Εθνικός πλούτος και από τι αποτελείται | Mikrometoxos.gr

Εθνικός πλούτος και από τι αποτελείται

28.08.2015 09:36

Εθνικός πλούτος είναι ο συνολικός πλούτος των κατοίκων μιας χώρας και αποτελείται από δύο μέρη:

  1. Τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας, όπως το απόθεμα κεφαλαιουχικών αγαθών και γης και
  2. Τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η χώρα.

Τα εγχώρια αξιόγραφα που ανήκουν σε ημεδαπούς δεν αποτελούν μέρος του εθνικού πλούτου, διότι στην αξία κάθε εγχώριου αξιόγραφου αντιστοιχεί μια εγχώρια υποχρέωση.

Παράδειγμα:
Μία κατάθεση όψεως ενός κατοίκου της Ελλάδας σε μια τράπεζα της χώρας, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο για τον καταθέτη, αλλά υποχρέωση για την τράπεζα, άρα δεν συνιστά πλούτο για την οικονομία.

Αντίθετα, σ’ ένα λογαριασμό όψεως ενός κατοίκου της Ελλάδας σε μια ξένη τράπεζα, δεν αντιστοιχεί κάποια εγχώρια υποχρέωση (πρόκειται για υποχρέωση αλλοδαπού) κι επομένως, συνιστά μέρος του εθνικού πλούτου της Ελλάδας.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017