Tέλος στα αποικιοκρατικά συμβόλαια μίσθωσης των εταιρειών πετρελαίου με τους πρατηριούχους | Mikrometoxos.gr

Tέλος στα αποικιοκρατικά συμβόλαια μίσθωσης των εταιρειών πετρελαίου με τους πρατηριούχους

30.07.2015 12:44

Tέλος στα αποικιοκρατικά συμβόλαια μίσθωσης των εταιρειών πετρελαίου με τους πρατηριούχους

Την απόφαση έλαβε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με σκοπό τη βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά των καυσίμων
Μαχαίρι κόβονται οι μισθώσεις που ξεπερνούν τα πέντε χρόνια των πρατηρίων καυσίμων με τις εννέα εταιρείες πετρελαιοειδών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΒΡ Hellas), «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», «AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.», «CORAL ΑΕ» (πρώην Shell Hellas), «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», «AEGEAN OIL», «MAMIDOIL – JETOIL ΑΕ» και «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ».
Την απόφαση αυτή έλαβε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με σκοπό τη βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά των καυσίμων.
Μέχρι σήμερα στην αγορά των πρατηρίων υπήρχαν συμβόλαια εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων έως 15 χρόνια και σε μερικές περιπτώσεις δεν είχαν χρόνο λήξης. Οι πολυετείς μισθώσεις των εταιρειών έναντι των ιδιοκτητών πρατηριούχων …έδενε «χειροπόδαρα» τους ιδιοκτήτες που ήταν εξαρτημένοι σε όλα τα επίπεδα από την εταιρεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο Δημήτρης Μακρυβέλιος σύμβουλος του ΠΟΠΕΚ είπε στο bankingbnews.gr ότι η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι στη σωστή κατεύθυνση αφού απελευθερώνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα των πρατηρίων και στην ουσία επιστρέφει σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Πρόσθεσε ότι η τιμή που βλέπει ο καταναλωτής σε ένα πρατήριο διαμορφώνεται στο σημαντικό βαθμό από την ίδια την εταιρεία που συνεργάζεται αφήνοντας μικρά περιθώρια κέρδους.
Το bankingnews σε επικοινωνία που είχε με στέλεχος εταιρείας πετρελαιοειδών ανέφερε ότι η απόφαση της Ε.Α. ικανοποιεί και τις δικές τους θέσεις καθώς το είχαν ζητήσει οι ίδιες οι εταιρείες. Το ίδιο στέλεχος αναγνώρισε ότι στην αγορά υπήρχε κατάχρηση αναφορικά μετά συμβόλαια μίσθωσης. Ωστόσο η εξέλιξη αυτή παρότι ικανοποιεί και τις δύο πλευρές αλλά καμία δεν ήταν σε θέση να προεξοφλήσει ότι ο καταναλωτής θα έχει καλύτερες στις τιμές καυσίμων όταν φύγουν τα πολυετή συμβόλαια από την αγορά. .
Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:
Κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πιθανολογήθηκε ότι οι εν λόγω συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ των εταιριών εμπορίας και των πρατηριούχων υγρών καυσίμων (με την προαναφερόμενη μέθοδο μίσθωσης περιορίζουν υπέρμετρα τη συμβατική ελευθερία του πρατηριούχου, στεγανοποιούν την αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και περιορίζουν έτσι την είσοδο ή/και επέκταση (νέων) ανταγωνιστών στην αγορά, κατά τρόπο που ενδεχομένως αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 (πρώην ν. 703/77).
Προς άρση των πιθανολογούμενων αυτών παραβάσεων, οι εμπλεκόμενες εννέα εταιρίες εμπορίας πρότειναν και δεσμεύτηκαν:
1. Να απέχουν στο μέλλον από τη σύναψη συμβάσεων τέτοιου τύπου (με μεγαλύτερη της πενταετίας διάρκεια),
2. Να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος των εν λειτουργία συμβάσεων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε συνάρτηση με το χρόνο σύναψης τους, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων των αντισυμβαλλόμενων πρατηριούχων, όσο και των ενδεχόμενων εύλογων οικονομικών απαιτήσεων των εταιριών εμπορίας, και
3. Να ενημερώσουν τους αντισυμβαλλόμενους πρατηριούχους για το χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίμαχων συμβάσεων.
Σημειώνεται ότι οι δεσμεύσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές για τις εταιρίες εμπορίας με βάση τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011), χωρίς το γεγονός αυτό να υπέχει οριστική κρίση της Επιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή μη παράβασης στην κρινόμενη υπόθεση, καθώς και ότι, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να τους επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017