙΙ]: Αποτιμάται σε 9,2 εκατ. στο 45% περίπου της Βook value στη τιμή του 0,3500 ευρώ και στο +12,90% στο εύρος 0,2630 και 0,4000 ευρώ…

ΚΟΡΡΕΣ: Πωλήσεις ενισχυμένες κατά 15,6%, διαμορφώθηκαν στα 30,3 εκατ. από 26,2 εκατ. αποτέλεσμα της θετικής πορείας των πωλήσεων στην Ελλάδα, καθώς και των στρατηγικών αγορών του εξωτερικού.

Τα EBITDA ανήλθαν στα 5,7 εκατ. από 5,47 εκατ. (εάν αφαιρεθεί η επίπτωση εκτάκτου κόστους αναδιοργάνωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2014) αυξημένα κατά 4,1%

ΚΟΡΡΕΣ[Ι]: Τα αποτελέσματα πφ 6,6 φορές μεγαλύτερα του 2014, στα 1,71 εκατ. από 0,26 εκατ., εξαιτίας της θετικής πορείας συνολικά της δραστηριότητας του Ομίλου και της συμφωνίας με την AVON.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους, δικαιώματα μειοψηφίας, αυξημένα κατά 107%, διαμορφώθηκαν στα 1,13 εκατ. από 0,55 εκατ. πέρυσι. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,08 ευρώ  από 0,0402 το 2014.

ΕΝΩ οι λειτουργικές ροές ανήλθαν σε 1,4 εκατ. από 3,56 εκατ. το 2014, λόγω των επιπτώσεων στην ροή εισπράξεων στο τέλος Ιουνίου και χρηματοδότησης μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

ΚΟΡΡΕΣ[ΙΙ]: Αποτιμάται σε 50,3 εκατ. στη τιμή των 3,70 ανά μετοχή με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 3,10 και 4,25 ευρώ αντίστοιχα. Στο -2,63% εφέτος.

Ο δείκτης Δανειακών Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια, ανήλθε στο 1,7  από 2,0 το 2014, εξαιτίας της σταθερής ροής αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας.

ΤΑΜΠΛΟ: Κάτω και των 20 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών χθες, στα 19,7 εκατ. ευρώ [+6,26 εκατ. πακέτα]. Από τα συνολικά 26 εκατ. οι τίτλοι των ΟΤΕ και ΕΤΕ απορρόφησαν τα 11,7 εκατ. και οι μετοχές των ΕΧΑΕ,ΟΠΑΠ, ΠΕΙΡ, ΦΦΓΚΡΠ άλλα 7 εκατ. ευρώ.

Η 6άδα ΜΟΗ,ΑΛΦΑ,ΕΥΡΩΒ,ΜΕΤΚΑ,ΓΡΙΒ και ΔΕΗ είχε μερτικό 4,4 εκατ. ευρώ. Εχουμε δηλ. τζίρο 23,1 εκατ. ευρώ για τις [12] προαναφερθείσες και… ρέστα 2,9 εκατ. για τις υπόλοιπες 170 περίπου.

Οπου μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται όμιλοι όπως αυτοί των JUMBO, ΜΥΤΙΛ, ΤΙΤΚ, AEGEAN, ELPE, EEE, EYDAP, INLOT, ΛΙΜΑΝΙΑ,ΚΥΠΡ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ,ΛΑΜΔΑ και δεκάδες άλλων ποιοτικότατων έως ποιοτικών μετοχών…

ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ λέμε, αλλά όλο και μπροστά σε νέα χειρότερα βρισκόμαστε…

Ας απολαύσουμε όμως το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και την Πανσέληνό του… Ολα μία ιδέα είναι άλλωστε…

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ

ΤΟ σημερινό οπισθόφυλλο στο “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017